text.skipToContent text.skipToNavigation

Een Linksys router met kabelinternet op een klassieke webgebaseerde opstartpagina installeren

Het instellen van Linksys router met een kabel internet service kan worden gedaan door zowel door middel van een installatie-cd of handmatige configuratie van uw router instellingen.  Voor Linksys Wi-Fi Router en Linksys Smart Wi-Fi Routers is het aanbevolen om de Linksys Smart Connect Software te gebruiken.  Om de stappen te weten voor de installatie van een Linksys Smart Wi-Fi router met behulp van Smart Setup klik hier.
 
SNELLE TIP:  Als u niet zeker bent wat voor soort internetverbinding u heeft, neem dan contact op met uw Internet Service Provider (ISP).

 
Om uw Linksys router te installeren moet u vier (4) werkwijzen uitvoeren met behulp van de computer die is geregistreerd op uw ISP.
 
  1. Verifiëren of de internetverbinding actief is
  2. Apparatuur onderling verbinden
  3. De LED's van de router controleren
  4. Een Linksys router voor een kabelverbinding configureren
 
SNELLE TIP:  Om een eerder gebruikte router te herconfigureren, moet hij eerst gereset worden om de fabrieksinstellingen terug te zetten.  Om dit te doen houdt de Reset knop voor 10 seconden ingedrukt.  De resetknop bevindt zich meestal aan de achterkant van de router.
 
Verifiëren of de internetverbinding actief is
 
Verbind de Kabel modem met de computer met behulp van een Ethernetkabel.  Als uw computer internet verbinding ontvangt, kunt u verder gaan met de volgende stap.  Anders neem dan contact op met uw Internet Service Provider ISP.
 
 
OPMERKING:  Bij sommige kabelmodems zijn de USB-poorten geconfigureerd door de internetprovider om de computer de internetverbinding te geven.  Als de fysieke verbinding via een USB-poort gaat, zal u niet online kunnen gaan via ethernetverbinding.  Neem contact op met uw internetprovider om de Ethernetpoort van de modem te configureren.
 
Apparatuur onderling verbinden
 
In dit voorbeeld is Linksys E4200 router gebruikt.
 
Stap 1:
Verbind de kabelmodem met de WAN- of internetpoort van de router.
 

Stap 2:
Verbind de computer met een van de genummerde poorten (1, 2, 3 of 4) van de router.  Als u een draadloze computer gebruikt moet u het eerst aansluiten met een Ethernetkabel.

OPMERKING:  In dit voorbeeld is de computer verbonden met poort nummer 2.
 

Stap 3:
Steek de stroomkabel van uw router in het stopcontact.

De LED's van de router controleren

Na het verbinden van de apparaten, controleert u de lampjes op het voorpaneel van de router.  Zorg ervoor dat de lampjes die horen bij de gebruikte Ethernetpoorten, branden.  Voor meer informatie klik hier.

Een Linksys router voor kabelinternet configureren

Stap 1:
Open de webgebaseerde opstartpagina van de router.  Open een webbrowser zoals Internet Explorer®, Mozilla Firefox® of Safari®.  Voer in de adres balk "192.168.1.1" en druk op [Enter].
 
User-added image

Stap 2:
U zult dan worden gevraagd om de inloggegevens.  Laat het veld User name (Gebruikersnaam) blanco en in het veld Password (Wachtwoord) voer in "admin" en klik vervolgens op OK.

OPMERKING:  Als u een foutmelding heeft ontvangen nadat u het wachtwoord heeft ingevoerd betekent dat het wachtwoord verkeerd is.  Probeer nogmaals toegang te krijgen tot de webgebaseerde opstartpagina door het wachtwoord in te voeren.  Als u het wachtwoord vergeten bent klik hier om te weten hoe uw router kunt herstellen naar de fabrieksinstellingen.
 
User-added image

Stap 3:
Ga naar het tabblad Setup (Installatie) en klik op subtabblad MAC Address Clone.
 

OPMERKING:  Een Media Access Control (MAC) (MAC-adres klonen) adres is een uniek identificatienummer die wordt vooraf toegewezen aan de netwerkadapter van de computer.  Dit wordt gebruikt door de meeste kabel ISP's voor authenticatie zodat abonnees internetverbinding tot stand kunnen brengen.

Daarom, om uw Linksys router in stellen om te werken met uw ISP, moet u de MAC address Clone (MAC-adres klonen) functie inschakelen.  Hierdoor zal uw ISP de router als de computer met het geregistreerde MAC-adres herkennen.

Stap 4:
Selecteer Enabled (Ingeschakeld) en klik op Clone My PC’s MAC (Kloon de MAC van uw pc).

 

Stap 5:
Klik op  (Instellingen opslaan).

Controleer de status van de internetverbinding

Wanneer de functie MAC Address Clone (Mac-adres klonen) ingeschakeld is, zou de internet status actief moeten zijn.  Om de status van de internetverbinding te controleren, volgt u onderstaande werkwijze.

OPMERKING:  Zorg ervoor dat Internet Connection Type (Type internetverbinding) op Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie - DHCP) staat.

Stap 1:
Klik op het tabblad Status.
 
User-added image
 
Stap 2:
Controleer het internet IP-adres.  Als het nummers heeft, betekent dit dat de router op de juiste manier is geconfigureerd.  Als de IP-adreswaarden van internet 0.0.0.0 worden weergegeven, klikt u op Release IP Address (IP-adres vrijgeven) en vervolgens op Renew IP Address (IP-adres vernieuwen).
 
User-added image

OPMERKING:  Voor Wireless-B en Wireless-G routers, klikt u op knoppen DHCP Release (DHCP vrijgeven) en DHCP Renew (DHCP vernieuwen).
 
User-added image
 
U zou nu toegang tot internet moeten hebben.  Als dat niet het geval is, voer dan een powercycle uit van de modem, de router en dan de computer.

BELANGRIJK:  Powercycle de modem moet met de nodige voorzichtigheid gedaan worden.  De meeste kabelmodems werken samen met de telefoonlijn en de kabel-tv-verbinding.  De meeste kabelmodems hebben ook back-up batterijen waardoor ze mogelijk niet uit geschakeld kunnen worden, zelfs wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.  Neem in dat geval contact op met uw internetprovider voor het powercyclen van uw modem.

Volg de volgende stappen om een powercycle uit te voeren:

Stap 1:
Schakel de modem UIT.

Stap 2:
Terwijl de modem UIT staat, koppelt u de voedingsadapter los van de router en sluit u uw computer af.

Stap 3:
Zet de modem weer AAN en wacht tot de lampjes ervan gelijkmatig branden.

Stap 4:
Zet de router weer AAN, wacht tot de lampjes ervan gelijkmatig branden en zet dan de computer weer AAN.

Uw internetverbinding zou nu actief moeten zijn.  Als u nog steeds niet online kan gaan, neem dan contact op met uw internetprovider om de modem te refreshen.

Uw netwerk gebruiken

Nadat u met succes uw Linksys router heeft ingesteld kunt u nu uw draadloze apparaten aansluiten op uw netwerk.  Voor video instructies klik op de onderstaande video's:

Windows Computers aansluiten op het draadloos netwerk (VIDEO)
Uw iPod®, iPhone® of iPad® aansluiten op het Internet (VIDEO)


Gerelateerde artikelen:


Toegang krijgen tot de webinterface van de router

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken