De Linksys router pingen

Wat is Ping en waar wordt het voor gebruikt?

Ping is een hulpprogramma voor computernetwerkbeheer dat wordt gebruikt om de connectiviteit met een specifieke host in het netwerk te testen met behulp van een IP-adres (Internet Protocol) of een specifieke website-URL.

In dit artikel vindt u stapsgewijze instructies voor het testen van de verbinding van uw computer met uw router met behulp van de ping-opdracht. Selecteer hieronder het besturingssysteem van uw computer voor specifieke instructies:


Windows® 11
Windows 10
macOS® Monterey

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat 192.168.1.1 wordt gebruikt als het lokale IP-adres van de draadloze router. Als u het IP-adres van de router heeft gewijzigd, gebruikt u dat IP-adres om te pingen.

Windows® 11

1. Klik op het Search (Zoek) veld op de taakbalk.

sf140557-001_en_v5.png

2. Voer in het zoekveld "Command Prompt" (Opdrachtprompt) in en klik vervolgens op het Command Prompt (Opdrachtprompt) programma.
 
sf140557-002_en_v5.png
 
3. Voer in het opdrachtpromptvenster "ping 192.168.1.1 -t" of het IP-adres van de draadloze router in en druk vervolgens op [Enter].
 
sf140557-003_en_v5.png
 
Controleer of u antwoorden krijgt. Als u een ander antwoord krijgt, raadpleegt u de lijst met veelvoorkomende antwoorden hieronder voor de beschrijving.

Windows® 10

1. Klik op het Search (Zoek) veld op de taakbalk en voer in "Command Prompt" (Opdrachtprompt).

sf140557-004_en_v5.png

2. Klik in de zoekresultaten op het Command Prompt (Opdrachtprompt) programma.
 
sf140557-005_en_v5.png

3. Voer in het opdrachtprompt venster "ping 192.168.1.1 -t" of het IP-adres van de draadloze router in en druk vervolgens op [Enter].

sf140557-006_en_v5a.png

Controleer of u antwoorden krijgt. Als u een ander antwoord krijgt, raadpleegt u de lijst met veelvoorkomende antwoorden hieronder voor de beschrijving.

macOS® Monterey

1. Klik op het spotlight sf140557-007_en_v5.PNGpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm.
 
sf140557-008_en_v5.PNG

2. Typ "Terminal" in de zoekbalk.

3. Klik in de zoekresultaten op het programma Terminal.

4. Voer "ping 192.168.1.1" in als netwerkadres of het IP-adres van de draadloze router en druk vervolgens op [Enter].
 
Controleer of u antwoorden krijgt.

Lijst met veelvoorkomende Ping-reacties
 
  • Reply from (Antwoord van) – Wanneer u dit antwoord ziet van het adres dat u heeft gepingd, betekent dit dat uw verbinding goed is. Hoe meer antwoorden u krijgt, hoe beter uw verbinding met de router is. Als het een verlies van 0% vertoont op de pakketten die zijn verzonden en ontvangen, is dit een indicatie dat u een stabiele verbinding heeft.
  • Het Reply from (Antwoord van) antwoord kan lastig zijn, dus vergeet niet om altijd te verifiëren dat u een antwoord krijgt van hetzelfde IP-adres dat u heeft gepingd. Als u bijvoorbeeld "ping 4.2.2.2" heeft ingetypt, zorg er dan voor dat u ook een antwoord ziet van "4.2.2.2" en niet van een ander nummer. Als u een antwoord ontvangt van een ander IP-adres, kan dit betekenen dat het IP-adres dat u heeft gepingd niet beschikbaar is. 
  • Request Timed Out (Verzoek timed-out) – De time-out van de ping-opdracht vindt plaats wanneer er geen antwoord is van de host of de bestemmingshost niet beschikbaar is.
  • Unknown Host (Onbekende host) – Dit antwoord betekent dat uw computer het IP-adres dat u probeert te pingen niet kan herkennen. Controleer en zorg ervoor dat de spelling van de hostnaam correct is.
  • Destination Network / Host unreachable (Bestemmingsnetwerk / Host onbereikbaar) – Dit betekent dat de host die u probeert te pingen niet werkt of niet op het netwerk werkt.
  • Hardware Error (Hardwarefout) – Dit betekent meestal dat uw netwerkadapter is uitgeschakeld of dat u de ethernetkabel heeft losgekoppeld.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken