Overzicht van de Netwerkbeheerfunctie van de Linksys-app

De Network Administration (Netwerkbeheer) functie van de Linksys Mesh-router biedt informatie over uw WiFi, een lijst met de hoofd- en secundaire nodes en routers, firmwareversie, tijdzone en IP-gegevens. In dit gedeelte kunt u uw apparaat ook opnieuw opstarten. Dit artikel geeft u een overzicht van de netwerkbeheerfunctie in de Linksys-app voor Linksys Mesh-routers.
 
Om naar de netwerkbeheerpagina te gaan, moet u eerst inloggen op de Linksys-app. Tik vervolgens op het menupictogram in de linkerbovenhoek van het scherm en tik vervolgens op Network Administration (Netwerkbeheer).
 
De instellingen variëren per model.

sf49836-001_en_v5.png 

Nodes
Automatic Firmware Update (Automatische firmware-update)
Change Router Password and Hint (Wijzig het routerwachtwoord en de hint)
Time Zone (Tijdzone)
IP Details (IP-gegevens)
Diagnostics (Diagnostiek)
HomeKit Integration (HomeKit-integratie)
Restart Network (Netwerk opnieuw opstarten)
Nodes

In deze sectie vindt u een lijst met uw nodes/routers in het netwerk. De numerieke waarde die in het hoofdmenu wordt weergegeven, is de som van de nodes/routers die deel uitmaken van het netwerk. Tik op Nodes om de lijst te bekijken en toegang te krijgen tot andere instellingen.
 
sf49836-002_en_v2.png
 
InstellingBeschrijving
Parent node or Router (Hoofdnode of router)
Een hoofd is de node of de router die is aangesloten op uw modem of internetbron. Het is het eerste apparaat op de lijst met nodes.
 
Als u op de hoofdnode tikt, wordt het volgende weergegeven:
 
 • Serienummer, modelnummer en huidige firmwareversie van de node
 • LAN en WAN (internet) IP-adres
sf49836-003_en_v5.png
Child nodes and routers (Secundaire node en router) 
Een secundaire node is een node die wordt gebruikt om uw netwerk uit te breiden, bedraad of via WiFi. Wanneer u secundaire nodes aan uw netwerk toevoegt, krijgen deze de naam Child node 1, Child node 2, enzovoort.

Tik op een secundaire node om het volgende te bekijken:
 
 • De signaalsterkte die door de node wordt ontvangen van de hoofdnode.
 • Verbonden met - Dit is de node waarmee de secundaire node is verbonden.
  • Voor Linksys MBE7000-serie - In een netwerk met Linksys MBE7000 hoofd en secundaire nodes, zullen de secundaire nodes Connected with MLO (Verbonden met MLO) weergeven als de MLO-functie is ingeschakeld.
 • Serienummer, modelnummer, huidige firmwareversie en het huidige LAN IP-adres van de node
sf49836-004_en_v5.png
Offline child node (Offline secundaire node)
Wanneer een secundaire node offline wordt weergegeven, kunt u erop tikken voor verdere instructies om u te helpen bij het oplossen van problemen.

sf49836-005_en_v5.png

Als uw node nog steeds op het netwerk is aangesloten, zet u de node uit en weer aan met een rood lampje en wacht tot de node opnieuw verbinding heeft gemaakt met het netwerk.
 
Voor secundaire nodes die geen deel meer uitmaken van het netwerk, kunt u tikken op Remove node from network (Node verwijderen uit netwerk). Hiermee wordt de node permanent verwijderd. 
 
U kunt ook op de link Learn more (Meer informatie) tikken voor meer informatie.

sf49836-006_en_v5.png

Tik op Remove this node (Verwijder deze node) om deze actie te bevestigen.

sf49836-007_en_v5.png
Settings (Instellingen)
Als u op Settings (Instellingen) tikt, wordt u naar het scherm Node Settings (Node instellingen) geleid en heeft u de volgende opties. Houd er rekening mee dat de instellingen per model kunnen verschillen.

sf49836-008_en_v5.png
 
Node Name (Node naam)

Om de naam van een node te wijzigen, tikt u op Node Name (Node naam) en selecteert u vervolgens een node. Voer een nieuwe naam in en tik op Save (Opslaan).
 
sf49836-009_en_v5.png
 
Blink node light
 
De functie Blink node light (Knipperende node licht) wordt alleen ondersteund op Linksys Cognitive™ Mesh producten. Deze optie kan handig zijn voor het identificeren van een node in uw netwerk. 
 
Wanneer u op Blink node light (Knipperende node licht)  tikt, knippert het lampje op de node ongeveer 20 seconden. Nadat u de node heeft geïdentificeerd, tikt u op Stop Blinking (Stoppen met knipperen). Het lampje stopt met knipperen in de volgende scenario's:
 
 • Als de Linksys-app gesloten is
 • Als u de Nodes pagina van de app verlaat
 • Na 20 seconden (als u de node niet heeft geïdentificeerd nadat het is gestopt met knipperen, tikt u gewoon opnieuw op het Blink node light (Knipperende node licht).
Voor alle andere producten waarvan u de naam wilt wijzigen, moet u de node identificeren aan de hand van het serienummer.
 
Node Light / Night mode

De functie wordt ondersteund op Linksys Cognitive Mesh producten. Om deze functie in te schakelen, tikt u op Node Light en kiest u vervolgens een optie.
 
 • Always on (Altijd aan) - Dit is de standaardoptie. Het lamjes is altijd AAN.
 • On 8AM - 8PM (Night mode) (Aan 8.00-20.00 uur (Nachtmodus) - Selecteer deze optie om het statuslampje boven op de nodes automatisch in te schakelen gedurende deze periode. De poortlichten worden niet beïnvloed.
 • Always off (Altijd uit) - Selecteer deze optie om het lampje altijd UIT te houden op al uw nodes.
sf49836-010_en_v5.png
 
Als u andere secundaire node in het netwerk heeft die deze functies niet ondersteunen, ziet u de volgende prompt.

sf49836-011_en_v5.png
 
Node light guide (Nodes lichten gids)
 
Tik op What does the light on my node mean? (Wat betekent het lampje op mijn node?) om een gids van het statuslampje op uw nodes te bekijken.
 
sf49836-012_en_v5.png
 
Linksys Cognitive Mesh
 
sf49836-013_en_v6.png
 
Linksys Intelligent Mesh™
 
sf49836-014_en_v6.png

Automatic Firmware Update (Automatische firmware-update)

Om ervoor te zorgen dat uw nodes altijd up-to-date zijn met de nieuwste firmware, zorgt u ervoor dat de schakelknop op AAN staat, zoals hieronder weergegeven.

sf49836-013_en_v5.png 
Change Router Password and Hint (Wijzig het routerwachtwoord en de hint)

Tik om het wachtwoord van de lokale router te wijzigen. U kunt dit wachtwoord gebruiken om in te loggen met de Linksys-app en de webinterface van de router zonder uw Linksys-cloudaccount te gebruiken.
 
sf49836-014_en_v5.png
 
Het wordt aanbevolen dat u uw routerwachtwoord wijzigt. Als u om een herstelsleutel wordt gevraagd, vindt u deze op het productlabel aan de onder- of achterkant van uw node.
 
 • Het routerwachtwoord is uw lokale beheerderswachtwoord voor uw gehele netwerk. Hiermee kunt u wijzigingen in de routerinstellingen aanbrengen.
 • Dit wachtwoord is handig als de Linksys-cloud ooit niet beschikbaar is. U kunt nog steeds inloggen op de Linksys-app met het lokale routerwachtwoord in plaats van het Linksys-cloudwachtwoord.

  Time Zone (Tijdzone)

  Geeft de huidige tijdzone weer. Tik om de tijdzone indien nodig te wijzigen.


  sf49836-015_en_v2.png

  IP Details (IP-informatie)

  In deze sectie wordt een samenvatting van uw IP-informatie weergegeven.
   
  sf49836-016_en_v5.png
   
  • Connection Type (Verbindingstype)
  • IP Address (IP adres)
  • IPv6 Address (IPv6-adres)
  • LAN IP-adressen van alle secundaire nodes en routers in het netwerk
  Om het IP-adres vrij te geven en te vernieuwen, moet uw mobiele apparaat verbonden zijn met de WiFi van de router.

  Diagnostics (Diagnostiek)

  De diagnostische informatie is standaard AAN. Tik op Send network logs (Netwerklogboeken verzenden) wanneer daarom wordt gevraagd door Linksys-ondersteuning om logbestanden vast te leggen om te helpen bij het oplossen van problemen. Tik op Details om te bekijken welke informatie wordt verzameld.


  sf49836-018_en_v2.png

  HomeKit Integration (HomeKit-integratie)

  Voor Linksys WHW03- en MX4200-routers die uw netwerk hebben gekoppeld aan de Apple® Home-app via het Apple HomeKit®-integratiemenu, heeft u de mogelijkheid om deze functie AAN of UIT te zetten.


  sf49836-017_en_v2.png

  Restart Network (Geplande herstart)

  Deze functie is beschikbaar voor Linksys WHW03- en WHW01-routers en maakt automatische herstart van het systeem mogelijk op wekelijkse of maandelijkse basis, zodat alles vernieuwd blijft. Om verstoringen tot een minimum te beperken, wordt de router 's nachts opnieuw opgestart volgens de volgende schema's:
   
  • Wekelijks - Elke zaterdag
  • Maandelijks - Eerste zaterdag van de maand
  sf49836-021_en_v6.png

  Restart Network (Netwerk opnieuw opstarten)

  Tik om uw hele netwerk opnieuw op te starten.


  sf49836-019_en_v2.png

  Was dit artikel nuttig?

  Nog meer vragen?
  Opnieuw zoeken