VEELGESTELDE VRAGEN">
text.skipToContent text.skipToNavigation

De Linksys Wi-Fi Router WRT160NL - Veelgestelde vragen

Hardware-informatie

1.     Wat is het verschil tussen de WRT160N en WRT160NL?
De WRT160N heeft vaste (interne) antennes en biedt geen ondersteuning voor het Linux-besturingssysteem. De WRT160NL heeft twee afneembare (externe) R-SMA-antennes en biedt ondersteuning voor het Linux-besturingssysteem.

2.     Wat zijn het IP-adres, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor aanmelding bij de WRT160NL?
Het IP-adres is 192.168.1.1. Een gebruikersnaam is niet vereist en het wachtwoord is "admin".

3.     Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de WRT160NL?
Houd de knop Reset op het apparaat ongeveer 30 seconden ingedrukt.

U kunt ook de onderstaande stappen volgen:

Stap 1:
Open het webgebaseerde hulpprogramma van het apparaat.

Stap 2:
Klik op het tabblad Administration (Administratie).

Stap 3:
Klik op Factory Defaults (Fabrieksinstellingen).

Stap 4:
Klik op Restore All Settings (Alle instellingen herstellen).

4.     Hoe lang is de garantieperiode van de WRT160NL?
De garantieperiode is afhankelijk van het land van aankoop.

5.     Ondersteunt de WRT160NL beheer op afstand?
Ja.

Ondersteunde beveiliging

6.     Welke SSID wordt standaard door de WRT160NL uitgezonden?
De standaard-SSID is "linksys".

7.     Hoeveel beveiligingsmodi ondersteunt de WRT160NL?
De router ondersteunt 6 beveiligingsmodi, namelijk WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, RADIUS en WEP.

8.     Hoeveel draadloze clients kunnen er maximaal aan de MAC Address Filter List (Filterlijst MAC-adressen) worden toegevoegd?
Maximaal 50.

9.     Welke versleuteling wordt in de WEP-beveiligingsmodus ondersteund?
64-bits en 128-bits.

10.     Is de WRT160NL voorzien van LELA?
Ja.

11.     Ondersteunt de WRT160NL DMZ?
Ja.

12.     Heeft de WRT160NL een SPI-firewall?
Ja.

13.     Wat is AP-isolatie?
Hiermee worden alle draadloze clients en draadloze apparaten in uw netwerk van elkaar gescheiden. Draadloze apparaten kunnen communiceren met de router, maar niet met elkaar. Klik op Enabled (Ingeschakeld) als u deze functie wilt gebruiken. AP-isolatie is standaard uitgeschakeld.

14.     Ondersteunt de WRT160NL WPS?
Ja.

LED's

15.     Welke LED's heeft de WRT160NL?
POWER (Voeding), ETHERNET, INTERNET, WIRELESS (WLAN) en Wi-Fi Protected Setup.

16.     Elke kleuren hebben de LED's en wat betekenen de kleuren?
Power (Voeding) (blauw)
De LED POWER (Voeding) gaat blauw branden als de router wordt ingeschakeld.

Ethernet 1, 2, 3, 4 (blauw)
Deze genummerde LED's, die overeenkomen met de genummerde poorten op het achterpaneel van de router, hebben een tweeledige functie. De LED's gaan branden als de router via de corresponderende poort op een apparaat wordt aangesloten. Als de LED knippert, worden er actief gegevens via die poort verzonden of ontvangen.

Internet (blauw)
De LED INTERNET gaat branden als er een verbinding tot stand is gebracht via de internetpoort.

Wireless (WLAN) (blauw)
De LED WIRELESS (Draadloos) gaat branden als er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Als de LED knippert, worden er actief gegevens via het draadloze netwerk verzonden of ontvangen.

Wi-Fi Protected Setup (blauw/oranje)
De LED licht blauw op als WLAN-beveiliging is ingeschakeld. De LED knippert 2 minuten blauw tijdens het Wi-Fi Protected Setup-proces.

De LED licht oranje op als er een fout optreedt tijdens het Wi-Fi Protected Setup-proces. Controleer of het clientapparaat Wi-Fi Protected Setup ondersteunt. Wacht totdat de LED uitgaat en probeer het vervolgens opnieuw.

De LED knippert oranje als er een Wi-Fi Protected Setup-sessie actief is en er een tweede sessie wordt gestart. De router ondersteunt één sessie tegelijk. Wacht totdat de LED uit is voordat u de volgende Wi-Fi Protected Setup-sessie start.

Speciale functies

17.     Welke DDNS-providers ondersteunt de WRT160NL?
DynDNS.org en TZO.

18.     Hoeveel verbindingstypen ondersteunt de WRT160NL?
De router ondersteunt vijf verbindingstypen, namelijk Automatische configuratie DHCP, Vast IP-adres, PPPoE, PPTP en Telstra.

19.     Ondersteunt de WRT160NL frame-burst?
Nee.

20.     Ondersteunt de WRT160NL AP-isolatie?
Ja.

21.     Ondersteunt de WRT160NL QoS voor WLAN en prioriteit voor internettoegang?
Ja.

22.     Met welke versie van Internet Explorer kan de WRT160NL worden gebruikt?
Netscape 4.7 of hoger en Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger.

23.     Wat is Radio Band (Radioband), Standard (Standaard) en Wide (Breed)?
Onder Radio Band (Radioband) hebt u de keuze uit 2 opties: Standard - 20MHz channel (Standaard - 20-MHz kanaal) en Wide - 40MHz channel (Breed - 40-MHz kanaal).

Het standaardkanaal wordt door alle B-, G- en N-apparaten gebruikt. Als u Wide (Breed) instelt als radioband, kan een Wireless-N gebruikmaken van twee kanalen: een primair kanaal (breed kanaal) en een secundair kanaal (standaardkanaal). Hiermee verbetert u de prestaties van een Wireless-N.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken