De Linksys mesh-router resetten naar de fabrieksinstellingen

Wanneer uw router wordt gereset, worden alle instellingen die u heeft aangepast, zoals de WiFi-naam, het wachtwoord en het beveiligingstype, gewist.  Dit artikel laat u zien hoe u uw Linksys mesh-router kunt resetten naar de fabrieksinstellingen.

Er zijn twee manieren om uw router te resetten.  Maak een keuze uit de onderstaande opties om te leren hoe:


Handmatige reset
Software reset

Instructies

Handmatige reset

Stap 1:
Zorg ervoor dat uw router is aangesloten op een voedingsbron en is ingeschakeld.


Stap 2:
Om de router te resetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u de resetknop 10 seconden ingedrukt (u ziet een felrode flits, gevolgd door drie tot vier snel vervaagde rode pulsen en dan nog een felrode flits), waarna u de knop kunt loslaten.


Software reset

Stap 1:
Log in op LinksysSmartWiFi.com.  Klik
hier voor instructies.

Stap 2:
Klik onder Router Settings (Routerinstellingen) op Troubleshooting (Problemen oplossen).


image.png

Stap 3:
In Troubleshooting (Probleemoplossing) ga naar Diagnostics (Diagnostische gegevens).


image.png

Stap 4:
Klik op de Reset (Herstellen) link in Factory reset (Fabrieksinstellingen herstellen).  Hiermee wordt uw router teruggezet naar de fabrieksinstellingen.


image.png

Stap 5:
Klik op Yes (Ja) om de router te resetten.


image.png

U heeft nu uw Linksys mesh-router met succes opnieuw ingesteld.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken