text.skipToContent text.skipToNavigation

Probleem oplossen met het Velop Simple Setup in de web interface

User-added image

Als u problemen heeft met het installeren van het Velop systeem via de Linksys-app, kunt u de lokale Linksys Smart Wi-Fi-webinterface van de Velop gebruiken om uw node te configureren.
 

Voordat u gaat beginnen:
 
  • Zorg ervoor dat de node in de fabrieksinstellingen staat.  Als dat niet het geval is, reset u de node om eventuele instellingen die de installatie kunnen interfereren, te wissen.  Houd de resetknop 6 tot 10 seconden ingedrukt.
  • U moet verbonden zijn met de standaard wifi van de Velop of een Ethernet kabel aansluiten van uw node naar uw computer.
BELANGRIJK:  Deze functie is beschikbaar in firmware versie 1.1.1.177892 of hoger.

Instructies
 
De primaire node instellen

Internet-verbinding instellen

 
De primaire node instellen
 
Als u de installatie van de primaire node niet kunt uitvoeren met de Linksys-app, volgt u de onderstaande stappen over het instellen van de node met behulp van de Velop Simple Setup-pagina.

 
Stap 1: 
Open een browser en voer in “http://myrouter.local/” in de adresbalk, en druk op [Enter].
 
Stap 2:
U wordt door gestuurd naar linksyssmartwifi.com:52000/ui/1.0.99.198962/dynamic/velop/blocking.htm.
 
Stap 3:
In de adresbalk vervang "blocking.html" met "setup.html".
 
Stap 4:
Zodra het wordt gevraagd, voer "admin" in de velden User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) in en klik vervolgens op Sign in (Aanmelden).

 
User-added image
 
Stap 5:
Voer in uw gewenste wifi instellingen in de velden SSID en Password (Wachtwoord) en klik vervolgens op Setup Node  (Node instellen).
 
User-added image
 
OPMERKING:  Als u op de knop Setup Node (Node instellen) drukt, stelt u de wifi-instellingen in en zal ook:
 
  • Stelt de node in als Parent
  • Stelt het beheerderswachtwoord als admin in
  • Stelt de naam van de nodes / locatie in op Node1  
 
Stap 6:
Zodra u klaar bent, klik ik op I'm done Adding Nodes (Ik ben klaar met het toevoegen van nodes).
 
BELANGRIJK:  Als u verbonden bent via wifi, maakt u verbinding met de nieuwe SSID van uw Velop-netwerk.
 
User-added image
 
U heeft nu uw Parent node ingesteld met behulp van de Velop Simple Setup in de webinterface.
 
Internet-verbinding instellen
 
Als u problemen ondervindt met het instellen van de internetverbinding, volgt u de onderstaande stappen om te weten hoe u een node configureert met behulp van de Velop-webinterface.

 
Stap 1: 
Open een browser en voer “http://myrouter.local/” in de adresbalk en druk vervolgens op [Enter].
 
Stap 2:
U wordt doorgestuurd naar linksyssmartwifi.com:52000/ui/1.0.99.198962/dynamic/velop/blocking.html#m.
 
Stap 3:
Klik op Continue to Linksys Smart Wi-Fi (Ga door naar Linksys Smart Wi-Fi).
 
User-added image
 
Stap 4:
In het Router Passworrd (Router wachtwoord) veld voer in “admin”, en klik vervolgens op Sign In (Aanmelden).
 
User-added image
 
Stap 5:
Klik op de link CA in de rechterbenedenhoek van het scherm.
 
User-added image
 
Stap 6:
Zodra u naar het Dashboard wordt gebracht, klikt u op Connectivity > Internet Settings (Connectiviteit > Internetinstellingen) en configureer dit gedeelte volgens uw internetverbindingstype.  Klik op Apply (Toepassen) en klik op OK om de wijzigingen op te slaan.


User-added image
 
Stap 7:
Zodra Stap 6 is voltooid, is uw primaire node is nu geconfigureerd.  Als u secundaire nodes wilt toevoegen, plaatst u ze in de buurt van het primaire node.  Schakel de andere nodes in en wacht tot het lampje op elke node effen paars gaat branden voordat u op de Add Additional Child Nodes (Extra secundaire nodes toevoegen) knop klikt.

OPMERKING:  Als u bedrade nodes instelt, maakt u verbinding met de ethernetkabel van uw secundaire node naar het primaire node; wacht tot het lampje van uw node effen paars brandt en klik vervolgens op Add Wired Child Nodes (Voeg bedrade secundaire node) toevoegen.
 
User-added image
 
OPMERKING:  U ziet geen wijzigingen in de webinterface als u op een van de knoppen klikt.  De knoppen voor het toevoegen van nodes worden grijs weergegeven nadat erop is geklikt, waarmee wordt aangegeven dat de configuratie-instellingen naar de andere nodes worden verzonden.  Concentreer u op het lampje van de secundaire nodes.  De secundaire nodes beginnen te communiceren met het primaire node en worden vervolgens aan het netwerk toegevoegd.  Zodra alle secundaire nodes een effen blauw lampje hebben, kunt u ze op andere locaties plaatsen.
 
Stap 8:
Als u klaar bent met het toevoegen van nodes, klik op Done Adding Child Nodes (Klaar met toevoegen van secundaire nodes) en klik vervolgens op Apply (Toepassen) of Ok.


User-added image
 
U heeft nu de internetverbinding van uw Velop-netwerk succesvol geconfigureerd.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken