text.skipToContent text.skipToNavigation

WRT54GH - Veelgestelde vragen

Hardware-informatie

1. Wat is de WRT54GH?

De WRT54GH is een Wireless-G-router voor thuisgebruik met SpeedBurst. De router heeft een draadloos access point, waarmee u verbinding met het netwerk kunt maken zonder kabels te gebruiken. Er is ook een ingebouwde 4-poorts full-duplex 10/100-switch om uw bekabelde Ethernetapparaten met elkaar te verbinden.

Het apparaat kan daarnaast dienen als DHCP-server en beschikt over een krachtige SPI-firewall waarmee uw PC´s beschermd worden tegen indringers en tegen de meeste bekende internetaanvallen. Daarnaast ondersteunt de router VPN pass-through (VPN-doorgang). De routerfunctie koppelt alles aan elkaar zodat uw gehele netwerk profiteert van een supersnelle kabel- of DSL-internetverbinding.

2. Wat zijn het standaard-IP-adres, de standaardgebruikersnaam en het standaardwachtwoord voor aanmelding (login) bij de WRT54GH?

Het standaard IP-adres is 192.168.1.1. Er is geen gebruikersnaam (veld blanco laten); het wachtwoord is 'admin'.

3. Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de WRT54GH?

Houd de Reset-knop op het achterpaneel van de WRT54GH ongeveer vijf seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

U kunt ook gebruikmaken van de webinterface. Volg de onderstaande instructies:

Stap 1:
Klik in de webinterface van de router op het tabblad Administration (Administratie).

Stap 2:
Klik op Factory Defaults (Fabrieksinstellingen).

Stap 3:
Klik op de knop Restore Factory Defaults (Fabrieksinstellingen herstellen).

4. Hoe lang is de garantieperiode van de WRT54GH?

De garantieperiode is afhankelijk van het land van aankoop.

5. Hoe kan ik de WRT54GH opnieuw opstarten?

U kunt de stekker uit het stopcontact trekken als u de WRT54GH opnieuw wilt opstarten. U kunt ook als volgt te werk gaan.

Stap 1:
Klik in de webinterface van de router op het tabblad Administration (Administratie).

Stap 2:
Klik op het tabblad Management (Beheer) op Start to Reboot (Nu opnieuw opstarten).

6. Wordt beheer op afstand door de WRT54GH ondersteund?

Ja.


Ondersteunde beveiliging

1. Welke SSID wordt standaard door de WRT54GH uitgezonden?

De standaard-SSID is linksys.

2. Hoeveel beveiligingsmodi worden door de WRT54GH ondersteund?

De router ondersteunt vier beveiligingsmodi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal en Disabled (Uitgeschakeld).

3. Hoeveel draadloze apparaten (clients) kunnen er maximaal aan de MAC Address Filter List (Filterlijst MAC-adressen) worden toegevoegd?

32.

4. Welke typen versleuteling worden in de WEP-beveiligingsmodus ondersteund?

64-bits en 128-bits.

5. Beschikt de WRT54GH over een IDENT-filter die specifieke typen internetdata blokkeert?

Ja. Met deze functie wordt voorkomen dat poort 113 wordt gescand door apparaten buiten uw lokale netwerk.

6. Laat de WRT54GH toe dat VPN-tunnels die gebruikmaken van IPSec-, L2TP- of PTP-protocollen via de router worden doorgevoerd?

Ja.

7. Hoeveel toegangsbeleidregels kan ik maximaal in het scherm Internet Access Policy (Internettoegangsbeleid) instellen?

10.

8. Wordt DMZ door de WRT54GH ondersteund?

Ja.

9. Wat is een webfilter?

Met het webfilter kan worden voorkomen dat Java, ActiveX, cookies en proxytoepassingen in de webinterface worden uitgevoerd.

10. Wat is AP-isolatie?

Hiermee worden alle draadloze clients en draadloze apparaten in uw netwerk van elkaar gescheiden. Draadloze apparaten kunnen communiceren met de router, maar niet met elkaar. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

11. Hoeveel URL-adressen worden maximaal in elk internettoegangsbeleid geblokkeerd?

4 URL-adressen.

12. Hoeveel trefwoorden worden in elk internettoegangsbeleid maximaal geblokkeerd?

Vier URL-trefwoorden.


LED's

1. Welke LED­lampjes heeft de WRT54GH?

POWER - groen
Het LED-lampje POWER (op het voorpaneel) brandt wanneer de router is ingeschakeld. Wanneer de router tijdens het opstarten de zelfdiagnostische routine doorloopt, knippert dit LED-lampje. Wanneer de diagnose is voltooid, blijft het LED-lampje ononderbroken branden.

ETHERNET (1, 2, 3, 4) - groen
Deze genummerde LED's, die overeenkomen met de genummerde poorten op het achterpaneel van de router, hebben een tweeledige functie:

1. Het groene LED-lampje gaat branden als de router via de corresponderende poort (10/100) op een apparaat wordt aangesloten.
2. Als het lampje knippert, worden er actief gegevens via die poort verzonden of ontvangen.

INTERNET - groen
Het LED-lampje INTERNET gaat branden als er een verbinding tot stand is gebracht via de internetpoort.

WIRELESS – groen
Het LED-lampje WIRELESS gaat branden als er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Als de LED knippert, worden er actief gegevens via het draadloze netwerk verzonden of ontvangen.


Problemen oplossen

1. Kan ik een back-up maken van de instellingen van de WRT54GH en deze weer herstellen?

Ja.

2. Ik zie de SSID niet bij mijn draadloze netwerken. Wat moet ik doen?

Controleer het volgende:

Voeding van de router: controleer of de router is ingeschakeld. Controleer of de voedingsadapter op de voedingsaansluiting van de router en op een stopcontact is aangesloten.

Broadcast-optie: ga als volgt te werk:

Stap 1:
Klik in de webinterface van de router op Wireless (Draadloos).

Stap 2:
Klik op Basic Wireless Settings (Basisinstellingen WLAN).

Stap 3:
Ga naar SSID Broadcast (SSID-uitzending) en zorg ervoor dat deze optie is ingeschakeld.

Draadloze adapter: controleer of uw draadloze adapter 802.11g of 802.11b ondersteunt. Zo niet, vervang de adapter dan door een andere draadloze adapter die deze protocollen wel ondersteunt.


Methode voor het upgraden van de firmware

1. Hoe kan ik de firmware op de WRT54GH upgraden?

Ga als volgt te werk.

Stap 1:
Klik in de webinterface van de router op het tabblad Administration (Administratie).

Stap 2:
Klik op Firmware Upgrade (Firmware-upgrade).

Stap 3:
Selecteer met de knop Browse (Bladeren) het firmwarebestand en klik vervolgens op Upgrade (Upgraden).

OPMERKING: druk niet op de Reset-knop en schakel het apparaat niet uit tot het upgraden volledig is voltooid.

2. Welke firmwaredownloads zijn beschikbaar voor de WRT54GH?

Geen.


Speciale functies

1. Welke DDNS-providers worden door de WRT54GH ondersteund?

DynDNS.org en TZO.

2. Hoeveel verbindingstypen worden door de WRT54GH ondersteund?

De router ondersteunt zes verbindingstypen: Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie - DHCP), Static IP (Vast IP-adres), PPPoE, PPTP, Telstra Cable (Telstra-kabel) en L2TP.

3. Kan de WRT54GH als DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol-server) voor het netwerk worden gebruikt?

Ja; het standaard IP-adres is 192.168.1.100.

4. Ondersteunt de WRT54GH het klonen van MAC-adressen?

Ja.

5. Hoeveel statische routes kan ik instellen tussen de router en een ander netwerk?

De WRT54GH ondersteunt geen statische routes.

6. Ondersteunt de WRT54GH frame-burst?

Ja.

7. Ondersteunt de WRT54GH AP-isolatie?

Ja.

8. Heeft de WRT54GH een ingebouwde mediaserver?

Nee, de WRT54GH heeft geen ingebouwde mediaserver.

9. Heeft de WRT54GH een ingebouwde FTP-server?

Nee, de WRT54GH heeft geen ingebouwde FTP-server.

10. Worden QoS voor WLAN en QoS voor prioriteit voor internettoegang door de WRT54GH ondersteund?

Nee.

11. Brengt de WRT54GH logboekgegevens over naar een logboekserver?

Nee.

12. Gaan door mij aangepaste instellingen op de WRT54GH verloren wanneer de firmware wordt bijgewerkt?

Ja. Noteer alle aanpassingen die u in de firmware hebt aangebracht voordat u de firmware bijwerkt. Na het upgraden van de firmware dient u alle configuratie-instellingen opnieuw op te geven.

13. Met welke versie van Internet Explorer kan de WRT54GH worden gebruikt?

Netscape 4.7 en hoger en Microsoft Internet Explorer 5.0 en hoger.

14. Is de WRT54GH compatibel met SES?

Nee, de router heeft geen hardwarematige of softwarematige SES-drukknop.

15. Wat is 'klonen van MAC-adressen' en waarvoor wordt het gebruikt?

Bij sommige internetproviders moet u een MAC-adres registreren om verbinding met internet te kunnen maken. Als u het MAC-adres niet opnieuw wilt registreren bij uw internetprovider, kunt u het MAC-adres dat momenteel bij uw internetprovider is geregistreerd, aan de router toewijzen met de functie voor MAC-adres klonen.

Als u het MAC-adres van de pc die u momenteel gebruikt om de router te configureren wilt klonen, klikt u op de knop Clone My MAC Address (Mijn MAC-adres klonen). De router vindt automatisch het MAC-adres van uw pc, dus u hoeft uw internetprovider niet te bellen om het geregistreerde MAC-adres te wijzigen in het MAC-adres van de router. Aanbevolen wordt om het tabblad MAC Address Clone (MAC-adres klonen) te openen op de pc die bij de internetprovider is geregistreerd.

16. Kan het IP-adresnummer dat aan de DHCP-server wordt toegewezen hoger zijn dan 253?

Nee; het standaardnummer is 50.

17. Wat kan ik doen met de optie Diagnostics (Diagnostische gegevens) en waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Diagnostics (Diagnostische gegevens) is een functie die wordt gebruikt voor het controleren van de internetverbinding en voor het uitvoeren van de opdrachten 'ping' en 'traceroute'.

18. Wat is het doorsturen van poorten?

In het scherm Port Forwarding (Poort doorsturen) kunt u openbare services op uw netwerk instellen, zoals webservers, FTP-servers, e-mailservers of andere, gespecialiseerde internettoepassingen.

19. Kan ik een tijdzone selecteren en de klok automatisch aanpassen?

Ja.

20. Welk dynamisch routeprotocol wordt door de WRT54GH ondersteund?

De WRT54GH ondersteunt geen dynamische routeprotocollen.

21. Wat zijn poorttriggers?

Door middel van poorttriggering kunnen poorten worden doorgestuurd op basis van de opgegeven inkomende poort. Controleer in uw softwaretoepassing welke waarden in deze velden moeten worden ingevoerd (u kunt maximaal tien regels instellen).

22. Wat is DMZ en waarvoor wordt het gebruikt?

In het scherm DMZ kan één lokale gebruiker ongefilterd verbinding maken met internet en van een bepaalde service gebruikmaken. Deze gebruiker kan bijvoorbeeld deelnemen aan een onlinegame of een teleconferentie. Met DMZ-hosting worden alle poorten op hetzelfde moment aan één computer toegewezen. De functie voor het doorsturen van poortbereiken is veiliger, omdat hierbij alleen de poorten worden geopend die u wilt openen, terwijl bij DMZ-hosting alle poorten op één computer worden geopend, waardoor de computer aan internet wordt blootgesteld.

23. Hoeveel netwerkmodi ondersteunt de WRT54GH?

De router ondersteunt twee netwerkmodi: 802.11b en 802.11g.

24. Wat is MAC-filter WLAN en waarvoor wordt het gebruikt?

Draadloze toegang kan worden beperkt tot de MAC-adressen van de draadloze apparaten.

25. Wat is UpnP?

Met Universal Plug and Play (UPnP) kan de router in Windows ME en XP automatisch worden geconfigureerd voor verschillende internettoepassingen, zoals games en videoconferenties.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken