De DDNS-service instellen met behulp van de Linksys cloud account

Het Dynamic Domain Name System (DDNS) is een premiumservice die uw apparaat een vaste domeinnaam toewijst, ook al gebruikt u een dynamisch internet-IP-adres.

Waarvoor heb ik deze functie nodig?


DDNS is een goede oplossing voor gebruikers die op afstand toegang tot hun netwerken willen verkrijgen, een server achter de router willen instellen of een eigen website willen hosten, maar met een standaard-Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) configuratie in plaats van een statisch IP-adres willen werken.
 
De DHCP is een routerfunctie die het IP-adres van aangesloten apparaten periodiek wijzigt.  Dit maakt het netwerk ontoegankelijk voor hackers of indringers omdat ze op geen enkel moment weten wat het IP-adres van het netwerk is, maar de eigenaar van het netwerk kan een DDNS-service implementeren zodat hij/zij altijd toegang heeft tot het netwerk.

OPMERKING:  Als u de DDNS-functie van uw router wilt gebruiken, begint u door u aan te melden bij een DDNS-provider zoals www.dyndns.org.  Linksys-routers ondersteunen alleen DynDNS- en TZO DDNS-serviceproviders.
 
Als u wilt weten hoe u een DDNS-service instelt, volgt u onderstaande procedure:

OPMERKING:  Deze functie is niet beschikbaar in de Linksys-app.
 
Stap 1:
Log in op uw Linksys cloud account.  Voor instructies klik hier.
 
Stap 2:
Selecteer Security (Beveiliging) in het navigatievenster onder Router Settings (Routerinstellingen).
 
image.png
 
Stap 3:
Selecteer Apps and Gaming (Toepassingen en games) in het scherm Security (Beveiliging).
 
image.png
 
Stap 4:
Selecteer uw aanbieder in het vervolgkeuzemenu. In dit voorbeeld gebruiken we de optie DynDNS.org.
 
image.png
 
Stap 5:
Vul de velden voor Username (Gebruikersnaam), Password (Wachtwoord) en Host name (Hostnaam) in.  Raadpleeg daarvoor uw eigen DynDNS.org-account.  Selecteer onder System (Systeem) ook de wijze waarop uw IP-adres wordt gegenereerd: Dynamic (Dynamisch), Static (Statisch) of Custom (Aangepast).  Klik vervolgens op Update (Actualiseren).
 
image.png
 
Stap 6:
Zodra u de Succes status heeft gezien, heeft u de DDNS-service geïmplementeerd op uw router.  Klik op Apply (Toepassen) om de wijzigingen op te slaan en klik op Ok om af te sluiten.
 
image.png
 
Zorg ervoor dat u de waarden van uw DDNS-accountgegevens correct heeft ingevoerd.  De router kan niet succesvol met de DDNS-service koppelen als er onjuiste informatie over de accountgegevens is.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken