Een Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi-systeem instellen met behulp van tijdelijke WiFi

Als u uw node liever niet via Bluetooth® wilt instellen of als u problemen heeft met de Bluetooth-instelling, kunt u uw Linksys Mesh WiFi-systeem ook instellen via tijdelijke WiFi met behulp van de Linksys-app.

Dit artikel is voor routers uit de
Linksys WHW03-, MX- of MR-serie.

Voordat u begint
 
 • Download of update de nieuwste Linksys-app.
 • Noteer de standaard WiFi-naam en het wachtwoord die zich onderaan de hoofdnode bevinden. Het WiFi-wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
 • Hoofdnode: De hoofdnode is de Linksys Velop node/router die wordt aangesloten op uw modem of internetbron.
 • Secundaire node: De secundaire node is een extra Linksys Velop-node/router die u kunt toevoegen om uw WiFi-netwerk uit te breiden.
 • Lees meer over het lichtgedrag van uw Linksys Mesh WiFi-systeem.

1. Verzamel eerst al uw apparatuur - Als u meer dan één Linksys Velop Intelligent Mesh router/node wilt instellen, zorg er dan voor dat u al uw apparatuur in dezelfde ruimte verzamelt als de modem of internetbron. U kunt uw secundaire nodes verplaatsen nadat het installatieproces is voltooid.
 
 • Verzamel al uw Linksys Velop Intelligent Mesh-routers/nodes
 • Voedingsadapters voor elke router/node
 • Eén ethernetkabel
2. Verwijder de bestaande WiFi-router - Wat gebruikt u momenteel als uw WiFi-netwerk?
 
a. Ik heb een modem (geen WiFi) en een losse WiFi-router of bestaand Mesh WiFi-systeem:
 
 • Verwijder uw bestaande WiFi-router en/of al uw apparaten voor het bestaande Mesh WiFi-systeem.
 • Powercycle uw modem.
 • Wacht tot uw modem opnieuw is opgestart en ga naar de volgende stap.
b. Ik heb een WiFi-router en modem in één apparaat::
 
 • Ga naar de volgende stap.
c. Ik heb geen WiFi-routers of bestaande Mesh WiFi-systemen:
 
 • Ga naar de volgende stap.
3. Verbind en schakel uw hoofdnode in - Als u meer dan één Linksys router/node heeft, kies er dan een en sluit vervolgens uw modem of internetbron aan op de internet poort op de node/router en schakel deze in.

Als u het model van de Linksys WHW03-serie heeft, gebruikt u één van de twee poorten. Nadat de node is ingesteld, wordt de poort die u gebruikte uw speciale internetpoort.


sf317071-001_en_v4

4. Schakel uw secundaire nodes in - Schakel al uw secundaire node in de buurt van de hoofdnode in, ten minste 3 meter van de hoofdnode of bij voorkeur in dezelfde ruimte als het de hoofdnode. Zorg ervoor dat tijdens de installatie geen andere kabels zijn aangesloten op een van de poorten op de secundaire nodes.

5. Verbind uw mobiele apparaat met de standaard WiFi-naam van hoofdnode (router/node aangesloten op uw modem). De standaard WiFi-referenties bevinden zich op het productlabel.


sf317071-002_en_v4

6. Start de Linksys-app en tik op Set up a New Wi-Fi Network (Stel een nieuw WiFi-netwerk in) op een iOS-apparaat of Launch setup (Start de installatie) op een Android™-apparaat.

iOS


sf317071-003_en_v4

Android

sf317071-004_en_v4

7. Connect the router to your modem (Sluit de router aan op uw modem) - Als u uw hoofdnode al op uw modem heeft aangesloten en heeft ingeschakeld, tikt u op Next (Volgende).

Als u dit nog niet heeft gedaan, volgt u de bedradingsinstructies en tikt u op It's connected (Het is aangesloten) als u klaar bent.


sf317071-005_en_v4

8. Schakel al uw secundaire nodes in - Als u uw secundaire nodes al heeft ingeschakeld, tikt u op Next (Volgende). Als u dit nog niet heeft gedaan, volgt u de bedradingsinstructies en tikt u op Next (Volgende) als u klaar bent. Als u geen secundaire nodes heeft om toe te voegen, tikt u gewoon op Next (Volgende).

sf317071-006_en_v4

9. Zorg ervoor dat al uw nodes een effen paars licht hebben en tik vervolgens op Node light is solid (Nodeverlichting is effen).

Houd uw telefoon in de buurt van de nodes terwijl uw nodes worden ingesteld.


sf317071-007_en_v4

10. Internetcontrole begint.

sf317071-008_en_v4

Als er geen internetverbinding wordt gedetecteerd, krijgt u het volgende scherm te zien, klik op Next (Volgende) voor instructies over het herstarten van uw modem of als uw internetverbinding uw PPPoE-instellingen of statisch IP-adres vereist, klik dan op Do you have ISP settings to enter (Heeft u ISP-instellingen om in te voeren). Vervolgens kunt u uw type internetverbinding selecteren en uw instellingen invoeren.

sf317071-009_en_v4

sf317071-010_en_v4

11. Name your WiFi (Geef uw WiFi een naam) - Pas uw WiFi-naam en WiFi-wachtwoord aan. Het WiFi-wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Eenmaal gereed tikt u op Next (Volgende).

sf317071-011_en_v4

12. Privacy Pledge (Privacybelofte) - Tik op Continue (Doorgaan) als u klaar bent.

sf317071-012_en_v4

13. Log into your Linksys cloud account (Log in op uw Linksys cloud account) - Log in op uw bestaande Linksys cloud account om uw netwerk aan uw account te koppelen. U kunt uw netwerk op afstand beheren en bewaken vanaf elk mobiel apparaat.

Als u er nog geen heeft gemaakt, tikt u op Create account (Account aanmaken).


sf317071-013_en_v4

sf317071-014_en_v4

14. Configuration of your network is in progress (Configuratie van uw netwerk wordt uitgevoerd) - Uw netwerk en/of secundaire nodes worden geconfigureerd, een ogenblik geduld.

sf317071-015_en_v4

sf317071-016_en_v4

sf317071-017_en_v4

Als er geen secundaire nodes moeten worden toegevoegd, ziet u kort het scherm Adding your child nodes (Uw secundaire nodes toevoegen), maar gaat u binnen enkele seconden snel over naar het scherm Your Network (Uw netwerk) in plaats van 4 tot 6 minuten te wachten.

15. Verbind uw mobiele apparaat met uw nieuwe WiFi-naam, keer terug naar de Linksys-app en tik op Next (Volgende) om de installatie te hervatten.


sf317071-018_en_v4

sf317071-019_en_v4

16. Nadat uw netwerk is geconfigureerd, wordt in het volgende scherm het aantal nodes weergegeven dat met succes is gedetecteerd en geconfigureerd op uw netwerk. Tik op Next (Volgende).

U kunt uw nodes hernoemen nadat ze zijn ingesteld.


sf317071-020_en_v4

Mist u een node?
Als u nodes heeft om toe te voegen, maar bent vergeten ze AAN te zetten aan het begin van de installatie of als sommige van uw secundaire nodes niet zijn gedetecteerd, tik dan op Add more nodes (Meer nodes toeveogen) om het opnieuw te proberen. Zorg ervoor dat u ze in de buurt van de hoofdnode verplaatst, bij voorkeur in dezelfde ruimte als hde hoofdnode of niet verder dan 3 meter van de hoofdnode.

U kunt de installatie ook voltooien en ze later toevoegen.


17. Tik op Next (Volgende).

sf317071-021_en_v4

18. U kunt nu uw secundaire node in uw huis verplaatsen. Tik op Finish (Voltooien) om het proces te voltooien.

sf317071-022_en_v4

19. U WiFi is klaar - Tik op Go to dashboard (Ga naar dashboard).

Verplaats uw secundaire nodes en schakel ze weer in. De secundaire nodes zijn klaar en verbonden zodra ze een effen blauw licht hebben. U kunt nu uw draadloze apparaten verbinden met uw WiFi.


sf317071-023_en_v4


Meer informatie:

Setting up the Linksys Velop Cognitive Mesh WiFi system using temporary WiFi with the Linksys app

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken