Een Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi-systeem instellen met een mobiel iOS-apparaat met behulp van Bluetooth-installatie

Het instellen van uw Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi is eenvoudig via de Linksys-app. De Linksys-app biedt een geanimeerde gids en identificeert automatisch de in te stellen nodes, waardoor het proces veilig, naadloos en eenvoudig wordt.

Volg de onderstaande stappen om uw Linksys Mesh WiFi-systeem in te stellen met een Android™-apparaat. U kunt de installatie-instructies voor Android™
hier vinden.

Dit artikel is voor Linksys WHW0x, MX-serie en MR-serie.


Voordat u begint:
 
 • Download of update de nieuwste Linksys-app
 • Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat niet is verbonden met een bestaande WiFi.
 • Hoofd router: Een hoofd router is een router/node die is aangesloten op uw modem of modemrouter (gateway).
 • Secundaire node: De secundaire node is een extra Linksys Velop Intelligent Mesh-node of router die u kunt toevoegen om uw WiFi-netwerk uit te breiden.

Instructies

Houd er rekening mee dat afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van het model van uw apparaat.

1. Verzamel eerst al uw uitrusting. Als u meer dan één router of node wilt instellen, zorg er dan voor dat u al uw apparatuur in dezelfde ruimte verzamelt als de modem of internetbron.
 
 • Uw Linksys Velop-routers of nodes
 • Voedingsadapters voor elke router of node
 • Eén ethernetkabel
U kunt uw secundaire nodes verplaatsen nadat het installatieproces is voltooid.

2. Verwijder de bestaande WiFi-router. Wat gebruikt u momenteel als uw WiFi-netwerk?

a. Ik heb een modem (geen WiFi) en een losse WiFi-router of bestaand Mesh WiFi-systeem:
 
 • Verwijder uw bestaande WiFi-router en/of al uw apparaten voor het bestaande Mesh WiFi-systeem.
 • Powercycle uw modem.
 • Wacht tot uw modem opnieuw is opgestart en ga naar de volgende stap.
b. Ik heb een WiFi-router en modem in één apparaat:
 
 • Ga naar de volgende stap.
c. Ik heb geen WiFi-routers of bestaande Mesh WiFi-systemen:
 
 • Ga naar de volgende stap.
3. Verbind en schakel uw hoofdnode in. Als u meer dan één Linksys router/node heeft, kies er dan een en sluit vervolgens uw modem of internetbron aan op de internetpoort op de node/router en schakel deze in.

image.png

Merk op dat als u een model uit de Linksys WHW0x-serie heeft, u een van de twee poorten gebruikt. Na het instellen van de node/router wordt de poort die u heeft gebruikt uw speciale internetpoort.

4. Schakel uw secundaire nodes in. Schakel al uw secundaire node in de buurt van de hoofdnode in, niet meer dan 3 meter van de hoofdnode of bij voorkeur in dezelfde ruimte als het de hoofdnode. Zorg ervoor dat tijdens de installatie geen andere kabels zijn aangesloten op een van de poorten op de secundaire nodes.

5. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat niet is verbonden met een bestaand WiFi-netwerk en tik vervolgens op Set up a New Wi-Fi Network (Een nieuw WiFi-netwerk creëren).


image.png

6. Tik op Velop and Mesh Routers (Velop en Mesh-routers).

image.png

7. Schakel Bluetooth® in als daarom wordt gevraagd. Volg de instructies op het scherm of veeg naar beneden en tik vervolgens op het Bluetooth-pictogram om dit in te schakelen.

image.png

8. Als u uw hoofd node/router al heeft aangesloten en ingeschakeld op de modem, tikt u op Next (Volgende) en vervolgens op It's connected (Het is aangesloten).

image.png

Als u dit nog niet heeft gedaan, volgt u de bedradingsinstructies en tikt u op Next (Volgende) als u klaar bent.

image.png

9. Als u uw secundaire nodes al heeft ingeschakeld, tikt u op Next (Volgende).

image.png

Als u dit nog niet heeft gedaan, volgt u de bedradingsinstructies en tikt u op Next (Volgende als u klaar bent.

10. Zorg ervoor dat al uw nodes een effen paars licht hebben en tik vervolgens op Node light is solid (Nodeverlichting is stabiel). Houd uw telefoon in de buurt van de nodes terwijl uw nodes worden ingesteld.

image.png

image.png

11. Internetcontrole begint.

image.png

Als er geen internetverbinding wordt gedetecteerd, krijgt u het volgende scherm te zien, tik op Next (Volgende) voor instructies over het herstarten van uw modem of als uw internetverbinding uw PPPoE-instellingen of statisch IP-adres vereist, tik dan op Do you have ISP settings to enter (Heeft u ISP-instellingen om in te voeren). Vervolgens kunt u uw type internetverbinding selecteren en uw instellingen invoeren.

image.png

image.png

12. Pas uw WiFi-naam en WiFi-wachtwoord aan. Het WiFi-wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Tik op Next (Volgende) als u klaar bent.

image.png

13. Tik op Continue (Doorgaan) als u klaar bent.

image.png

14. Log in met uw bestaande Linksys cloud-account om uw netwerk aan uw cloud-account te koppelen. U kunt uw netwerk op afstand beheren en bewaken vanaf elk mobiel apparaat.

image.png

Als u er nog geen heeft aangemaakt, tikt u op Create account (Account aanmaken).

image.png

15. Wacht terwijl uw netwerk en/of secundaire nodes zijn geconfigureerd.

image.png

image.png

image.png

Als u geen secundaire nodes heeft om toe te voegen, ziet u mogelijk nog steeds het scherm Adding your child nodes (Uw secundaire nodes toevoegen), maar u wordt binnen enkele seconden naar het scherm Your Network (Uw netwerk) aangezien er geen secundaire nodes zijn om toe te voegen.

16. Zodra al uw nodes zijn geconfigureerd, toont het volgende scherm het aantal nodes dat met succes is gedetecteerd en geconfigureerd op uw netwerk. Tik op Next (Volgende).


image.png

U kunt uw nodes hernoemen nadat ze zijn ingesteld.

Mist u een node? Als u extra nodes wilt toevoegen, maar bent vergeten ze in het begin AAN te zetten of als sommige van uw secundaire nodes niet zijn gedetecteerd, tikt u op Add more nodes (Meer nodes toevoegen) om het opnieuw te proberen. Zorg ervoor dat u uw node dichter bij het hoofdnode plaatst, ten minste binnen 3 meter van de hoofdnode of bij voorkeur in dezelfde ruimte als de hoofdnode. U kunt ook het installatieproces voltooien en ze later toevoegen.

17. Tik op Next (Volgende).

image.png

18. U kunt nu uw secundaire nodes loskoppelen en verplaatsen. Tik op Finish (Voltooien).

image.png

19. U WiFi zou nu klaar moeten zijn. Tik op Go to dashboard (Ga naar dashboard).

image.png

Verplaats uw secundaire node en zet ze weer AAN. De secundaire node zijn klaar en verbonden zodra ze een effen blauw lampje hebben. U kunt nu uw draadloze apparaten verbinden met uw WiFi.


Meer informatie:

Inzicht in het lichtgedrag van uw Linksys Mesh WiFi-systeem
Een secundaire node toevoegen aan uw bestaande Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi-systeem
De Linksys MX6200 instellen met behulp van Bluetooth op uw mobiele apparaat

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken