Overzicht van de geavanceerde instellingen op de Linksys-app voor Mesh-systeem

Met de functie Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) kunt u de Internet Settings (Internetinstellingen), Port Settings (Poortinstellingen), Wi-Fi MAC Filters en Local Network Settings (Lokale netwerkinstellingen) van uw Linksys Intelligent Mesh-netwerk configureren met behulp van de Linksys-app. Dit artikel geeft een overzicht van deze functie.

Om toegang te krijgen tot deze functie vanaf het dashboard,
logt u in op de Linksys app, tikt u op het menupictogram in de linkerbovenhoek van uw scherm en gaat u vervolgens naar Advanced Settings (Geavanceerde instellingen).
 

Klik op elk onderdeel voor meer details:

Internet Settings (Internet instellingen)
Port Settings (Poort instellingen)
Wi-Fi MAC Filters 
Local Network Settings (Lokale netwerkinstellingen)
Internet Settings (Internet instellingen)

In dit gedeelte kunt u de internetinstellingen van uw mesh-netwerk configureren.


image.png
 
InstellingBeschrijving
Connection Type
(Verbindingstype)
Tik om het Connection Type (Verbindingstype) te wijzigen. Automatic Configuration - DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP en Bridge Mode.

image.png
IPv6Tik om de iPv6-instelling te wijzigen. Opties omvatten Automatic,PPPoE en Passthrough.

image.png
Additional Settings
(Extra instellingen)
Tik om de MTU-grootte te wijzigen of het MAC Address Clone (MAC-adres te klonen).

image.png

Port Settings (Poort instellingen)

Gebruik het scherm Port Settings (Poortinstellingen) om regels toe te voegen om verkeer van specifieke poorten of reeksen poorten naar specifieke verbonden apparaten te sturen. U kunt uw router ook configureren om te onthouden welke poort een apparaat gebruikt om gegevens te verzenden, zodat gegevens die via die poort terugkeren, naar dat apparaat worden verzonden.


image.png
 
InstellingBeschrijving
Single Port ForwardingTik om Single Port Forwarding te configureren, bestaande regels te bewerken, een regel uit te schakelen of een regel te verwijderen.

image.png

Alle drie de secties in Port settings (Poort instellingen) hebben de optie Add a Rule (Regel toevoegen).

image.png
Port Range ForwardingTik om Port Range Forwarding te configureren, bestaande regels te bewerken, een regel uit te schakelen of een regel te verwijderen.

image.png
Port Range
Triggering
Configureer Port Range Triggering in de onderstaande sectie.

image.png

Wi-Fi MAC Filters 

Tik om de Wi-Fi MAC-filterfunctie van uw apparaat te configureren.

 
InstellingBeschrijving
Wi-Fi MAC FiltersTik op Edit (Bewerken) om de Wi-Fi MAC Filter Status te wijzigen.

image.png

Als Wi-Fi MAC-filters is ingeschakeld, kunt u toegang tot uw WiFi-clients Allow Access (Toegang toestaan) of Deny Access (Toegang weigeren).

image.png

image.png

Local Network Settings (Lokale netwerkinstellingen)

Configureer de lokale netwerkinstellingen van uw mesh-netwerk.

 
InstellingBeschrijving
Router Details en
DHCP Server
U kunt de IP-adresinstellingen van uw mesh-netwerk wijzigen op Routerdetails. In dit gedeelte kunt u ook de instellingen van de DHCP-server van uw mesh-netwerk wijzigen.

image.png
DNS Settings
(DNS-instellingen)
Wijzig de DNS settings (DNS-instellingen) van uw mesh-netwerk. Standaard is Auto geselecteerd.

image.png
 
Tik om Manual (Handmatig) te selecteren en scrol omlaag om de nodige DNS-wijzigingen door te voeren.

image.png

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken