text.skipToContent text.skipToNavigation

Een ADSL modemrouter via een ADSL-internet instellen

De meeste DSL providers maken gebruik van PPPoA (Point-to- Point Protocol over ATM) om internetaansluitingen voor eindgebruikers tot stand te laten komen. Voor het instellen van een Linksys modemrouter is het nodig om PPPoA in de webgebaseerde instellingenpagina van de modemrouter te activeren.

Voor het instellen van een Linksys modemrouter met een ADSL-verbinding moet u vier stappen uitvoeren:
  1. Verifiëren van internetverbinding 
  2. Verbinden van de apparatuur onderling
  3. Controleren van de LED's
  4. Opstarten van een ADSL op een Linksys modemrouter

Verifiëren van Internetverbinding

Bij het instellen van de Linksys ADSL gateway, zorg ervoor dat de lijn van de Internetverbinding actief is. Als dit niet zo is, raadpleeg uw Internet Service Provider (ISP). Na ervoor te zorgen dat de internetverbinding actief is, verbind de apparatuur onderling. Voor instructies, volg s.v.p onderstaande stappen.

Verbinden van de apparatuur onderling

Verbind de ADSL lijn en computer met de modemrouter. Voor instructies, klik hier. Na het onderlinge verbinden van de apparatuur, controleer de LEDs van de modemrouter. Voor instructies, volg s.v.p onderstaande stappen.

Controleren van de LEDs

Controleer dat de LED's op de modemrouter branden. Voor instructies, klik hier. Na het controleren van de LED's op de modemrouter, start de ADSL ISP-instellingen op de modemrouter op. Voor instructies, volg s.v.p onderstaande stappen.

Instellen van ADSL op een Linksys modemrouter

Stap 1:
Krijg toegang tot de webgebaseerde instellingenpagina van de modemrouter. Voor instructies, klik hier.

OPMERKING: Als u een Mac gebruikt om toegang te verkrijgen tot de webgebaseerde instellingenpagina, klik hier.

Stap 2:
Als de webgebaseerde instellingenpagina van de modemrouter verschijnt, zoek naar Encapsulation en selecteer RFC 2364 PPPoA op de drop-down pijl. Zoek naar VC Settings en selecteer de juiste Multiplexing.

OPMERKING: ISP's verlenen het soort Multiplexmethode om te gebruiken voor de verbinding die u heeft. In dit voorbeeld hebben wij VC gebruikt.

Stap 3:
Zoek naar Autodetect en selecteer Disable (Inactiveren) en typ het VCI en VPI bereik in het Virtual Circuit.

OPMERKING: ISP's verlenen VPI en VCI bereik voor het Virtual Circuit. In dit voorbeeld, hebben we "0" voor VPI en "38" voor VCI gebruikt.

 

OPMERKING: Als uw ISP u niet de informatie over het virtuele circuit verschaft, stel Autodetect op Enable in.

Stap 4:
Onder User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) voert u de gebruikersnaam en wachtwoord in die door uw ADSL IP is verstrekt.

Stap 5:
Klik op  .

Stap 6:
Klik op Status.

Stap 7:
Kijk naar Login Status en controleer of deze Connected (Verbonden) is. Als dit het geval is, zou u toegang tot internet moeten hebben.

 

 OPMERKING: Als de Login Status Disconnected is, klik op  .

 

OPMERKING: Voor de WAG160N heeft de Status-pagina geen Login Status. Het internet zal automatisch verbinden; als het niet werkt klikt u op Connect.

Image

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken