Hoe u Ping-tests uitvoert met uw Linksys cloud account

Een ping-test helpt bij het traceren van de communicatie tussen de computer of de router naar websites of apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. De opdracht Ping kan ook worden gebruikt voor probleemoplossing om de connectiviteit te testen en de responstijd te meten.
 
In dit artikel worden de stappen beschreven om een ping-test uit te voeren via Linksys cloud account. Volg de onderstaande stappen voor meer informatie.

 
2. Klik in het navigatievenster onder Router Settings (Router instellingen) op Troubleshooting (Problemen oplossen). 
 
image.png
 
3. Kik op Diagnostics (Diagnose). Klik op Diagnostics (Diagnostiek), voer de IP or host name (IP- of hostnaam) van de website of het apparaat in, selecteer het aantal pings en klik vervolgens op Start to Ping (Begin met pingen) voor de test.
 
Kies het aantal keren dat uw computer antwoorden zoekt op een website of apparaat (5, 10, 15 of Unlimited). De standaardwaarde is 5. Hier wordt yahoo.com als voorbeeld gebruikt.
 
sf49162-002_en_v2.png
 
Het volgende venster verschijnt met de resultaten van de pingtest.
 
sf49162-003_en_v2.png
 
Als al de 5 verzonden pakketten zijn ontvangen, werkt de verbinding goed. Verloren pakketten kunnen wijzen op verbindingsproblemen. Als er geen pakketten zijn ontvangen, wordt Destination Host unreachable (Doelhost onbereikbaar) of Request Timed Out (Time-out bij verzoek) weergegeven. Dit kan wijzen op onjuiste routering van uw verbinding. Voor meer informatie over de algemene ping resultaten klikt u Meer informatie over veelvoorkomende ping-resultaten.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken