text.skipToContent text.skipToNavigation

Overzicht van de Advanced Settings op de Linksys app voor Velop

User-added image

Met de functie Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) kunt u de Internet Settings (Internetinstellingen), Port Settings (Poortinstellingen), Wi-Fi MAC Filters en Local Network Settings (Lokale netwerkinstellingen) van uw Velop-netwerk configureren met behulp van de Linksys-app.  Dit artikel geeft een overzicht van deze functie.

OPMERKING:  Om toegang te krijgen tot deze functie via het dashboard, tikt u op het menupictogram linksboven op uw scherm en gaat u naar Advanced Settings (Geavanceerde instellingen).

 
iOSAndroid™

User-added image

User-added image
 

Internet Settings (Internetinstellingen)

User-added image

 
InstellingBeschrijving

Connection Type
(Verbindingstype)

Tik om het Connection Type (Verbindingstype) te wijzigen.  Opties zijn onder meer DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP en Bridge Mode.

User-added image

 

iPv6

Tik om de iPv6-instelling te wijzigen.  Opties omvatten AutomaticPPPoE en Passthrough.

User-added image

 

Additional Settings
(Extra instellingen)

Tik om de MTU-grootte te wijzigen of het MAC Address Clone (MAC-adres te klonen).

User-added image

 
 

Port Settings (Poortinstellingen)

Gebruik het scherm Port Settings (Poortinstellingen) om regels toe te voegen om verkeer van specifieke poorten of poortbereiken naar specifieke aangesloten apparaten te sturen.  U kunt uw Velop ook configureren om te onthouden welke poorten een apparaat gebruikt om gegevens te verzenden, zodat gegevens die via die poort terugkeren naar dat apparaat worden gestuurd.

User-added image

 
InstellingenBeschrijving

Single Port Forwarding 

Tik om Single Port Forwarding te configureren, bestaande regels te bewerken, een regel uit te schakelen of een regel te verwijderen.

User-added image

OPMERKING:  Alle drie de secties in Port settings (Poort instellingen) hebben de optie Add a Rule (Regel toevoegen).

User-added image

 

Port Range
Forwarding

Tik om Port Range Forwarding te configureren, bestaande regels te bewerken, een regel uit te schakelen of een regel te verwijderen.

User-added image

 

Port Range
Triggering

Configureer Port Range Triggering in de onderstaande sectie.

User-added image

 
 

Wi-Fi MAC Filters

Tik om de Wi-Fi MAC-filterfunctie van uw apparaat te configureren.

 
InstellingBeschrijving

Wi-Fi MAC Filters

Tik om de Wi-Fi MAC Filter Status te wijzigen.

User-added image

Als de optie Off (Uit) niet is geselecteerd, werkt het inschakelen van de Wi-Fi MAC-filters ofwel als Allow Access (Toegang toestaan) of Deny Access (Toegang weigeren).

User-added image

User-added image

 
 

Local Network Settings (Lokale Netwerk Instellingen)

Configureer de local network settings (Lokale netwerkinstellingen) van uw Velop-netwerk.

 
InstellingBeschrijving

Router Details
en

DHCP Server

U kunt de IP-adresinstellingen van uw Velop-netwerk wijzigen op Router Details.  In dit gedeelte kunt u ook de DHCP-Server instellingen van uw Velop-netwerk wijzigen.

User-added image

 

DNS Settings
(DNS instellingen)

Wijzig de DNS settings (DNS-instellingen) van uw Velop-netwerk.  Standaard is Auto geselecteerd.

User-added image

Tik op Manual (Handmatig) en scroll naar beneden om de nodige DNS-wijzigingen aan te brengen.

User-added image

 

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken