Linksys Mesh eenvoudige installatie met behulp van een webbrowser

Het instellen van de Linksys Mesh-router is eenvoudig via de Linksys-app. Als u tijdens de eerste installatie echter problemen ondervindt, vindt u hieronder de stappen om door te gaan met de installatie via de webbrowser van de hoofdnode.

Scenario's waarbij installatie via de webbrowser handig is:

 
 • De app is vast gelopen bij het aansluiten op de node
 • De app is vast gelopen bij het vinden van de modem
 • De app is vast gelopen bij het zoeken naar de node
 • U kunt de WiFi-naam (SSID) of het wachtwoord niet wijzigen in de Linksys-app
 • Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van de WiFi-naam in de Linksys-app
Voordat u begint met de installatie:
 
 • U heeft een laptop of desktopcomputer nodig.
 • Sluit de Linksys-app als deze open.
 • Reset de node om alle instellingen, die kunnen interfereren met de installatie, te wissen. Houdt de reset knop voor 6-10 seconden ingedrukt totdat u één effen rood flits zien, gevolgd door drie snelle rode flitsen.
 • Schakel de modem uit en weer in (sommige dynamische WAN-verbindingen hebben dit mogelijk nodig).
 • Sluit de modem aan op de node met een ethernetkabel en laat de node AAN.
OPMERKING: Sommige nodes kunnen worden ingesteld door een willekeurige ethernetpoort op de node aan te sluiten op de modem. Zodra de node is ingesteld, wordt de gebruikte poort een vaste internetpoort (WAN). Als de modem is aangesloten op de andere poort (die nu een vaste LAN-poort is), heeft de node geen internettoegang en brandt het effen rood. Om dit op te lossen, schakelt u de modem over naar de andere poort en controleert u of het lampje van de node effen blauw brandt.

Instructies
 
1. Schakel de router in en wacht tot het lampje effen paars brandt.

2. Verbind uw computer met de standaard WiFi-naam en voer het standaard WiFi-wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. Kijk onder de router voor de WiFi-naam en het wachtwoord.


3. Open een webbrowser en typ "192.168.1.1" in de adresbalk en druk vervolgens op [Enter].

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u een fout tegenkomen zoals hieronder weergegeven. Deze fout treedt op bij toegang tot een router waarvoor een HTTPS-verbinding nodig is. Volg deze stappen om dit venster te omzeilen:
 
 • Google Chrome™: klik op Advanced > Proceed to 192.168.1.1 (unsafe) (Geavanceerd > Ga verder naar 192.168.1.1 (onveilig))
 • Firefox®: klik op Advanced > Accept the Risk and Continue (Geavanceerd > Accepteer het risico en ga verder)
 • Microsoft Edge®: klik op Advanced > Continue to 192.168.1.1 (unsafe) (Geavanceerd > Doorgaan naar 192.168.1.1 (onveilig))
 • Safari®: klik op Show Details > visit this website > Visit Website (Show Details > bezoek deze website > Bezoek website)
sf47560-001_en_v5.png

Klik hier voor stapsgewijze instructies om deze pagina te omzeilen.

4. Klik in het configuratiescherm op de mobiele afbeelding.

sf47560-002_en_v5.png

5. Voer "admin" in als het standaard beheerdersrouterwachtwoord en klik vervolgens op Sign In (Aanmelden).

Bij sommige routermodellen moet u mogelijk het standaardwachtwoord wijzigen bij het inloggen. Om meer te weten, klik
hier.


sf47560-003_en_v5.png

U wordt naar het dashboard geleid.

sf47560-004_en_v5.png

6. Klik op de CA-link onderaan het dashboard.

sf47560-005_en_v5.png

7. Klik op Connectivity (Connectiviteit) en vervolgens op CA Router Setup (CA Router installatie).

sf47560-006_en_v5.png

8. Maak een WiFi name (SSID) (WiFi-naam (SSID) en WiFi password (WiFi-wachtwoord) aan en klik op Setup Node (Router installatie). Het WiFi-wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Klik op Ok of Apply (Toepassen) als u klaar bent.

sf47560-007_en_v5.png

Terwijl de instellingen worden opgeslagen, verliest u tijdelijk de WiFi-verbinding.

9. Het lampje op uw router begint te knipperen en brandt vervolgens stabiel blauw.

10. Controleer of uw nieuwe WiFi-naam wordt uitgezonden en maak er verbinding mee.


sf47560-008_en_v5.png

11. Eenmaal verbonden met de nieuwe WiFi-naam, ziet u nu het bericht Your Master Node is now Configured (Uw hoofdnode is nu geconfigureerd).

sf47560-009_en_v5.png

12. De router is nu online en klaar voor gebruik en u kunt naar de volgende stap gaan. Als het lampje niet stabiel blauw is en u niet online bent, kunt u het volgende proberen:
 
 • Zet uw modem uit en weer aan. Het lampje van de router moet na een paar minuten stabiel blauw worden.
 • Als u een PPPoE-verbinding gebruikt, moet u uw internetinstellingen handmatig invoeren. Ga naar het tabblad Internet Settings (Internetinstellingen), klik op Edit (Bewerken) en kies PPPoE. Voer uw PPPoE-gegevens in en klik op Save (Opslaan). Wacht tot het lampje op de node stabiel blauw wordt.
sf47560-010_en_v5.png

Op het dashboard geeft de widget Network (Netwerk) status ook uw verbindingsstatus weer.

sf47560-011_en_v5.png

13. Heeft u extra nodes om toe te voegen?

a. Ja - Schakel uw secundaire nodes in, wacht tot het lampje stabiel paars brandt, klik dan op Add Wireless Child Nodes (Draadloze secundaire nodes toevoegen) en wacht tot het lampje van het secundaire node stabiel blauw brandt.
 
OPMERKING: Voor bekabelde nodes sluit u uw nodes aan op de hoofdnode met een ethernetkabel, wacht u tot het lampje stabiel paars brandt en klikt u vervolgens op Add Wired Child Nodes (Bedrade secundaire nodes toevoegen). Wanneer de secundaire nodes een stabiel blauw lampje hebben, klikt u op Ok.
 
b. Nee - Als u geen andere secundaire nodes heeft om toe te voegen, gaat u naar de volgende stap.
 
sf47560-012_en_v5.png

14. Wijzig het beheerderswachtwoord als u dit nog niet heeft gedaan. Het wordt ten zeerste aanbevolen om het standaard beheerderswachtwoord te wijzigen. Dit kan handig zijn als de Linksys-cloud niet beschikbaar is en u zich lokaal bij de router moet aanmelden.

Klik op het tabblad Basic (Basis), klik op Edit (Bewerken), voer uw nieuwe beheerderswachtwoord in en klik op Ok.
 

sf47560-013_en_v5.png

Uw netwerk is nu ingesteld. U kunt nu al uw draadloze apparaten verbinden met uw Wi-Fi.

BUw netwerk koppelen aan het Linksys cloud-account

Als u de Linksys-app wilt gebruiken om uw instellingen vanaf elk mobiel apparaat te beheren, moet u uw netwerk koppelen aan uw Linksys cloud-account. De instellingen variëren afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat.
 
1. Download de Linksys-app en zorg ervoor dat u uw mobiele apparaat verbindt met de WiFi-naam die u zojuist heeft gemaakt. Klik hier om de Linksys-app voor een Android™-apparaat te installeren. Klik hier voor iOS.

2. Start op uw apparaat de Linksys-app en klik op Manage Your Wi-Fi (Uw Wi-Fi beheren) of Log in (Aanmelden)(voor Android™).
 
sf47560-014_en_v7.png
 
3. Op het tabblad E-mail logt u in met uw Linksys cloud-accountgegevens en tikt u op Log in (Aanmelden) of tik op Create an account (Maak een account aan).

sf47560-015_en_v5.png

4. Klik op Add to Account (Toevoegen aan account).

sf47560-016_en_v7.png 

5. Voer uw nieuwe beheerderswachtwoord in dat u eerder heeft gemaakt en klik nogmaals op Add to Account (Toevoegen aan account).

sf47560-017_en_v7.png 
 
U heeft nu uw netwerk gekoppeld aan uw Linksys cloud-account.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken