Overzicht van de Guest Access Tool (Gasttoegang functie) in Linksys Smart Wi-Fi Routers

De Guest Access (Gastentoegang) functie biedt u de mogelijkheid om een apart Wi-Fi voor uw gasten te creëren zonder dat zij toegang krijgen tot uw hoofdnetwerk en de aangelsoten computers.

Na het uitvoeren van de Smart Setup de Guest Access (Gastentoegang) functie is automatisch IN geschakeld.  Een Guest network (Gastnetwerk) wordt automatisch gecreëerd op de 2.4 GHz band van de router.  De nieuwste Dual-Band en Tri-Band routers ondersteunen ook Guest networks (Gastnetwerken) voor zowel de 2.4 GHz en 5 GHz banden.  Zorg ervoor dat u dit onthoud als u een ander netwerk apparaat (zoals als een extender) aansluit.  Het moet worden geconfigureerd om het hoodfnetwerk te gebruiken en niet het Guest network (Gastenwerk).  Echter als u wenst uw Guest network (Gastnetwerk) uit te breiden, houd er rekening mee dat elke client die aangesloten is op de extender geen toegang heeft tot het netwerk maar alleen tot het Internet.

 
 
De Guest Access Settings (Gasttoegang instellingen) in de webinterface kunnen verschillen, afhankelijk van het model van uw router.  Zie onderstaande afbeeldingen voor vergelijking.
 
  1. Routers die één (1) Guest network op de 2.4 GHz ondersteund
 
 
  1. Dual-band of Tri-band routers die dual-band Gast netwerken ondersteunen.
 

Het Guest network (Gastnetwerk) beheren 

Als u Smart Setup omzeilt, deze functie is UIT geschakeld totdat u deze handmatig inschakelt.  Deze optie beschrijft hoe u uw Guest Access (Gast toegang) handmatig kunt doen.

Stap 1:
Open de Linksys cloud account van de router met de behulp van een web browser of Linsys app.  Voor instructies klik hier.

Stap 2:
Klik in het navigatievenster aan de linkerkant op Guest Access (Gasttoegang).
 
 User-added image
 
Stap 3:
Verschuif de knop naar ON (AAN) om de Guest Access (Gasttoegang) functie in te stellen.
 
User-added image
Stap 4:
Klik op Edit (Bewerken).
 
User-added image
 
Stap 5:
Vul in de velden uw gewenste naam en wachtwoord van het Gast netwerk.

OPMERKING:  U kunt maximaal 50 gasten tegelijk aansluiten.
 
Stap 6:
Klik User-added image om de instellingen op te slaan.
 
Uw gasten kunnen nu verbinding maken met de nieuwe netwerkinstellingen van de gasten toegang om toegang te krijgen tot het Internet.

OPMERKING:  De gast-Wi-Fi lijkt niet beveiligd wanneer u naar Wi-Fi zoekt, maar er wordt om het wachtwoord van de gast gevraagd zodra u een webbrowser opent.  De gast-Wi-Fi is een ander netwerk dan het hoofdnetwerk en heeft GEEN toegang tot apparaten die op het hoofdnetwerk zijn aangesloten.


Gerelateerde artikelen:


Aansluiten van uw iPhone® met het Guest network (Gastnetwerk)
De iPad® aansluiten op het gastnetwerk
Uw Android™ smartphone met het Gastnetwerk verbinden

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken