Uw Linksys Intelligent Mesh-systeem instellen op Bridge Mode

Wanneer de Bridge-modus is ingeschakeld, wat gewoonlijk wordt gebruikt wanneer u een bestaand upstream-netwerk heeft, zal uw Linksys Mesh-systeem de twee netwerken als één geheel zien. Elke node of clientapparaat dat is aangesloten op uw WiFi of reeds bestaande modemrouter (gateway) bevindt zich op hetzelfde netwerk en kan communiceren met andere apparaten binnen dat netwerk.

Deze handleiding bevat instructies voor het configureren van uw router in de bridge-modus met behulp van de
Linksys-app of de LinksysSmartWiFi.com-pagina.

Voordat u begint:
 
  • Sommige functies worden niet ondersteund in de bridge-modus en worden uitgeschakeld. Deze omvatten ouderlijk toezicht, prioriteit, aangepaste interne IP-adressen en andere geavanceerde functies.
  • U moet eerst uw router installeren door het standaard installatieproces te volgen met behulp van de Linksys-app met een iOS- of Android™-apparaat. Als het eenmaal is ingesteld, kunt u pas overschakelen naar de bridge-modus. Als u de node niet kunt instellen met de Linksys-app, kunt u het ook instellen met behulp van de LinksysSmartWiFi.com-pagina. Volg daarna de stappen in de bridge-modus in het gedeelte LinksysSmartWiFi.com van dit artikel.
  • Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de Linksys-app op uw mobiele apparaat installeert.
  • Uw mobiele apparaat moet verbonden zijn met uw WiFi, die u in de bridge-modus gaat zetten.
  • Nadat u naar de bridge-modus bent overgeschakeld, werken alle andere verbonden secundaire nodes ook in de bridge-modus.
  • Om terug te keren naar de vorige modus of de Bridge-modus te deactiveren, opent u de Linksys-app, tikt u op het menupictogram, selecteert u Advanced Settings (Geavanceerde instellingen), navigeert u naar Internet Settings (Internetinstellingen) en selecteert u Connection Type (Type verbinding) gevolgd door Disable Bridge Mode (Bridge-modus uitschakelen).

Via de Linksys-app

De verstrekte stappen en afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat. In veel van de onderstaande voorbeelden wordt een iOS-apparaat als referentie gebruikt.

1.
Meld u aan bij de Linksys-app.

2. Tik op het menu sf243548-001_en_v14.png pictogram.

3. Tik op 
Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) en selecteer vervolgens Internet Settings (Internetinstellingen).

sf243548-002_en_v14.png

4. Tik op Connection Type (Verbindingstype) en selecteer Bridge Mode (brugmodus).

sf243548-003_en_v14.png

5. Tik op Save (Opslaan).

sf243548-004_en_v14.png

6. Tik op Enable Bridge Mode (Bridge Mode inschakelen) als u gereed bent.

sf243548-005_en_v14.png

Tijdens het opslaan van uw instellingen kunnen uw apparaten tijdelijk worden losgekoppeld. 

sf243548-006_en_v14.png

Als u klaar bent, zou het dashboard moeten weergeven dat uw mesh-systeem nu in bridge-modus staat.

iOS


sf243548-007_en_v14.png

Android

sf243548-008_en_v14.png

Nadat de hoofdnode naar de bridge-modus is geschakeld, moet het altijd met een ethernetkabel op uw reeds bestaande modemrouter (gateway) zijn aangesloten. De secundaire nodes kunnen daarentegen worden aangesloten via WiFi of een ethernetkabel.
Via de LinksysSmartWiFi.com-pagina

1. Gebruik een computer die is verbonden met het mesh-netwerk, open een webbrowser en typ "LinksysSmartWiFi.com" in de adresbalk. Druk op [Enter] om verder te gaan.

U kunt ook het IP-adres van de router invoeren, namelijk "192.168.1.1".

2. Voer de inloggegevens van uw Linksys cloud-account in en klik op Sign In (Aanmelden).

sf243548-009_en_v14.png

Als u het IP-adres heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de router, klikt u op de afbeelding van het mobiele apparaat en voert u in het veld Access Router (Toegang tot router) uw routerwachtwoord in. Als u niet zeker weet wat uw wachtwoord is, klikt u gewoon op Reset password (Wachtwoord opnieuw instellen) om een nieuw wachtwoord aan te maken.


sf243548-010_en_v14.png

sf243548-011_en_v14.png

3. Klik op Connectivity (Connectiviteit) onder Router Settings (Routerinstellingen).

sf243548-012_en_v14.png

4. Ga naar het tabblad Internet Settings (Internetinstellingen) en klik vervolgens op Edit (Bewerken).

sf243548-013_en_v14.png

5. Selecteer Bridge Mode.

sf243548-014_en_v14.png

6. Klik op Apply (Toepassen) en Ok.

Om het nieuwe IP-adres van uw Linksys-router te bepalen, zoekt u het IP-adres op via de Linksys-app in het gedeelte Network Administration (Netwerkbeheer) nadat de instellingen zijn opgeslagen en uw router is ingesteld op Bridge-modus.

Houd er rekening mee dat bij het opslaan van uw configuratie-instellingen uw apparaten tijdelijk kunnen worden losgekoppeld. Zodra de procedure is voltooid, zou het dashboard moeten bevestigen dat uw router nu in bridge-modus werkt.

sf243548-015_en_v14.pngMeer informatie:


Hoe de WiFi van mijn router of gateway UIT schakelen

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken