Overzicht van het Devices menu op de Linksys app

Met het menu Devices (Apparaten) kunt u de apparaten (bedraad en WiFi) die zijn aangesloten op het netwerk van uw Linksys Mesh-router, beheren en bewaken.

Toegang tot het hulpmiddel Devices (Apparaten)
De pictogrammen begrijpen
De instellingen van een apparaat wijzigen

Afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van de versie van uw Linksys-app en het besturingssysteem van uw mobiele apparaat.

Toegang tot het hulpmiddel Devices (Apparaten)

1. 
Log in op de Linksys app.

2. Tik op het Menu
image.png pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm.

3. Tik op Devices (Apparaten). U wordt naar de sectie Devices (Apparaten) gebracht.


image.png

Als u dubbele namen vindt, controleer dan of de apparaatnamen ook verschijnen in het gedeelte Office Devices (Offline apparaten). Tik dan op Edit (Bewerken) en verwijder het apparaat met de dubbele namen. Dit kan komen doordat apparaten standaard gerandomiseerde MAC-adressen hebben ingeschakeld. U heeft ook de mogelijkheid om deze functie UIT te schakelen op uw clientapparaat.
De pictogrammen begrijpen

Elke cliënt heeft een pictogram dat aangeeft hoe deze is verbonden met het netwerk. De apparaten geven ook de WiFi-naam weer waarmee het apparaat is verbonden.

User-added image - Het apparaat is verbonden via WiFi.
User-added image - Het apparaat is verbonden via ethernet.
User-added image - Apparaten met een vergrendelingspictogram zijn geconfigureerd met Ouderlijk toezicht.
User-added image - Apparaten met pijlen omhoog en omlaag zijn geconfigureerd met Apparaat prioritering.

Gastcliënten verschijnen onder het gedeelte Connected Guest Devices (Aangesloten gastapparaten).

De instellingen van een apparaat wijzigen

Tik op een cliënt om de volgende informatie te bekijken of te wijzigen.
 
Instellingen
Beschirijving
Wijzig een apparaatpictogram
Tik op het cliëntpictogram om een nieuw pictogram te selecteren.

image.png
Wijzig een apparaatnaam
Tik op de naam van het apparaat om de apparaatnaam te wijzigen.

image.png
WiFi-naam
Dit geeft de WiFi-naam weer waarmee het apparaat is verbonden, samen met de radioband waarmee het is verbonden.
Router- of node naam
Hier wordt de naam weergegeven van de router of de node waarmee het apparaat is verbonden.

Om de naam van uw router of node te wijzigen, gaat u naar Network Administration (Netwerkbeheer).
Priority
(Prioriteit)
Dit wordt weergegeven als de Priority (Prioriteit) functie UIT of AAN is voor het geselecteerde apparaat.

image.png

Als u op dit gedeelte tikt, gaat u naar het gedeelte Prioriteit waar u uw instellingen kunt wijzigen.
Parental Controls
(Ouderlijk toezicht)
Dit wordt weergegeven als Parental Controls (Ouderlijk toezicht) UIT of AAN is voor het geselecteerde apparaat. Tik om wijzigingen aan te brengen.

image.png
IP Address
(IP-adres)
Dit toont het IP-adres van de client. U kunt op Reserve DHCP (DHCP reserveren) tikken om een IP-adres voor het apparaat te reserveren. Dit is handig voor Port Forwarding. Nadat een IP-adres is geselecteerd, kunt u op Reserved IP (Gereserveerd IP) tikken en indien nodig het IP-adres wijzigen.

image.png
MAC Address
(MAC-adres)
Dit toont het MAC-adres van de client.
Device Details
(Apparaatgegevens)
Hierdoor wordt aanvullende informatie over de client weergegeven, zoals fabrikant, model en besturingssysteem.

image.png
 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken