Uw node resetten

Als u uw Velop opnieuw instelt, keert deze terug naar de staat waarin u hem voor het eerst uit de doos haalde.  Dit betekent dat door het resetten van uw node, alle instellingen die u heeft aangepast, zoals de WiFi-naam, wachtwoorden en beveiligingstype, worden gewist en opnieuw moeten worden geconfigureerd.

Dit artikel bevat instructies voor het resetten van een node.  Voor instructies over het herstarten van uw Velop-netwerk met de Linksys-app, klik hier.

OPMERKING:  Voordat u de node opnieuw instelt, moet u ervoor zorgen dat de node volledig opstart met een paars licht of blauw licht (als de node eerder is ingesteld).  Pogingen om de fabrieksinstellingen van de node onmiddellijk na het uit- en weer inschakelen te herstellen, zullen niet werken, dus u moet wachten tot er een paars of blauw lampje verschijnt voordat u de node in de fabriek terugzet.

Instructies
 
Stap 1:
Zorg ervoor dat uw hoofdnode is aangesloten op een stroomvoorziening en AAN staat.

User-added image

BELANGRIJK:  Een hoofdnode verwijst naar de node dat fysiek is verbonden met uw modem.  Alle andere nodes in uw Velop-systeem worden beschouwd als secundaire nodes.  

Stap 2:
Houd de resetknop aan de onderkant van het apparaat ingedrukt.  Het lampje bovenop de hoofdnode wordt rood en verdwijnt na drie pulsen.  Laat de knop niet los voordat het lampje uitgaat en vervolgens felrood wordt.
 
User-added image

Nadat u de hoofdnode heeft gereset en opnieuw heeft geconfigureerd, zullen alle secundaire nodes niet langer deel uitmaken van uw Velop-netwerk.

Stap 3:
Als u klaar bent met het resetten van de hoofdnode, voert u dezelfde stappen hierboven uit voor elke secundaire node.

Stap 4:
Als u met succes al uw nodes heeft gereset, zou u nu klaar moeten zijn om uw hoofdnode en secundaire nodes opnieuw in te stellen.  Klik op onderstaande links voor instructies:


De mesh WiFi instellen met een Android-apparaat
De mesh-WiFi instellen met een mobiel iOS-apparaat
Een secundaire node toevoegen aan het Velop-systeem met een mobiel Android-apparaat
Een secundaire node toevoegen aan uw Velop-systeem met een mobiel iOS-apparaat

Stap 5:
Nadat u klaar bent met het instellen van al uw nodes, controleert u of alles is toegevoegd aan uw Velop-netwerk door naar
Netwerkbeheer te gaan.  Om deze pagina vanaf het dashboard te openen, tikt u op het menupictogram User-added image en vervolgens op Network Administration (Netwerkbeheer).
 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken