text.skipToContent text.skipToNavigation

Uw Velop systeem installeren naar Bridge Mode (brugmodus)

User-added image

Met de Bridge Mode (brugmodus) kunt u uwLinksys Velop Multiroom Intelligent Mesh™ Wi-Fi-systeem toevoegen aan een bestaande Wi-Fi-verbinding.  Als u bijvoorbeeld een bestaande router of modemrouter (gateway) heeft en u deze wilt blijven gebruiken als uw router, kunt u een Velop-systeem toevoegen om de Wi-Fi-dekking te vergroten.

Ook wanneer in de Bridge Mode (brugmodus) zal uw Velop geen eigen apart netwerk hebben.  Alle nodes en cliëntapparaten die zijn aangesloten op uw Velop Wi-Fi of op de bestaande modemrouter (gateway), zullen op hetzelfde netwerk verbonden zijn en kunnen ze communiceren met andere apparaten binnen het netwerk.

Voordat u begint:
  • U moet eerst uw Velop installeren door het standaard installatie proces te volgen.  Voor instructies over hoe u de eerste pf primair node van uw Velop systeem met een iOS apparaat kunt installeren, klik hier.  Als u een Android™ apparaat heeft, klik hier.​  Zodra uw Velop is ingesteld, kunt u schakelen naar de Bridge Mode (brugmodus).
  • ​​Zorg ervoor dat u de meest recente versie van de Linksys app op uw mobiele apparaat heeft.  Uw Velop moet ook draaien op de meeste recente firmware versie.​  Om te controleren of u toegang heeft tot uw Velop Dashboard met de Linksys app, ga dan naar Velop Administration (Velop beheer).  De Firmware Version sectie van de Velop Administration (Velop beheer) pagina geeft aan of de firmware geactualiseerd is of als er een update beschikbaar is. Om meer te weten, klik hier.
  • Uw mobiele apparaat moet zijn aangesloten op de Wi-Fi van uw Velop.  U zult NIET in staat zijn om de Connection Type (Verbindingstype) te wijzigen naar Bridge Mode (brugmodus) als u op afstand bent aangesloten op de node.
Dingen om te onthouden
  • Als uw eerste Velop systeem al secundaire nodes heeft aangesloten, alle andere secundaire nodes zullen werken in Bridge Mode (brugmodus) nadat u overschakelt naar Bridge Mode (brugmodus).
  • Nadat u naar Bridge Mode (brugmodus) bent geschakeld, kunt u meer secundaire nodes toevoegen door de optie Set Up a New Product (Een nieuw product instellen) te selecteren.  Voor meer instructies, klik hier.
  • Als u uw Connection Type (Verbindingstype) wilt veranderen naar de vorige modus of de brugmodus uitschakelen, gaat u naar het Navigation Menu > Advanced Settings > Internet Settings (Navigatiemenu > Geavanceerde instellingen > Internet instellingen) en selecteert u uw vorige Connection Type > Disable Bridge Mode (Verbindingstype > De Brugmodus uitschakelen).
  • Sommige functies worden in Bridge Modus NIET ondersteunt zoals Parental Controls, Device List, Speed Test, Device Prioritization en Wi-Fi MAC Filters.(Ouderlijk toezicht, Apparaten lijst, Snelheidstest, Prioriteit voor apparaat en Wi-Fi MAC filters).


Instructies

Stap 1:
Log in op het dashboard van de Linksys app.  Voor instructies klik hier.

User-added image

Stap 2:
Tik op het pictogram Menu User-added image .
 
Stap 3:
Tik op Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) en tik vervolgens op Internet Settings (Internet instellingen).
 
User-added image

Stap 4:
Op de Internet Settings (Internet instellingen) pagina, tik op Connection Type (Verbindingstype) veld of pijl.


User-added image

Stap 5:
Verander de Connection Type (Verbindingstype) naar Bridge Mode (brugmodus).

User-added image

OPMERKING:  Als u de Bridge Mode (brugmodus) optie niet ziet, zorg ervoor dat u de meeste recente Linksys app gebruikt en uw Velop heeft de meest recente firmware.

Stap 6:
Tik op Save (Opslaan).
 
Stap 7:
Tik op Enable Bridge Mode (Bridge Mode inschakelen) als u gereed bent.

User-added image
 
Tijdens het opslaan van uw instellingen kunnen uw apparaten tijdelijk worden losgekoppeld.  Zodra uw internetverbinding terugkomt, wordt u teruggebracht naar het dashboard van de Linksys app.

User-added image

User-added image
 
Het dashboard zou nu het bericht Your Velop is in bridge mode (Uw Velop is in brugmodus) moeten tonen, om aan te geven dat u nu uw Velop-systeem succesvol heeft ingesteld in Bridge Mode (brugmodus).  Zodra de node zich in de brugmodus bevindt, moet de primaire node altijd via een ethernetkabel met uw bestaande router worden verbonden.  De secundaire nodes kunnen draadloos of met een ethernetkabel worden aangesloten.
 
User-added image


Gerelateerde artikel:

Velop Simple Setup in de gebruikersinterface

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken