Toepassingen of online games toevoegen aan de Media Prioritization Tool van het Linksys Smart Wi-Fi-account

De functie Media Prioritization (Mediaprioritering) biedt u de mogelijkheid om bandbreedte toe te wijzen aan apparaten en streamingtoepassingen met een hoge prioriteit. Dit artikel begeleidt u bij dit proces. 

BELANGRIJK: Voordat u deze functie op uw router configureert, moet u weten welke poortnummers de toepassing of onlinegame gebruikt die u een hogere prioriteit wilt geven. Dit kan een nummer tussen 0 en 65535 zijn. Raadpleeg de documentatie bij de specifieke toepassing of onlinegame voor meer informatie. Klik 
hier voor informatie over de poort nummers van uw game console.

Voor een video-instructie over het gebruik van de functie Media Prioritization (Mediaprioritering) klik hier.
 
 
2. Klik op Media Prioritization (Mediaprioritering).
 
null
 
3. Selecteer Add a New Application... (Een nieuwe toepassing toevoegen) in de vervolgkeuzelijst Applications (Toepassingen).
 
null
 
4. Typ de Application Name (Naam van de toepassing) in het dialoogvenster dat verschijnt. Op de toegewezen velden in, typt u de Port Range en kies de juiste Protocol uit de beschikbare drop-down lijst.
 
null
 
5. Eenmaal klaar, klik dan op Ok.
 
Met dezelfde stappen als hierboven kunt u ook een nieuwe toepassing/onlinegame toevoegen om deze een hogere prioriteit voor bandbreedte te geven. 

Prioriteit stellen voor uw toepassing

U kunt de zojuist toegevoegde toepassing nu gebruiken met Media Prioritization (Mediaprioritering) door het groene hulpprogramma eenvoudig naar de lijst HIGHER PRIORITY (Hogere prioriteit) te slepen. 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken