De Wireless Repeater-modus configureren op de meeste Linksys Smart Wi-Fi Routers

Sommige Linksys Smart Wi-Fi routers ondersteunen Wireless Repeater modus. Om te controleren of uw router deze optie heeft, log in op het webinterface van de router en klik op Connectivity > Internet Settings (Connectiviteit > Internet instellingen).
 
SNELLE TIP: Wireless Repeater modus gebruikt één (1) van de draadloze netwerkbanden om verbinding te maken met uw upstream-router.
 
Dit artikel geeft u instructies voor het configureren van uw Linksys Smart Wi-Fi Router die de Wireless Repeater modus ondersteunt.
 
Tips: 

 
 • Slechts één (1) frequentieband op uw router wordt gebruikt voor het herhalen van het signaal.
 • Bepaal welke frequentieband u wilt herhalen.
 • Beide frequentiebanden kunnen echter worden gebruikt voor uitzending om andere clients te verbinden.
 • Als uw belangrijkste router of accesspoint dual-band is:
 
 • Bepaal welke frequentieband u gaat gebruiken in Repeater modus.
 • Beide frequentiebanden in de Repeater modus worden nog steeds uitgezonden en clients kunnen verbinding maken met een van die frequentiebanden.
 • U kunt de draadloze instellingen in de Wireless widget voor beide frequentiebanden bewerken.
 • Als uw belangrijkste router of accesspoint een single-band is:
 
 • Configureer Repeater modus en selecteer de 2,4 GHz frequentie band op de Linksys Smart Wi-Fi router
 • Beide frequentiebanden worden uitgezonden, zelfs als er een in de Repeater modus wordt gebruikt.
 • U kunt de draadloze instellingen van beide frequentiebanden in de Wireless widget bewerken.
 • Om de instellingen van de Repeater te bewerken of wijzigen, ga naar de tab Connectivity > Internet Settings (Connectiviteit > Internet instellingen).
 • Gebruik de WAN poort niet.
 • Log in op de webgebaseerde opstartpagina in Wireless Repeater modus met behulp van de only IP-adres.
 • Ondersteunde coderingsmethoden kunnen een van de volgende zijn: WPA-Personal, WPA2-Personal en WPA-Mixed-Personal.
BELANGRIJK: Zorg dat u eerst de draadloze instellingen van de hoofdrouter of het accesspoint heeft voordat u verdergaat.
 
1. Voer “http://192.168.1.1” in de adresbalk van uw webbrowser en log in op uw Linksys Smart Wi-Fi router.
 
SNELLE TIP: Het standaard IP-adres van de Linksys-router is 192.168.1.1. Als u het heeft gewijzigd, gebruikt u in plaats daarvan het nieuwe IP-adres.

2. Klik op Connectivity (Connectiviteit).
 
3. Klik op Internet Settings (Internet instellingen).
 
4. Klik op Edit (Bewerken).
 
5. Selecteer Wireless Repeater.
 
6. Voer de Network name (SSID), Network band en Security mode (Netwerk naam (SSID), netwerk band en beveiligingsmodus) in voor uw belangrijkste router of accesspoint.
 
7. Klik op save settings (instellingen op te slaan). Klik op Yes (Ja) om verder te gaan.
 
Zodra uw Linksys Smart Wi-Fi router is veranderd in een Wireless Repeater, moet u het nieuwe IP-adres van uw Linksys Smart Wi-Fi router zoeken in de DHCP-tabel van de belangrijkste router of accesspoint. U moet dit nieuwe IP-adres gebruiken om in te loggen op het webgebaseerde opstartpagina van de router als u het later wilt configureren.

 
Als de Linksys Smart Wi-Fi router de belangrijkste router of accesspoint niet kan vinden, ontvangt u het volgende bericht. Als u op OK klikt, zal u worden terug gebracht naar de tab voor Internet Settings (Internet instellingen) waar u gebleven was.

 
OPMERKING: U kunt de instellingen niet opslaan als de Linksys Smart Wi-Fi router het netwerk niet kan vinden. Zorg ervoor dat de draadloze instellingen van de Linksys Smart Wi-Fi Router precies hetzelfde zijn als die van de belangrijkste router of accesspoint.
 
In Wireless Repeater modus, heeft u alleen toegang tot de hulpmiddelen Connectivity, Troubleshooting en Wireless (Connectiviteit > Probleemoplossing > Draadloos) die onder Repeater modus wordt ondersteund.

 
User-added image 
 
 • Connectiviteit – Dit hulpprogramma staat u toe om de instellingen van de Wireless Repeater te bewerken in de tab Internet Settings (Internetinstellingen).
 • Problemen oplossen - Met deze tool kunt u verbindingsproblemen in uw netwerk diagnosticeren en oplossen.
 • Wireless – Dit hulpprogramma stelt u in staat om beide frequentiebanden uit te zenden en beide draadloze instellingen van de router installatie als Wireless repeater-modus aan te passen.
OPMERKING: Om de draadloze instellingen van de radio te bewerken of te veranderen om te worden herhaald, ga naar de tab Connectivity > Internet Settings (Connectiviteit > Internet instellingen).


Gerelateerde artikel:

Hoe de wifi van mijn router of gateway UIT schakelen

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken