text.skipToContent text.skipToNavigation

Port Range Forwarding configureren met behulp van de Linksys app

De Port Range Forwarding functie biedt u de mogelijkheid om publieke diensten op uw netwerk in te stellen, zoals web servers, FTP servers, email servers of andere gespecialiseerde internettoepassingen.  Het configureren van de Port Range Forwarding functie op uw router is eenvoudig gemaakt met behulp van de Linksys app.  U kunt zelfs port range forwarding van uw router op afstand instellen.

Dit artikel zal u begeleiden bij het instellen van Port Range Forwarding met behulp van de app.  Voordat u begint zorg ervoor dat u het volgende controleert:

 
  • Noteer de poorten die u wilt doorsturen.  Raadpleeg de documentatie van uw product of neem contact op met de fabrikant voor details.
  • Noteer het IP-adres van de client waar u Port Range Forwarding voor moet configureren.  Statische IP-adressen moet worden toegewezen aan de aangewezen computers of servers voordat u de functie Port Range Forwarding gebruikt.
OPMERKING:  Stappen en afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat. In de onderstaande voorbeelden worden iOS- en Android™-apparaten gebruikt.
 
Stap 1:
Verbind uw mobiele apparaat met de WiFi van uw router en open vervolgens de Linksys-app.

Stap 2:
Voor iOS, tik op Manage Your Wi-Fi (Uw WiFi beheren).  Voor Android tik op Log in (Inloggen).
 
iOSAndroid

User-added image
 

User-added image
 
 
Stap 3:
U wordt gevraagd om in te loggen met uw Linksys-serveraccount.  Voer de benodigde gegevens in en tik op Log in (Aanmelden).

OPMERKING:  U kunt er ook voor kiezen om in te loggen met het Router Password (Router wachtwoord) op iOS of Use Admin Password (Gebruik beheerderswachtwoord) op Android.

 
iOSAndroid

User-added image
 

User-added image
 
 
Stap 4:
Tik op het Dashboard op het pictogram Menu User-added image in de linkerbovenhoek.
 
iOSAndroid

User-added image
 

User-added image
 
 
Stap 5:
Tik op Advanced Settings (Geavanceerde instellingen).

 
iOSAndroid

User-added image
 

User-added image
 
 
Stap 6:
Tik op Port Settings (Poortinstellingen).

 
iOSAndroid

User-added image
 

User-added image
 

Stap 7:
Tik op Port Range Forwarding.

 
User-added image

Stap 8:
Tik op Add a rule (Regel toevoegen).

User-added image

Stap 9:
Vul in de gegevens voor de Rule Name, Start Port, End Port, Device IP Address (Naam van regel, Begin poort, Eind poort, IP-adres van apparaat) en Protocol

User-added image

OPMERKING:  U kunt ook tikken op Select a device (Selecteer een apparaat) om een client, die al op uw netwerk is, te selecteren.
 
Stap 10:
Tik op Save (Opslaan).
 
User-added image

SNELLE TIP:  U kunt op de schuifknop tikken om de Rule (Regel) die u heeft geconfigureerd te activeren of deactiveren.
 
U heeft nu met succes de Port Range Forwarding functie op uw router geconfigureerd.


Gerelateerde artikel:

Single Port Forwarding configureren met behulp van de Linksys-app

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken