Draadloze MAC-filter configureren met uw Linksys cloud-account

Het Media Access Control (MAC)-adres is een unieke identificatie die wordt toegewezen aan elke netwerkadapter of netwerkinterfacekaart (NIC) van een computer of apparaat. De MAC Filtering-functie van uw Linksys Smart Wi-Fi Router staat toe of voorkomt toegang tot het netwerk met behulp van deze unieke identifier.

Waarvoor heb ik deze functie nodig?

De MAC-filterfunctie is een draadloze beveiligingsoptie die u kunt gebruiken in plaats van een Wi-Fi wachtwoord in te stellen om uw netwerk te beschermen. In uw Linksys cloudaccount kunt u MAC-filters inschakelen op het tabblad MAC-filtering van het hulpprogramma Wireless (Draadloos).

OPMERKING: Als u deze optie inschakelt, wordt de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) functie uitgeschakeld.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie voor draadloze MAC-filtering van uw Linksys Smart Wi-Fi Router configureert via uw Linksys cloudaccount.
 
1. Ga naar uw Linksys cloudaccount.

2. Klik in het linkernavigatievenster op het hulpprogramma Wireless (Draadloos) onder Router Settings (Router instellingen).
 
sf49202-001_en_v2.png
 
3. Klik op het tabblad MAC Filtering.
 
sf49202-002_en_v2.png
 
4. Schakel het selectievakje Enabled (Ingeschakeld) in. 

OPMERKING: Als u MAC Filtering wilt uitschakelen kunt u het selectievakje Enabled (Uitgeschakeld) verwijderen.


sf49202-003_en_v2.png
 
Een pop-upvenster met de tekst Enabling MAC filtering will disable WPS. Do you want to continue? (Door MAC-filtering in te schakelen zal WPS worden uitgeschakeld. Wilt u doorgaan?) wordt weergegeven. Selecteer Yes (Ja) om door te gaan.
 
sf49202-004_en_v2.png
 
5. Maak een keuze onder de Filter options (Filteropties) die u wilt instellen: 
 
  • Deny access for the listed MAC addresses (Vermelde MAC-adressen geen toegang verlenen) – Selecteer deze optie als u een lijst met MAC-adressen wilt opstellen die geen toegang mogen krijgen tot uw netwerk. Apparaten waarvan het MAC-adres wordt vermeld, mogen geen verbinding maken met het netwerk.
  • Allow access for ONLY the listed MAC addresses (ALLEEN vermelde MAC-adressen toegang verlenen) – Selecteer deze optie als u alleen bepaalde apparaten toegang wilt geven tot uw draadloze netwerk. Alleen apparaten waarvan de MAC-adressen worden vermeld, kunnen verbinding maken met uw netwerk. Alle andere apparaten worden geweigerd.
OPMERKING: In onderstaande afbeelding is de optie Deny access for the listed MAC addresses (Toegang weigeren) geselecteerd. 
 
sf49202-005_en_v2.png
 
6. Als u een MAC-adres wilt opgeven van een apparaat waaraan u toegang tot uw netwerk wilt verlenen of weigeren, klikt u op Add MAC Address (MAC-adres toevoegen) in het gedeelte MAC Filter List (MAC-filterlijst).
 
 sf49202-006_en_v2.png 
 
7. Voer het MAC-adres in van de computer of het apparaat waaraan u toegang tot uw netwerk wilt verlenen of weigeren en klik vervolgens op Save (Opslaan).

OPMERKING: Als u het MAC-adres van uw apparaat wilt controleren, gaat u in de Linksys Smart Wi-Fi Tools naar het navigatiemenu > Device List (Lijst met apparaten) of Network map > en klikt u op de naam van uw apparaat. Vervolgens worden details zoals de naam, de fabrikant, het model en het IP- en MAC-adres weergegeven. Bij apparaten met de status Offline worden deze details niet weergegeven.
 
 sf49202-007_en_v2.png 

OPMERKING: U kunt het MAC-adres dat u heeft ingevoerd Edit / Delete (Bewerken of Verwijderen).
 
 sf49202-008_en_v2.png 

SNELLE TIP: U kunt tot 31 MAC-adressen toevoegen van apparaten waaraan u toegang tot uw netwerk wilt verlenen of weigeren. Alle MAC-adressen die worden toegevoegd aan de lijst beschikken over dezelfde toegangsbeperking in overeenstemming met de filteroptie die u heeft geselecteerd in Stap 5.
 
8. Klik op Apply > Ok (Toepassen > Ok) om de wijzigingen op te slaan.
 
Draadloze elektronische apparaten verbinden
 
Veel van de hedendaagse apparaten die we in huis hebben, worden draadloos verbonden aan het netwerk. Met uw Linksys Smart Wi-Fi Router kunt u eenvoudig uw draadloze apparaten verbinden. 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken