Uw accountwachtwoord en e-mailadres wijzigen op de Linksys-ondersteuningspagina

Dit artikel zal u begeleiden bij het wijzigen van uw accountwachtwoord en e-mailadres op de Linksys-ondersteuningspagina.

Stap 1:
Ga naar de Linksys ondersteuningspagina.  Plaats de muisaanwijzer in de rechterbovenhoek van de pagina op het pictogram My Account (Mijn account) .

Stap 2:
Voer uw Email (e-mailadres) en Password (Wachtwoord) in de daarvoor bestemde velden in en klik op Login (Inloggen).
 
 
SNELLE TIP:  Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u op de link Forgot password (Wachtwoord vergeten?) klikken en volgt u de instructies.

Stap 3:
Plaats de muisaanwijzer op het pictogram My Account (Mijn account) dat in de rechterbovenhoek van de pagina wordt weergegeven.  Selecteer Settings (Instellingen) in het vervolgkeuzemenu.
 
Stap 4:
U wordt doorverwezen naar uw accountdashboard waar uw huidige instellingen worden weergegeven. In dit gedeelte kunt u het e-mailadres en wachtwoord van uw account wijzigen.  Klik op onderstaande links voor instructies:

E-mailadres
Wachtwoord 

E-mailadres 
 
Stap 1:
Klik in het gedeelte Profile (Profiel) op de link Edit (Bewerken).
  
Stap 2:
Voer in het scherm Profile (Profiel) bewerken het nieuwe e-mailadres in dat u wilt gebruiken, bevestig het e-mailadres en voer vervolgens uw Password (Wachtwoord) in.
  
Stap 3:
Klik op Save (Opslaan) om wijzigingen toe te passen. 

Wachtwoord
 
Stap 1:
Klik in het gedeelte Password (Wachtwoord) op de link Edit (Bewerken).
  
Stap 2:
Voer in het gedeelte Change Password (Wachtwoord) wijzigen het Current Password (Huidige wachtwoord), New Password (Nieuwe wachtwoord) en het Confirm New Password (Nieuwe wachtwoord bevestigen) in.

 
Stap 3:
Klik op de knop Save (Opslaan).
 
U heeft nu met succes uw accountwachtwoord en e-mailadres gewijzigd.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken