Het configureren van de MAC Filter van de Linksys Smart Wi-Fi Router via de lokale toegangsinterface

De MAC Filter van uw Linksys Smart Wi-Fi Router is een beveiligingsoptie die, naast het instellen van een wachtwoord, draadloos een toegang tot uw netwerk toestaat of voorkomt.
 
OPMERKING:  Als u deze optie inschakelt, zal de functie Wi-Fi Protected Setup worden uitgeschakeld.
 
Dit artikel helpt u bij het draadloos configureren van de MAC-filter van uw Linksys Smart Wi-Fi Router.
 
BELANGRIJK:  Als u meerdere routers heeft, de MAC-adressen die zijn opgeslagen in de eerste router moeten handmatig worden geconfigureerd en opgeslagen in alle volgende routers om aan dezelfde beperkingen te voldoen als de eerste router.
 
Stap 1:
Verbind de lokale toegangsinterface van de Linksys Smart Wi-Fi Router via een browser zoals Safari of Internet Explorer.  Voor meer informatie, klik hier.
 
Stap 2:
Vul uw Router Password (Router wachtwoord) in en klik op Log in (Inloggen).
 
 
OPMERKING:  Het wachtwoord van de router is standaard ingesteld op “admin” en is hoofdlettergevoelig.
 
Stap 3:
In het linker navigatieveld klikt u op de Wireless (Draadloos),onder Router Settings (Routerinstellingen).
 
 
Step 4:
Klik op MAC Filtering.
 
 
Stap 5:
Vink Enabled (Ingeschakeld) aan.  Wanneer het bericht Enabling MAC filtering will disable WPS.  Do you want to continue? (Het inschakelen van de MAC filtrering zal de WPS uitschakelen. Wilt u doorgaan?) verschijnt, klikt u op Yes (Ja) om door te gaan.
 
 
Stap 6:
Selecteer de Filter opties die u wilt instellen:

OPMERKING:  In dit voorbeeld is de optie Deny access (Weiger toegang) geselecteerd.

 • Deny access for the listed MAC addresses (Weiger toegang voor de MAC-adressen in de lijst) – Selecteer deze optie als u een lijst met MAC-adressen wilt creëren die geen toegang kunnen krijgen tot uw netwerk.  Alle apparaten met een MAC-adres dat in de lijst staat, zullen geen verbinding kunnen maken met uw netwerk.

 • Allow access for ONLY the listed MAC addresses (Sta ALLEEN toegang toe voor de MAC-adressen in de lijst) – Selecteer deze optie als u de toegang tot uw draadloze netwerk wilt beperken tot bepaalde apparaten.  Alleen de apparaten met een MAC-adres dat in de lijst voorkomt kunnen verbinding maken met uw netwerk.  Alle andere apparaten zullen worden geweigerd.

  Stap 7:
  Om de MAC-adressen die u wilt weigeren of toestaan te specificeren, klik op Add MAC Address (MAC-adres toevoegen) in de MAC Filter List (MAC-filter lijst).
   
   
  Step 8:
  Vul het MAC Address (MAC-adres) van de computer of het apparaat in waarvoor u toegang tot uw netwerk wilt weigeren of toestaan en klik op Save (Opslaan).
   
   
  OPMERKING:  U kunt het MAC-adres dat u heeft ingevoerd Bewerken (Edit) of Verwijderen (Delete).
   
   
  SNELLE TIP:  U kunt tot 32 MAC-adressen toevoegen waarvoor u de toegang tot uw netwerk wilt weigeren of toestaan.  Alle MAC-adressen die aan de lijst worden toegevoegd hebben dezelfde toegangsbeperkingen afhankelijk van welke filteropties u heeft geselecteerd in Stap 6.
   
  Stap 9:
  Klik op Apply (Toepassen) en op Ok om de wijzigingen op te slaan.
   
  U heeft nu met succes de Mac Filter van uw Linksys Smart Wi-Fi Router geconfigureerd. 
   
  Draadloze beveiligingsmethoden voor uw draadloze netwerk combineren
   
  De meeste apparaten in uw huis zijn tegenwoordig draadloos verbonden met uw netwerk.  Om er zeker van te zijn dat uw netwerk veilig is en om onbevoegde toegang van buitenaf te voorkomen, kunt u verschillende methoden combineren en zo de draadloze beveiliging van uw netwerk maximaliseren.  Voor meer informatie, klik hier.  
   
   
  Gerelateerde artikelen:
   

  Was dit artikel nuttig?

  Nog meer vragen?
  Opnieuw zoeken