Overzicht van het Linksys Smart Wi-Fi-hulpprogramma voor probleemoplossing

In het gedeelte Troubleshooting (Problemen oplossen) van Linksys Smart Wi-Fi kunt u controleren welke apparaten verbonden zijn met het netwerk, netwerkverkeer bewaken en verbindingsproblemen onderzoeken. Het gedeelte probleemoplossing van Linksys Smart Wi-Fi bevat drie tabbladen:

 
Status
 
Dit tabblad bevat nuttige informatie over de verbonden apparaten en netwerkgegevens. Het tabblad Status heeft twee (2) subtabbladen:
 
sf50122-002_en_v2.png
 
 • Devices (Apparaten) – Deze pagina bevat details over de apparaten die momenteel zijn verbonden met uw router. Voor elk apparaat worden de naam, het MAC-adres en IP-adres en het type verbinding met uw router weergegeven.
 • Report (Rapport) – Het rapport bevat details over uw router en de huidige netwerkinstellingen. Deze informatie komt van pas als u uw internetprovider (ISP) of de ondersteuning van Linksys moet bellen voor hulp bij uw internetverbinding of router. De volgende knoppen zijn beschikbaar voor de pagina's Devices (Apparaten) en Report (Rapport):

sf50122-003_en_v2.png 

 
 • Refresh (Vernieuwen) – Deze optie zorgt u ervoor dat de meest recente gegevens op het scherm verschijnen.
 • Open in a browser (Openen in een browser) – Geeft u de informatie weer in een webbrowser.
 • Print (Afdrukken) – Hiermee drukt u de gegevens af die momenteel worden weergegeven.
 • DHCP client table (Clienttabel DHCP) – Hier worden alle bedrade en draadloze computers en apparaten weergegeven die zijn verbonden met het netwerk. Als u op deze knop klikt, wordt de huidige lijst met DHCP-clients weergegeven. Stel hier DHCP-reserveringen in.
Diagnostische gegevens
 
Dit tabblad bevat diverse functies waarmee u mogelijke problemen in uw thuisnetwerk kunt onderzoeken en oplossen.
 
sf50122-004_en_v2.png
 
Het controleren van het tabblad Diagnostics (Diagnostiek) is handig wanneer u met een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning van Linksys spreekt. Hieronder vindt u de tools die beschikbaar zijn onder het tabblad Diagnostics (Diagnostiek).
 
 • Ping IPv4 (IPv4 pingen) – is een veelgebruikte functie bij het onderzoeken van communicatieproblemen in een netwerk. Meer informatie.
 • Trace route (Route traceren) – Hiermee wordt de route via internet van uw thuisrouter naar een externe locatie die is opgegeven in het IP- of URL-adresveld "getraceerd". Meer informatie.
 • Restart Factory reset (Opnieuw opstarten) – met deze opties kunt u uw router UIT/AAN zetten. Meer informatie.
 • Router diagnostic configuration (Diagnostische informatie over de router) – Het delen van diagnostische informatie kan ons helpen netwerkproblemen op te lossen. Om een probleem beter te kunnen diagnosticeren, wordt bij het melden van een probleem de volgende informatie meegestuurd met uw beschrijving van het probleem:
   
  • Routerinstellingen inclusief alle gebruikte IP-adressen
  • Informatie over uw draadloze omgeving, inclusief aangesloten apparaten.
  • De tijdlijn van de werking sinds de laatste keer opnieuw opstarten.
Logboeken
 
Op dit tabblad kunt u het inkomende en uitgaande internetverkeer via uw internetverbinding controleren. U moet eerst de functie Logboeken inschakelen. Hieronder staan de beschikbare knoppen voor het tabblad Logboeken:
 
sf50122-005_en_v2.png
 
 • Refresh (Vernieuwen) – Met deze optie zorgt u ervoor dat de meest recente gegevens op het scherm verschijnen.
 • Open in a browser (Openen in een browser) – Geeft u de informatie weer in een webbrowser
 • Print (Afdrukken) – Hiermee drukt u de gegevens af die momenteel worden weergegeven.
 • Clear (Wissen) - Hiermee wist u de actuele informatie in het logboek.
U kunt nu bepalen op welke manieren u netwerkinformatie kunt controleren en diagnostische bewerkingen kunt uitvoeren wanneer u problemen moet oplossen.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken