text.skipToContent text.skipToNavigation

Oplossen van de meest voorkomende issues van de Linksys Velop Multiroom Intelligent Mesh™ Wi-Fi-systeem

User-added image

Het Linksys Velop Multiroom Intelligent Mesh™ Wi-Fi-systeem presteert beter dan traditionele routers en range extenders, waardoor u 100% naadloze draadloze verbinding krijgt.  Het kan binnen enkele minuten worden ingesteld, maar tijdens het hele proces kunt u foutmeldingen tegenkomen.

Dit artikel zal u helpen bij het oplossen van eventuele problemen met het apparaat.

 

Instructies

Controleren of er een internetverbinding is
Kan niet inloggen met behulp van de beheerderwachtwoord van de router
Herstellen naar de fabrieksinstellingen
U wilt de installatie voltooien?

Controleren of er een internetverbinding is
 
Als er geen internetverbinding is gedetecteerd, verschijnt de link I want to enter my ISP settings manually (Ik wil mijn ISP instellingen handmatig invoeren).  Tik op de link zodra het verschijnt als u uw instellingen handmatig moet invoeren (bijv. Static WAN IP-adres).

 
User-added image
 
Als u op de link heeft getikt om uw ISP-instellingen handmatig in te voeren, heeft u nu de volgende opties:

 
  • Contact my ISP (Neem contact op met mijn ISP) - Dit zal u instrueren om contact op te nemen met uw Internet Service Provider (ISP).
  • I have a static IP address (Ik heb een statisch IP-adres) - Dit zal u instrueren om verbinding te maken met de standaard Velop SSID.  Zodra u eenmaal bent aangesloten, voer dan het statische WAN IP-adres in.
  • I have a PPPoE account (Ik heb een PPPoE account) - Dit zal u instrueren om verbinding te maken met de standaard Velop SSID.  Zodra de verbinding is gemaakt, voer de PPPoE-informatie in.
  • I have a VLAN ID with PPPoE (Ik heb een VLAN met PPPoE) - Dit zal u instrueren om verbinding te maken met de standaard Velop SSID.  Zodra de verbinding is gemaakt, voer dan de PPPoE-informatie samen met het VLAN-ID in.
  • Try again (Nogmaals proberen) - Tik hierop om opnieuw een verbinding te detecteren.
  • Skip, and continue without internet (Sla over en ga verder zonder internet) - Tik om door te gaan met de setup wizard zonder een internetverbinding.  Deze stap gaat over naar de configuratie van uw Wi-Fi-instellingen en zal de installatie voltooien.  Na het instellen moet u zich aanmelden bij het Dashboard om de internetinstellingen handmatig te configureren.
 
User-added image

Kan niet inloggen met behulp van de beheerderwachtwoord van de router

Tijdens de installatie, een beheerderswachtwoord wordt automatisch gecreëerd om uw node te beveiligen.  U kunt dit gebruiken om lokaal toegang te krijgen tot uw Velop-systeem, zelfs als het Linksys cloud account tijdelijk niet beschikbaar is.  Dit wachtwoord is niet zichtbaar en moet aan uw einde worden gewijzigd.

Om het beheerderswachtwoord van uw router te wijzigen:
 
Stap 1:
Log in op het Velop dashboard met behulp van uw Linksys cloud account en ga naar Velop Administration (Velop beheer).  Voor meer informatie klik hier.

Stap 2:
Tik op Change Velop Password and Hint (Wijzig Velop wachtwoord en Hint).

Stap 3:
Tik in het veld Admin Password (Beheerderswachtwoord) om uw nieuwe wachtwoord in te voeren en creëer een Password Hint (Wachtwoord Hint) en tik op Save (Opslaan).

Als u niet in staat bent om in te loggen in de Linksys cloud account moet u uw beheerderswachtwoord achterhalen.  Voor instructies klik hier.

Herstellen naar de fabrieksinstellingen

Het herstellen van de Velop naar de fabrieksinstellingen moet uw laatste redmiddel, omdat het alle draadloze apparaten die op de Wi-Fi zal verbreken.  U zult ook opnieuw het installatieproces moeten uitvoeren, omdat de instellingen die u heeft aangepast (bijv. Wi-Fi naam, wachtwoorden en het type beveiliging) worden gewist.  

Uw Velop nodes resetten:

 
  1. Als u alleen een secundaire node reset - Houd ingedrukt totdat het lampje boven op de node rood wordt, vervaagt en opnieuw helderrood knippert om de node opnieuw in te stellen naar de fabrieksinstellingen.
  2. Als u de eerste of primaire node reset
  • ​​Volg dezelfde stappen als hierboven
  • U MOET de rest van de secundaire nodes resetten en uw Velop systeem opnieuw instellen.
OPMERKING:  Nadat u een primair node opnieuw heeft ingesteld, moet u ook de secundaire node opnieuw instellen, zelfs als u dezelfde instellingen heeft gebruikt voordat u deze opnieuw instelde.  Anders hebben cliënten die zijn verbonden met de secundaire node geen internetverbinding, omdat dit geen deel uitmaakt van het Velop-netwerk.
 
U wilt de installatie voltooien?

Als de Linksys-app tijdens de installatie werd gesloten, heeft Velop nu een nieuw scherm om de installatie te hervatten.  Wanneer u de Linksys-app opnieuw start, wordt het gevraagd of u met de installatie wilt doorgaan.  Klik op Continue setup (Doorgaan met instellen) om uw instellingen aan te passen.  Anders klikt u op I don't want to continue with setup (Ik wil niet doorgaan met instellen).

SNELLE TIP:  Als u een node wilt toevoegen aan uw bestaande Velop-systeem, klik dan hier voor instructies.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken