Veelvoorkomende foutmeldingen over Linksys-cloudaccounts oplossen

De Linksys Smart WiFi Routers kunnen automatisch detecteren of u een actieve internetverbinding heeft of dat er problemen zijn met de verbinding. Als u de pagina van de LinksysSmartWiFi.com opent wanneer u geen actieve internetverbinding heeft, kunnen er foutmeldingen en berichten in uw browser worden weergegeven. Ook als u online bent, kunt u inlogproblemen tegenkomen.

Voordat u begint:
 
  • Zorg ervoor dat u uw router opnieuw opstart of uitschakelt. Bij opnieuw opstarten worden apparaten tijdelijk losgekoppeld, maar deze maken automatisch verbinding zodra het opnieuw opstarten is voltooid.
  • Probeer een andere browser te gebruiken om toegang te krijgen tot de LinksysSmartWiFi.com-pagina.
  • Als u geen andere browser heeft, probeer dan de cache van de huidige browser die u gebruikt te wissen.

Internetverbinding werkt niet
 
U kunt deze foutmelding krijgen wanneer de router geen actieve internetverbinding van uw internetprovider (ISP) kan detecteren. 

Om dit op te lossen, controleert u de connectiviteit van uw modem. Sluit uw computer met een ethernetkabel rechtstreeks aan op de modem. Start een webbrowser en controleer of u verbinding kunt maken met een website.

Als u geen verbinding kunt maken vanaf de modem, neem dan contact op met uw ISP. Aan de andere kant, als uw modem online is maar uw router niet, moet u wellicht de router resetten naar de fabrieksinstellingen en opnieuw instellen. 
 
Router Not Found (Router niet gevonden)

Deze foutmelding verschijnt wanneer u bent aangemeld bij uw Linksys cloud-account en uw router niet kan worden gedetecteerd. Volg de instructies in de onderstaande lijst om dit op te lossen. Klik na het uitvoeren van de stappen op Retry (Opnieuw).
 
image.png
 
The router is not set up (De router is niet ingesteld)

Deze foutmelding treedt op als u doorgaat na het klikken op Retry (Opnieuw proberen), na het bericht Router Not Found (Router niet gevonden). Dit kan ook verschijnen na het resetten van uw router. Om dit op te lossen, gaat u verder met het instellen van uw router, zoals vermeld in de prompt. Vink het selectievakje aan met I understand that my network is currently open and not secure. I would like to use Linksys Smart Wi-Fi Account to configure my router’s security settings (Ik begrijp dat mijn netwerk momenteel open staat en niet veilig is. Ik wil graag Linksys Smart Wi-Fi account gebruiken voor het configureren van de beveiligingsinstellingen van mijn router), klik daarna op Continue (Doorgaan).
 
Account Suspended (Account geschorst)

Deze fout verschijnt als gevolg van vele mislukte inlogpogingen op uw account. Om dit probleem op te lossen, kunt u ervoor kiezen om minimaal 2 uur te wachten voordat u het opnieuw probeert. Als u uw accountgegevens niet meer weet, moet u de router mogelijk terugzetten naar de fabrieksinstellingen en opnieuw instellen.
 
image.png
 
Unexpected Error 2123 (Onverwachte fout 2123)

Als u deze prompt tegenkomt, klikt u op Ok. Ga verder met het resetten en opnieuw configureren van uw router.
 
image.png

Error 2112 (Fout 2112)

Dit is een Linksys cloud toegangsfout die het gevolg is van het aanbrengen van een wijziging in de configuratie die niet compatibel is met het apparaat of niet compatibel is met de functionaliteit van de firmware. Een voorbeeld is dat als een gebruiker probeert een ongeldig MAC-adres in de instellingen voor MAC-filtering te pushen (afhankelijk van welke router hij heeft), hij fout 2112 kan zien. Om dit probleem op te lossen, is een fabrieksreset van het apparaat vereist.

Error 2118 (Fout 2118)

Dit gebeurt wanneer er een IPv6-gerelateerde fout in uw netwerk is. Om dit probleem op te lossen, opent u uw Linksys cloud account en gaat u naar Router Settings > Connectivity > Internet Settings > IPv6 (Routerinstellingen > Connectiviteit > Internetinstellingen > IPv6) en schakelt u IPv6 uit. Als dit de fout niet oplost, is een fabrieksreset, firmware-upgrade en herconfiguratie van uw router vereist.

Error 2178 (Fout 2178)

Deze fout treedt op wanneer er apparaten in het netwerk dezelfde naam of IP-adres hebben. Om dit op te lossen, zet uw apparaat/apparaten UIT, en zet ze één voor één weer AAN. Als u nog steeds hetzelfde probleem ondervindt zet uw apparaat weer UIT en open uw Linksys cloud account. Als u nog steeds hetzelfde probleem heeft, schakel dan uw apparaten weer UIT en ga vervolgens naar uw Linksys cloud account en hernoem uw apparaat onder Device List (Apparatenlijst) (ook bekend als Network Map (Netwerkkaart) voor sommige routers).

Error 2197 (Fout 2197)

Deze fout treedt op wanneer een conflict wordt gecreëerd bij het proberen om het IP-adres van een router binnen hetzelfde bereik van het IP-adres van uw hoofdrouter te configureren. Als de DHCP-server is uitgeschakeld, kunt u dit probleem oplossen door het opnieuw in te schakelen en vervolgens het Start IP address (Start IP-adres) te wijzigen. Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht, schakelt u het selectievakje uit om de DHCP-server uit te schakelen.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken