De Prioriteitsinstellingen configureren

Wat is Priority en waar kan ik het vinden in de Linksys-app?

Uw Linksys-router kan apparaten op uw thuisnetwerk prioriteit geven voor internettoegang.  U heeft toegang tot deze functie vanuit het hoofdmenu in de Linksys-app.

Hoe werkt de functie Prioriteit?

Met de Priority (Prioriteit)-functie kunt u maximaal drie apparaten kiezen - bekabeld of draadloos - om naar de voorkant van de WiFi-lijn te gaan.  De rest van de apparaten in uw netwerk delen de resterende bandbreedte.  Misschien wilt u prioriteit toewijzen aan werkapparaten, apparaten die video streamen of apparaten die u gebruikt voor online gamen.

Hoe geef ik prioriteit aan videogesprekken?

Bij sommige routers uit de MX-serie kunt u ook prioriteit geven aan apparaten wanneer ze video-oproeptoepassingen gebruiken.  Op dit moment betekent dit dat elk apparaat - bekabeld of draadloos - dat een Zoom- of Microsoft® Teams-videoconferentie start of eraan deelneemt, voorrang heeft op alle andere apparaten, die dan het saldo van uw bandbreedte zullen delen.  Op deze manier hebben uw videogesprekken de hoogst mogelijke snelheid en doorvoer.  Prioritering van videogesprekken wordt momenteel alleen ondersteund op de Linksys MX4000-serie (MX4200, MX4200 v2, MX8400 en MX12600).

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de functie Priority (Prioriteit) gebruikt.

Prioriteitsinstellingen configureren met de Linksys-app

Stap 1:
Verbind uw mobiele apparaat met de WiFi van uw router en open vervolgens de Linksys-app.

Stap 2:
Tik op Manage Your Wi-Fi (Uw WiFi beheren).

 
User-added image

Stap 3:
U wordt gevraagd om in te loggen met uw Linksys-serveraccount.  Voer de benodigde gegevens in en tik op Log in (Aanmelden).

OPMERKING:  U kunt er ook voor kiezen om u aan te melden met uw Router Password (Routerwachtwoord).
 
User-added image

Stap 4:
Op het Dashboard tik op het menupictogram in de linkerbovenhoek en en tik op 
Priority (Prioriteit).
 
User-added image
 

Stap 5:
Selecteer Video Calls (Videogesprekken) of By device (Per apparaat).

Video Calls (Videogesprekken)
Deze optie geeft prioriteit aan Zoom en Microsoft Teams-applicaties.  Tik op Video Calls (Videogesprekken) en schakel de functie in.

OPMERKING:  U kunt slechts één prioriteitsmethode tegelijk kiezen.  Als u bijvoorbeeld overschakelt van videogesprekken naar By device (Per apparaat), worden videogesprekken vervolgens uitgeschakeld.
 
User-added image
 
User-added image

By device (Per apparaat):

Klik op Add a Device (Een apparaat toevoegen), selecteer vervolgens maximaal drie apparaten en sla uw instellingen op.

 
User-added image

OPMERKING:  Als u een apparaat uit de lijst wilt verwijderen, tikt u op het verwijderpictogram naast de naam van het apparaat en drukt u op Remove (Verwijderen).
 
User-added image
 
User-added image

De functie Prioriteit op LinksysSmartWifi.com gebruiken

LinksysSmartWifi.com heeft ook de Priority (Prioriteit)-functie op het Dashboard.  U kunt de functie Prioriteit configureren door Priority (Prioriteit) te selecteren onder Smart Wi-Fi Tools.  Hier kunt u kiezen voor Video Calls (Videogesprekken) en By Device (Per apparaat).


Om Priority (Prioriteit) via Video Calls (Videogesprekken) in te schakelen, zet u de prioriteitsschakelaar op ON (AAN) en drukt u op Yes (Ja).
 
User-added image
 
User-added image
 
User-added image

Om Prioriteit By Device (Per apparaat) in te schakelen, zet u de prioriteitsschakelaar op ON (AAN) en drukt u op Yes (Ja).
 
User-added image

OPMERKING:  Als u Priority By Device (Prioriteit per apparaat) inschakelt, worden videogesprekken uitgeschakeld.  U kunt slechts één prioriteitsmethode tegelijk kiezen.  Als u bijvoorbeeld overschakelt van videogesprekken naar Per apparaat, worden videogesprekken UITGESCHAKELD.
 
User-added image

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken