text.skipToContent text.skipToNavigation

Overzicht van het Devices menu op de Linksys app voor Linksys Mesh Routers

User-added image

Met het menu Devices (Apparaten) kunt u de apparaten (bedraad en draadloos) beheren en bewaken die zijn aangesloten op het netwerk van uw Linksys Mesh-router.

Instructies

Toegang tot het hulpmiddel Devices (Apparaten)
Inzicht in de pictogrammen
De instellingen van een apparaat wijzigen

Toegang tot het hulpmiddel Devices (Apparaten)

Stap 1:
Log in op het Linksys Mesh-router dashboard.  Klik
hier voor instructies.

Stap 2:
Tik op het Menu pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm.

Stap 3:
Tik op Devices (Apparaten).  U wordt naar de sectie Devices (Apparaten) gebracht.


User-added image

Inzicht in de pictogrammen

Elke cliënt heeft een pictogram dat aangeeft hoe deze is verbonden met het netwerk.  De apparaten geven ook de WiFi-naam weer waarmee het apparaat is verbonden.

User-added image - Het apparaat is draadloos verbonden met het netwerk.
User-added image - Het apparaat is verbonden via ethernet.
User-added image - Apparaten met een vergrendelingspictogram worden geconfigureerd met Ouderlijk toezicht.
User-added image - Apparaten met pijlen omhoog en omlaag worden geconfigureerd met Apparaat prioritering.

OPMERKING:  Gastcliënten verschijnen onder het gedeelte Connected Guest Devices (Verbonden gastapparaten).


De instellingen van een apparaat wijzigen

Tik op een cliënt om de volgende informatie te bekijken of te wijzigen.
 
Instellingen
Beschrijving
Wijzig een apparaat pictogram
Tik op het client pictogram om een nieuw pictogram te selecteren.

User-added image
 
Wijzig een de naam van het apparaat
Tik op de naam van het apparaat om de naam van het apparaat te wijzigen.

User-added image
 
WiFi-naam
Dit toont de WiFi-naam waarmee het apparaat is verbonden, samen met de 2,4 GHz- of 5 GHz-band waarmee het is verbonden.

User-added image
 
Router of Node naam
Dit toont de naam van de Mesh-router of de node waarmee het apparaat is verbonden.

OPMERKING:  Ga naar Network Administration (Netwerkbeheer) om de naam van uw Mesh-router of -node te wijzigen.


User-added image
 
Device Prioritization (Apparaatprioritering)
Dit wordt weergegeven als Device Prioritization (Apparaatprioritering) UIT of AAN is voor het geselecteerde apparaat.  Tik om wijzigingen aan te brengen.

Als u op deze sectie tikt, wordt u naar de sectie Device Prioritization (Apparaatprioritering) geleid om wijzigingen aan te brengen.  Klik
hier voor meer informatie.


User-added image
 
Parental Controls (Ouderlijk toezicht)
Dit wordt weergegeven als Parental Controls  (Ouderlijk toezicht) UIT of AAN is voor het geselecteerde apparaat.  Tik om wijzigingen aan te brengen.

User-added image
 
IP Address
(IP-adres)
Dit geeft het IP-adres van de client weer.  U kunt op Reserve DHCP (DHCP-reserveren) klikken om een IP-adres voor het apparaat te reserveren.  Dit is handig voor port forwarding.  Nadat een IP-adres is geselecteerd, kunt u op Reserved IP (Gereserveerde IP) klikken en het IP-adres wijzigen indien nodig.

User-added image
 
MAC address
(MAC-adres)
Dit geeft het MAC-adres van de cliënt weer.
Device Details
(Apparaatdetails)
Dit geeft extra informatie over de cliënt weer, zoals fabrikant, model en besturingssysteem.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken