Draadloos MAC-filter configureren via Linksys cloud account

Het Media Access Control (MAC)-adres is een unieke identificatie die wordt toegewezen aan elke netwerkadapter of netwerkinterfacekaart (NIC) van een computer of apparaat.  De MAC Filtering-functie van uw Linksys Smart Wi-Fi Router staat toe of voorkomt toegang tot het netwerk met behulp van deze unieke identifier.

Waarvoor heb ik deze functie nodig?

De MAC-filterfunctie is een draadloze beveiligingsoptie die u kunt gebruiken in plaats van een Wi-Fi wachtwoord in te stellen om uw netwerk te beschermen.  In uw Linksys cloud account kunt u MAC-filters inschakelen op het tabblad MAC-filtering van het hulpprogramma Wireless (Draadloos).

OPMERKING:  Als u deze optie inschakelt, wordt de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) functie uitgeschakeld.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie voor draadloze MAC-filtering van uw Linksys Smart Wi-Fi Router configureert via uw Linksys cloud account.

Stap 1:
Open uw Linksys cloud account.  Voor meer informatie klikt u hier.
 
OPMERKING:  Als u nog geen Linksys cloud account heeft ingesteld, klikt u hier voor instructies om een account te maken, te activeren en aan uw Linksys Smart Wi-Fi Router te koppelen.

Stap 2:
Klik in het linkernavigatievenster op het hulpprogramma Wireless (Draadloos) onder Router Settings (Router instellingen).
 
 
Stap 3:
Klik op het tabblad MAC Filtering.
 
 

Stap 4:
Schakel het selectievakje Enabled (Ingeschakeld) in. 

OPMERKING:  Als u MAC Filtering wilt uitschakelen kunt u het selectievakje Enabled (Uitgeschakeld) verwijderen.

 
 
Een pop-upvenster met de tekst Enabling MAC filtering will disable WPS. Do you want to continue? (Door MAC-filtering in te schakelen zal WPS worden uitgeschakeld.  Wilt u doorgaan?) wordt weergegeven.  Selecteer Yes (Ja) om door te gaan.
 
 
Stap 5:
Maak een keuze onder de Filter options (Filteropties) die u wilt instellen: 
 
  • Deny access for the listed MAC addresses (Vermelde MAC-adressen geen toegang verlenen) – Selecteer deze optie als u een lijst met MAC-adressen wilt opstellen die geen toegang mogen krijgen tot uw netwerk.  Apparaten waarvan het MAC-adres wordt vermeld, mogen geen verbinding maken met het netwerk.
  • Allow access for ONLY the listed MAC addresses (ALLEEN vermelde MAC-adressen toegang verlenen) – Selecteer deze optie als u alleen bepaalde apparaten toegang wilt geven tot uw draadloze netwerk.  Alleen apparaten waarvan de MAC-adressen worden vermeld, kunnen verbinding maken met uw netwerk.  Alle andere apparaten worden geweigerd.
OPMERKING:  In onderstaande afbeelding is de optie Deny access for the listed MAC addresses (Toegang weigeren) geselecteerd. 
 

Stap 6:
Als u een MAC-adres wilt opgeven van een apparaat waaraan u toegang tot uw netwerk wilt verlenen of weigeren, klikt u op Add MAC Address (MAC-adres toevoegen) in het gedeelte MAC Filter List (MAC-filterlijst).
 
 
 
Stap 7:
Voer het MAC-adres in van de computer of het apparaat waaraan u toegang tot uw netwerk wilt verlenen of weigeren en klik vervolgens op Save (Opslaan).

OPMERKING:  Als u het MAC-adres van uw apparaat wilt controleren, gaat u in de Linksys Smart Wi-Fi Tools naar het navigatiemenu > Device List (Lijst met apparaten) of Network map > en klikt u op de naam van uw apparaat.  Vervolgens worden details zoals de naam, de fabrikant, het model en het IP- en MAC-adres weergegeven.  Bij apparaten met de status Offline worden deze details niet weergegeven.
 
 

OPMERKING:  U kunt het MAC-adres dat u heeft ingevoerd Edit / Delete (Bewerken of Verwijderen).
 
 

SNELLE TIP:  U kunt tot 31 MAC-adressen toevoegen van apparaten waaraan u toegang tot uw netwerk wilt verlenen of weigeren.  Alle MAC-adressen die worden toegevoegd aan de lijst beschikken over dezelfde toegangsbeperking in overeenstemming met de filteroptie die u heeft geselecteerd in Stap 5.
 
Stap 8:
Klik op Apply > OK (Toepassen > OK) om de wijzigingen op te slaan.
 
Draadloze elektronische apparaten verbinden
 
Veel van de hedendaagse apparaten die we in huis hebben, worden draadloos verbonden aan het netwerk.  Met uw Linksys Smart Wi-Fi Router kunt u eenvoudig uw draadloze apparaten verbinden.  Voor meer informatie, klik hier

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken