text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijst van mogelijke problemen met de E4200

Dit artikel geeft een overzicht een aantal gekende foutmeldingen en technische problemen die u kan ondervinden bij gebruik van de Linksys E4200 Wireless-N Router. Klik hier voor de algemene specificaties en systeemvereisten van de E4200 router.

OPMERKING: De meeste van deze problemen zijn momenteel in behandeling en zullen worden opgelost in toekomstige versies van de firmware.

Bugs en foutmeldingen

Problemen met de webbrowser
Problemen met FTP, opslag en toegang tot media
Problemen met het IP-adres
Problemen met Windows 7 beveiliging
Problemen met anti-virus
Knipperende Linksys-LED
Mediaserver functionaliteit

Andere tips

Logs leegmaken
Een snelkoppeling naar uw USB-opslagapparaat aanmaken
Toegang krijgen tot de webgebaseerde instellingenpagina
Onmogelijk om gelijktijdig online te gaan
Oververhitting apparaat

Bugs en foutmeldingen

Problemen met de webbrowser

In het venster Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) > Parental Controls + Internet Access Policy zijn de knoppen Remove (Verwijderen) en Rename (Hernoemen) aanklikbaar wanneer u in de box Target Devices (Doelapparaten) klikt. Als u dit echter doet voordat u een doelapparaat toevoegt, zal er een foutmelding verschijnen.

 

Voor sommige versies van Safari zal het klikken op Cancel (Annuleren) in het pop-upvenster Storage (Opslag) > Administration (Administratie) > Create New Group (Nieuwe groep aanmaken) niets doen. U moet het venster gewoon sluiten.
 

 

Als u Firefox gebruikt, krijgt u een reeks willekeurige tekens te zien voor sommige opties als u klikt in de vervolgkeuzelijst Select your language (Kies uw taal) terwijl die op Engels ingesteld is.

 

De uitlijning van de pagina Guest Access (Gasttoegang) breekt als u een lang wachtwoord instelt.

 

Problemen met FTP, opslag en toegang tot media

Gebruikers van een bekabelde verbinding kunnen mogelijk een tijdje geen toegang krijgen tot SAMBA- en FTP-diensten na het aanmaken van 20 gebruikers of 20 groepen.

Mediabestanden met speciale tekens in de naam zullen niet getoond worden in de lijst. Het is daarom niet aan te raden speciale tekens te gebruiken bij het benoemen van uw bestanden.

De map UPnP Media Server Database kan u niet verwijderen zolang uw opslagapparaat ingesteld is op het formaat HFS. Niet alle lees- en schrijftoegang zal worden gewijzigd nadat de map UPnP Media aangemaakt is of wanneer een USB-opslagapparaat is aangesloten op de router.

Als u klikt op Continue (Doorgaan) na het klikken op Safely Remove Disk (Schijf veilig verwijderen) krijgt u soms een foutmelding te zien. Als dit het geval is, wacht dan enkele seconden voordat u klikt op Continue (Doorgaan).

Problemen met het IP-adres

Als u een draadloze computer die eerst verbonden was met het gastnetwerk verbinding laat maken met het gewone netwerk, zal de Wireless Client List (lijst van draadloze apparaten) deze computer nog steeds weergeven in de lijst van het gastnetwerk. De draadloze computer zal echter wel verbinding maken met het correcte netwerk IP-adres.

Problemen met Windows 7 beveiliging

Als de draadloze beveiliging van de router uitgeschakeld is en u tracht met een Windows 7 computer draadloos te verbinden, zal dit het proces Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) starten. De router zou dit niet als een mislukte poging mogen zien en u zou nog altijd verbinding moeten kunnen maken met het draadloze netwerk.

Problemen met anti-virus

Als de draadloze beveiliging uitgeschakeld is, zal de doorverwijsfunctie van de pagina om internet te blokkeren van Trend Micro Internet Security Pro 2010™ traag of niet werken.

Knipperende Linksys-LED

Een knipperende Linksys LED (Light Emitting Diode) op uw E4200 router is een normale indicatie dat de router ingeschakeld wordt of dat het proces Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) actief is. In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de verschillende mogelijke gedragingen van de LED Power van uw E4200 router:

LED ActiviteitGedrag LED
Power (Wit) • De router wordt ingeschakeld
• De fabrieksinstellingen worden hersteld
• De firmware wordt geactualiseerd
De LED knippert traag (elke drie seconden)
De router is klaar voor gebruikDe LED brandt ononderbroken
Er heeft zich een fout voorgedaan *De LED knippert snel (elke seconde)
Wi-Fi Protected Setup™ (Wit) Het Wi-Fi Protected Setup™ proces is actiefDe LED knippert traag (elke twee seconden) gedurende twee minuten
Wi-Fi Protected Setup™ is succesvolDe LED brandt ononderbroken
Er heeft zich een fout voorgedaan *De LED knippert snel (elke seconde) gedurende twee minuten
 

Als u gebruik maakt van WPS zal de LED onafgebroken knipperen. Indien gewenst kan u deze functie uitschakelen in het tabblad Wireless (Draadloos) > Basic Wireless Settings (Basisinstellingen draadloos netwerk) waar u de optie Manual (Manueel) selecteert. Klik hier voor meer informatie over het manueel configureren van de de draadloze instellingen.

* Een fout in de firmware zorgde ervoor dat de LED’s van de E4200 soms abnormale activiteit vertoonden. Dit probleem is echter opgelost vanaf versie 1.0.03 van de firmware. Als u consequent problemen heeft met langer dan drie minuten knipperende LED’s, zelfs na het uitschakelen van WPS, moet u een upgrade van de firmware uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.

Mediaserver functionaliteit

Als u problemen ondervindt met het inschakelen van de mediaserver functionaliteit, moet u de firmware van de router upgraden. Dit probleem komt voor in versie 1.0.02, maar is opgelost in versie 1.0.03.

Andere tips

Logs leegmaken

Als u op de pagina Administration (Administratie) > Log > View Logs (Logs bekijken) klikt op Clear (Leegmaken), zullen alle logs leeggemaakt worden en niet slechts één sectie (dit wil zeggen dat het leegmaken van alle binnenkomende logs ook de DHCP-client log zal leegmaken).

 

 

Een snelkoppeling naar uw USB-opslagapparaat aanmaken

Een snelkoppeling of een stationstoewijzing aanmaken naar een USB-apparaat dat op dat moment aangesloten is op de E4200 zal een .storage_info-bestand creëren. Het is aan te raden om dit bestand bij te houden om dat het de toegangsconfiguratie van het opslagtoestel bevat.

 

Toegang krijgen tot de webgebaseerde instellingenpagina

De webgebaseerde instellingenpagina van de router wordt gebruikt om de geavanceerde instellingen van uw netwerk aan te passen. Voor meer alledaagse taken zoals de gasttoegang of het toevoegen van nieuwe apparaten aan uw netwerk, kan u gebruik maken van Linksys Connect, de meegeleverde software van de E4200 router. Klik hier voor meer informatie over het instellen van de router met behulp van Linksys Connect.

 

Onmogelijk om gelijktijdig online te gaan

U kan eventueel in situaties terechtkomen waar u niet gelijktijdig met meerdere apparaten online kan gaan. Om dit probleem op te lossen, moet u ervoor zorgen dat de ethernetkabel van uw modem correct is verbonden met de internetpoort van uw router. Voor bekabelde verbindingen moet u er tevens voor zorgen dat uw computer verbonden is met de ethernetpoort van uw router. Klik hier voor meer informatie over het oplossen van intermitterende bekabelde verbindingen.

Als u draadloze apparaten gebruikt, moet u ook nakijken dat de computers op de correcte manier zijn verbonden met het draadloze netwerk. Klik hier voor meer informatie over het verbinden van draadloze computers met het netwerk. Klik hier voor meer informatie over intermitterende draadloze signalen.

Als u nog steeds verbindingsproblemen ervaart, voor zowel bekabelde als draadloze toestellen, moet de meest recente versie van de firmware van de router downloaden en installeren. Klik hier voor meer informatie hierover.

Oververhitting apparaat

Het toestel kan warm worden als u het in een slecht geventileerde ruimte plaatst. Dit kan een reset veroorzaken van het toestel waardoor de configuratie die u heeft ingesteld, verloren gaat. Het is aangeraden het toestel op een stevige ondergrond en in een goed geventileerde ruimte te plaatsen om oververhitting te voorkomen.


Gerelateerde artikels:

Gebrekkig of geen signaal ontvangen op een draadloze router

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken