PRIVACYVERKLARING VOOR LINKSYS SMART WIFI

Om u te helpen snel informatie te vinden over een specifieke vraag die u heeft, hebben we hieronder een index opgenomen. Klik gewoon op de vraag of het probleem waarin u geïnteresseerd bent en u wordt naar de desbetreffende sectie geleid:
 
Lees deze Linksys Smart WiFi-privacyverklaring ("Privacyverklaring") zorgvuldig door voordat u het registratieproces voltooit en/of de Linksys Smart WiFi-Dienst ("Dienst") gebruikt. Deze Privacyverklaring wordt geleverd als een afzonderlijke kennisgeving van de Linksys Smart WiFi dienstvoorwaarden (de "Overeenkomst"). In deze Privacyverklaring geeft Linksys USA, Inc. (samen met zijn gelieerde ondernemingen, "Linksys", "wij" of "ons") details over hoe informatie wordt behandeld wanneer u de Dienst gebruikt, inclusief alle apps ("Apps") die het gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Het doel van deze privacyverklaring is om u informatie te geven over hoe Linksys informatie over u verzamelt, verwerkt, opslaat en anderszins gebruikt, en over uw rechten met betrekking tot die informatie. Als u slechtziend bent, is deze verklaring voor u toegankelijk via de audiolezer van uw browser.

Zorg ervoor dat u deze privacyverklaring deelt met iemand anders in uw netwerk die de dienst gebruikt.

In deze kennisgeving ziet u verwijzingen naar "GDPR" - die verwijzen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("EU"). Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, regelt de AVG uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe organisaties deze moeten beschermen. In deze Kennisgeving ziet u verwijzingen naar "VK AVG" - dat verwijst naar de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, regelt de Britse AVG uw rechten, naast de Data Protection Act 2018, met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe organisaties deze moeten beschermen. Mogelijk ziet u ook verwijzingen naar "CCPA" - dat verwijst naar de California Consumer Privacy Act. Als u zich in Californië bevindt, regelt de CCPA uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe organisaties deze moeten beschermen.

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over uw rechten en plichten, evenals beperkingen en uitsluitingen die op u van toepassing kunnen zijn. Bovendien gebruikt Linksys Smart WiFi software van Ookla. Ookla heeft
hier een aparte privacyverklaring die betrekking heeft op deze software. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, aangezien deze aanvullende informatie bevat over bepaalde aanvullende persoonsgegevens die Ookla verzamelt en verwerkt. Linksys is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van Ookla.

De Dienst biedt u de mogelijkheid om u te abonneren op op apps gebaseerde abonnementsdiensten, waaronder Linksys Shield en Linksys Aware ("Linksys-abonnementen"). Deze Linksys-abonnementen verzamelen persoonsgegevens los van deze Dienst en hebben hun eigen privacyverklaringen. U dient deze privacyverklaringen voor Linksys abonnementen zorgvuldig door te nemen als u zich abonneert op een van de Linksys abonnementen-diensten, aangezien deze aanvullende details bevatten over bepaalde aanvullende persoonlijke gegevens die Linksys verzamelt en verwerkt. Bovendien kunnen Linksys abonnementen ook software gebruiken die wordt geleverd door externe bedrijven, die hun eigen privacybeleid hebben dat betrekking heeft op software van derden die is opgenomen in bepaalde Linksys abonnementen. Lees dit privacybeleid van derden zorgvuldig door, aangezien het aanvullende details bevat over bepaalde aanvullende persoonsgegevens die deze derden verzamelen en verwerken.

Wij verwerken de gegevens die u invoert of uploadt naar de Dienst in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de Overeenkomst. Bepaalde gegevens die via de Dienst worden verzameld of die u verstrekt of toegankelijk maakt als onderdeel van uw gebruik van de Dienst, zijn noodzakelijk voor het essentiële gebruik en de functionaliteit van de Dienst of om bijbehorende diensten te leveren zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Deze zijn gelabeld als "Vereiste gegevens" onder de onderstaande categorieën van persoonsgegevens. Dienovereenkomstig kunt u zich mogelijk niet afmelden voor bepaalde gegevensverzamelingspraktijken zonder uw gebruik van de Dienst te beëindigen.


Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelt Linksys over u wanneer u de Dienst gebruikt en wat is het doel van het verzamelen?

"Persoonlijke gegevens" of "persoonlijke informatie" betekent alle informatie met betrekking tot u of met betrekking tot een andere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief waar dergelijke informatie wordt gedefinieerd onder de gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in het rechtsgebied waarin deze persoon woont, als "persoonlijke gegevens". " of "persoonlijke informatie" of een andere soortgelijke term en omvat, zonder beperking, "persoonlijke gegevens" zoals gedefinieerd in de AVG met betrekking tot personen die woonachtig zijn in de EER, of VK AVG als personen woonachtig zijn in het VK, "persoonlijke informatie" zoals gedefinieerd in de CCPA met betrekking tot personen die woonachtig zijn in Californië, Verenigde Staten, of "persoonlijke informatie" zoals gedefinieerd in de Privacy Act 1988 (Cth) met betrekking tot personen die woonachtig zijn in Australië.

Geanonimiseerde gegevens. Bij het anonimiseren van gegevens worden persoonlijke gegevens verwijderd uit verzamelde gegevens en wordt het resterende deel van de gegevens opnieuw ingezet voor intern en extern gebruik, bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel gebruikers van een bepaalde router een televisie met internettoegang in een thuisnetwerk hebben. Geanonimiseerde gegevens kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren.

Persoonlijke gegevens van kinderen. De Diensten en Linksys-producten zijn niet bestemd voor kinderen, noch verzamelt Linksys bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u denkt dat we per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld van of over een kind onder de 16 jaar, neem dan
hier contact met ons op en we zullen deze verwijderen. Wij verkopen geen persoonlijke informatie van minderjarigen onder de 16 jaar.

Hieronder vindt u voorbeelden van de soorten informatie die we over u verzamelen en hoe we die informatie gebruiken.

 
ContextSoorten informatiePrimaire doeleinden voor verzameling en gebruiken van gegevens
Accountregistratie/ authenticatiegegevensWij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord wanneer u deze aan ons verstrekt bij het aanmaken van een Linksys Smart WiFi-account. Als u ervoor kiest om verificatiecodes voor ons authenticatieproces in twee stappen per sms te ontvangen, verzamelen we ook uw mobiele telefoonnummer. Uw wachtwoord wordt alleen in gehashte vorm opgeslagen. We verzamelen ook informatie wanneer u bent ingelogd op uw account, inclusief uw IP-adres, MAC-adres en het serienummer van uw router. Het verstrekken van deze informatie is vereist om uw Linksys Smart WiFi-account te verifiëren en u accountfunctionaliteit te bieden.

Verificatiegegevens zijn vereiste gegevens.
We hebben een legitiem belang bij het bieden van accountgerelateerde functionaliteiten aan onze gebruikers, waaronder het veilig verifiëren van uw account bij ons. Accountgegevens kunnen worden gebruikt om uw voorkeuren en transactiegeschiedenis op te slaan; om u te informeren over firmware-updates, uitvaltijden van de dienst, beveiligingsproblemen, nieuwe functies en andere communicatie over de Dienst; en om u efficiëntere klantenondersteuning te bieden. We gebruiken ook accountgegevens om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Overeenkomst om ons contract met u uit te voeren.

Het IP-adres wordt verzameld zodat we weten met welke internetserver uw thuisnetwerk is verbonden en welke apparaten de Dienst gebruiken. We hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat de Dienst goed werkt en om problemen met de connectiviteit die onze gebruikers mogelijk hebben op te lossen.

Het MAC-adres en serienummer van uw Linksys-product worden verzameld omdat we een legitiem belang hebben om ervoor te zorgen dat uw Linksys-product correct werkt en om problemen op te lossen die een bepaald product met de Dienst kan hebben.
KlantondersteuningAls u een probleem meldt of contact met ons opneemt voor ondersteuning, verzamelen we uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en informatie over uw thuisnetwerk en apparaten die op uw thuisnetwerk zijn aangesloten.

Als u een retournummer aanvraagt, verzamelen we uw fysieke adres en creditcardnummer.
We gebruiken uw gegevens om onze overeenkomst uit te voeren teneinde u producten of diensten te leveren en aan de garantieverplichtingen voor producten te voldoen. We hebben ook een gerechtvaardigd belang bij het bieden van ondersteuning aan onze klanten en het oplossen van problemen die ze onder onze aandacht brengen en evenals het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van huidige producten op basis van uw feedback.
Geolocatie-informatieAls uw Linksys router/mesh-systeem de 6GHz-band ondersteunt, kunnen we worden verplicht om de geografische locatie en gerelateerde gegevens te verzenden naar een FCC of een door een andere regelgevende instantie aangewezen geautomatiseerd frequentiecoördinatiesysteem (AFC) om standaardvermogen voor de 6GHz-band te verzenden. Linksys bewaart of bekijkt deze geolocatie-informatie niet en deelt deze niet behalve indien wettelijk vereist.Uw Linksys router/mesh-systeem verzendt deze informatie naar AFC-systemen om ons contract met u uit te voeren en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
MarketinglijstWanneer u zich aanmeldt voor een van onze marketinglijsten, waarvoor u zich kunt aanmelden wanneer u uw account bij ons aanmaakt, verzamelen we uw e-mailadres of sms-nummer, afhankelijk van de lijst.We delen informatie over onze producten en diensten met personen die ermee instemmen
dergelijke informatie te ontvangen. We hebben ook een gerechtvaardigd belang bij het delen van informatie over onze producten of diensten waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren.
Dienst-interacties/gebruiksgegevensWe gebruiken technologie om te controleren hoe u met de Dienst omgaat. Dit kan het aantal apparaten zijn dat is verbonden met uw thuisnetwerk, apparaat- en dienst-instellingen, crash- en "Meld een probleem"-logboeken (als u ervoor kiest om deze te ontvangen), netwerkstatistieken en configuraties, wanneer de dienst wordt geopend via internet of mobiele apps, in-/uitloggegevens.

Het IP-adres kan worden opgenomen in bepaalde cloudlogboeken. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met Splunk (zie "Met wie kan Linksys mijn persoonlijke gegevens delen" hieronder) en loggegevens worden drie maanden bewaard.

Gebruiksgegevens zijn vereiste gegevens.
We hebben een legitiem belang om te begrijpen hoe u omgaat met onze Dienst om deze beter te verbeteren, om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd en om problemen op te lossen om uw voorkeuren en interesses te begrijpen om aanbiedingen te selecteren die u mogelijk het meest zult vinden bruikbaar. Als u hiermee instemt, kunnen gebruikerslogboeken en toegangsgegevens ook worden gebruikt tijdens klantenondersteuning om problemen met uw gebruik van de Dienst op te lossen. We hebben ook een legitiem belang bij het opsporen en voorkomen van fraude en ervoor te zorgen dat uw ervaring op onze Dienst zo veilig mogelijk is.
EnquêtesWanneer u aan een enquête deelneemt, verzamelen we informatie die u via de enquête verstrekt. Als de enquête wordt gehouden door een externe dienstverlener, is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie.We hebben een gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van inzicht in uw opvattingen en het verzamelen van informatie die relevant is voor onze organisatie.
Sweepstakes of wedstrijdenWanneer u aan een sweepstake of wedstrijd deelneemt, verzamelen we informatie over u, waaronder contactgegevens om u op de hoogte te stellen als u bent geselecteerd en om uw naam toe te voegen aan een lijst met winnaars.We hebben een gerechtvaardigd belang bij het houden van sweepstakes. In bepaalde gevallen zijn we ook wettelijk verplicht om informatie te verzamelen over de deelnemers aan onze sweepstakes, en we hebben een gerechtvaardigd belang bij het naleven van die wetten.

Naast de informatie die we rechtstreeks van u verzamelen, kunnen we ook informatie over u ontvangen van andere bronnen, waaronder derden, zakenpartners, onze gelieerde ondernemingen of openbaar beschikbare bronnen.

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, of als we de persoonsgegevens die we nodig hebben niet kunnen of kunnen verzamelen, kunnen we u mogelijk niet voorzien van de gevraagde informatie, producten of diensten, of om onze relatie met u effectief uit te voeren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens anderszins verzamelen, gebruiken of openbaar maken wanneer het verzamelen, gebruiken of openbaar maken:
 
 • in overeenstemming met deze privacyverklaring of een overeenkomst die u met ons aangaat; of
 • vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Met wie kan Linksys mijn persoonlijke gegevens delen?

Linksys verhuurt of verkoopt geen persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen voor marketingdoeleinden als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, en in overeenstemming met het bepaalde in Marketing hieronder.

Linksys kan persoonsgegevens als volgt overdragen aan derden voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet:
 
 • Aan aan Linksys gelieerde bedrijven.
 • Aan algemene dienstverleners. Indien nodig om de Dienst aan u te leveren. Hieronder vindt u een niet-limitatief lijst van dienstverleners waarmee we uw gegevens kunnen delen, inclusief de gerelateerde verwerkingsdoeleinden waarvoor ze aan deze dienstverleners worden verstrekt:
  • Ookla (zie het afzonderlijke privacybeleid van Ookla hier) – We verstrekken gebruiksgegevens aan Ookla zoals beschreven in deze privacyverklaring om u te helpen bij het uitvoeren van snelheidstests van uw thuisnetwerk, het bieden van ondersteuning met betrekking tot snelheidstests en het verstrekken van updates met betrekking tot snelheidstests
  • Splunk – We verstrekken authenticatiegegevens en gebruiksgegevens aan Splunk voor analytische doeleinden om ons te helpen bij het verbeteren van Linksys-producten, inclusief de Dienst en producten die zijn verbonden met de Dienst
  • Salesforce – We verstrekken authenticatiegegevens aan Salesforce om ons te helpen bij het verwerken van authenticatieverzoeken en leveren gebruiksgegevens aan Salesforce om ons te helpen uw gebruik van de Dienst bij te houden
  • Twilio – We verstrekken authenticatiegegevens aan Twilio om ons te helpen authenticatieverzoeken in twee stappen te verwerken
  • Belkin – We verstrekken persoonlijke informatie aan Belkin om ons te helpen de systemen te beheren die we gebruiken om de Dienst te leveren.
 • Aan dienstverleners voor klantenondersteuning. Indien nodig om u klantenondersteuning te bieden als u contact opneemt met ons klantenserviceteam:
  • Concentrix
  • CSS
  • Sutherland
  • Salesforce
 • Aan toezichthouders, autoriteiten en andere derde partijen. Indien nodig om te voldoen aan de wet of juridische procedure, kunnen persoonlijke informatie worden overgedragen aan toezichthouders, rechtbanken en andere autoriteiten (bijv. belasting- en wetshandhavingsinstanties), onafhankelijke externe adviseurs (bijv. auditors) en interne nalevings- en onderzoeksteams (inclusief externe adviseurs die zijn aangesteld om interne onderzoeken uit te voeren).
 • Aan overnemende entiteiten. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan derden die betrokken zijn bij een reorganisatie, herstructurering, fusie, overname of overdracht van activa van de Linksys-onderneming, geheel of gedeeltelijk, inclusief de opvolger, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt uw persoonsgegevens te behandelen op een manier die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring.
 • Met uw toestemming. We kunnen u vragen of u wilt dat wij uw informatie delen met andere niet-gelieerde partijen die niet elders in dit beleid worden beschreven. Houd er rekening mee dat als u instemt met de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan een derde partij, die derde partij zijn eigen privacypraktijken zal toepassen. U dient de privacyverklaring van een derde partij zorgvuldig te lezen voordat u ermee instemt om hen uw persoonlijke informatie te verstrekken.
Daarnaast kunnen we samengevoegde geanonimiseerde informatie, inclusief niet-persoonlijke gebruiksgegevens, delen met derden voor verschillende doeleinden, waaronder het analyseren van trends in het gebruik van thuisnetwerken, om derden te laten zien hoe hun producten kunnen werken met Linksys-producten en om thuisnetwerken in het algemeen te verbeteren. We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze informatie niet naar u kan worden herleid en we eisen van derden dat zij alle gedeelde informatie in geanonimiseerde vorm bewaren. Verder zullen we niet proberen de informatie opnieuw te identificeren, behalve om te bepalen of onze anonimiseringsprocessen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Marketing. U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u informeren (voordat we uw persoonlijke gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, of als we van plan zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan een derde partij voor marketingdoeleinden.

Wij zullen u keuzes geven als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Sommige keuzes worden vooraf gepresenteerd in de vorm van opt-in-meldingen of aankruisvakjes voor marketing aan u of voor het delen van uw persoonlijke gegevens met derden. U heeft altijd de keuze om u af te melden als u later van gedachten verandert. Eén vorm van opt-out is klikken op de link Afmelden in een marketing-e-mail. Dan wordt u verwijderd van onze mailinglijst voor marketing. Houd er rekening mee dat deze opt-in/opt-out keuzes niet van toepassing zijn op de ontvangst van dienst- of accountcommunicatie, die u periodiek kunt ontvangen als onderdeel van Linksys die zijn contract met u en andere legitieme belangen uitvoert, tenzij u de dienst annuleert in overeenstemming met de overeenkomst.

Indien u geen marketingmateriaal van ons of een derde partij wenst te ontvangen, kunt u de instructies voor “Afmelden” in een marketing-e-mail volgen of ons
hier een bericht sturen met het verzoek afgemeld te worden.

Waar kan Linksys mijn persoonlijke gegevens overdragen?

Linksys zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten vanuit het land waar u zich bevindt voldoende worden beschermd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op verschillende locaties wereldwijd, waaronder de Verenigde Staten, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en landen in de EER.

Als u zich in de EER bevindt, zijn overdrachten van uw persoonsgegevens buiten de EER (als u een inwoner van de EER bent) naar landen die geacht worden geen adequate bescherming te bieden, gebonden aan de EU-modelcontractbepalingen (
hier beschikbaar) overeenkomstig de AVG, die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden, om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, zijn overdrachten van uw persoonsgegevens vanuit het VK naar landen die geacht worden geen adequate bescherming te bieden, voor doeleinden van de Britse AVG gebonden aan de in het VK goedgekeurde internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht, die door de Britse Information Commissioner's Office is beoordeeld als een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens, om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken verklaart u volledig te begrijpen dat Linksys uw persoonlijke gegevens mogelijk overdraagt, verwerkt en opslaat buiten uw land van verblijf, waar de normen voor gegevensbescherming kunnen afwijken, en uw persoonlijke gegevens bekendmaakt aan dienstverleners in het buitenland, die mogelijk niet volledig voldoen aan de specifieke wetten van uw land.

Als u zich in Australië bevindt, stemt u in met het verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens buiten Australië, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. U stemt in met het verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens in andere landen, zonder dat wij verantwoordelijk zijn onder de Privacy Act 1988 (Cth) voor dergelijk gebruik (of voor enige inbreuk). Wanneer dergelijke partijen zich buiten Australië bevinden, heeft u mogelijk het recht om de naleving door dergelijke partijen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming af te dwingen, maar u heeft mogelijk geen verhaal tegen die partijen op grond van de Australian Privacy Act 1988 (Cth) met betrekking tot de manier waarop die partijen omgaan met uw persoonlijke gegevens.


Hoe probeert Linksys mijn persoonlijke gegevens veilig te houden?

Linksys handhaaft en neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn dienstenproviders passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen handhaven die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke, ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, openbaarmaking en toegang. De overdracht van informatie via het internet is echter nooit 100% veilig.

Als u een computer of apparaat gebruikt dat voor anderen toegankelijk is, hebben anderen mogelijk toegang tot onversleutelde persoonlijke gegevens. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens beschikbaar zijn voor anderen, wees dan voorzichtig als u openbare computers of apparaten gebruikt of als u een computer of apparaat gebruikt waar gebruikers zonder uw toestemming toegang toe hebben.

Maak bijvoorbeeld sterke wachtwoorden door een combinatie van letters, cijfers en symbolen te gebruiken, verander uw wachtwoorden vaak en zorg ervoor dat u een veilige browser gebruikt. Zorg er bij het maken van een wachtwoord voor uw thuisnetwerk voor dat u een uniek wachtwoord kiest dat u niet gebruikt voor andere op internet gebaseerde diensten. Als u de Linksys-app gebruikt die is gekoppeld aan de Dienst, zorg er dan voor dat u de officiële Linksys-app gebruikt van een geautoriseerde markt of winkel, zoals Apple's App Store of Google Play. U dient zich er ook van bewust te zijn dat namen die u geeft aan uw WiFi-apparaten, thuisnetwerken en diensten (ook bekend als "beschrijvende namen") kunnen worden gedetecteerd door Linksys en door anderen buiten uw huis, dus u dient geen persoonlijke gegevens te gebruiken als onderdeel van uw beschrijvende namen.

Als we wettelijk verplicht zijn om u op de hoogte te stellen van een inbreuk in verband met uw persoonlijke informatie, kunnen we u elektronisch, schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen, als dit wettelijk is toegestaan.


Hoe lang bewaart Linksys mijn persoonlijke gegevens?

We zullen persoonlijke gegevens alleen bewaren om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals vereist voor legitieme zakelijke doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, of zoals anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gedurende een redelijke tijd bewaren nadat u bent gestopt met het gebruik van de Dienst om ervoor te zorgen dat Linksys over de gegevens beschikt die het nodig heeft in het geval van een geschil of onderzoek door regelgevende instanties en om ervoor te zorgen dat aan lopende verplichtingen kan worden voldaan, zoals het voldoen aan verzoeken van regelgevende instanties.


Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze kunnen per land en rechtsgebied verschillen. U heeft mogelijk de volgende rechten:
 
 • Het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om door u aan ons verstrekte persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij in een draagbaar formaat.
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in het kader van rechtsvorderingen, of voor een van onze andere zakelijke doeleinden.
 • Het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van verwerking.
 • Het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens zoals die op dat moment in onze administratie zijn vastgelegd. Als u zich buiten het VK, de EER of Californië bevindt, kunnen we een redelijke vergoeding vragen als gegevens uit een gegevensback-up of -archief gehaald moeten worden. Inwoners van Californië hebben mogelijk het recht om ons om een kennisgeving te vragen waarin wordt beschreven welke categorieën persoonlijke gegevens (indien van toepassing) we met derden of gelieerde ondernemingen delen voor direct marketing.
 • Het recht om af te zien van het ontvangen van marketingmateriaal. De eenvoudigste manier om dit te doen is door op de link "Afmelden" te klikken in elke e-mail die u van ons ontvangt.

Als u in het VK, de EER en bepaalde andere landen woont, heeft u ook de volgende rechten:
 
 • Het recht om uw toestemming voor onze verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken nadat u toestemming heeft gegeven.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer u van mening bent dat deze persoonlijke gegevens onjuist zijn, dat onze verwerking onwettig is of dat we deze persoonlijke gegevens niet langer voor een bepaald doel hoeven te verwerken (tenzij we de persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen vanwege een wettelijke of andere verplichting, of omdat u niet wilt dat we ze verwijderen).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, waarbij de wettelijke rechtvaardiging voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie ons gerechtvaardigde belang is. We zullen aan uw verzoek gehoor geven, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we genoodzaakt zijn de persoonlijke informatie te blijven verwerken in verband met de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in het kader van rechtsvorderingen.
We verzoeken u om schriftelijke verzoeken en vragen over uw rechten aan ons te richten via ons online webformulier, dat u hier kunt vinden. Als u zich in Californië bevindt, kunt u ons telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 800-405-8760.

Linksys heeft DataRep aangewezen als zijn vertegenwoordiger voor gegevensbescherming voor de doeleinden van de AVG. Als u een inwoner bent van de EER en Linksys uw persoonsgegevens heeft verwerkt of verwerkt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met DataRep in uw eigen land om uw rechten uit te oefenen. U kunt dit doen door:
 
 • een e-mail te sturen naar DataRep, linksys@datarep.com,
 • contact op te nemen met DataRep via het online webformulier dat u hier kunt vinden, of 
 • uw verzoek per post te sturen naar DataRep, De Cuserstraat 93 II III, 1081 CN, Amsterdam, Nederland. Gelieve verzoeken per post te richten aan “DataRep” en niet aan “Linksys”.
Verwijs in uw correspondentie duidelijk naar Linksys. Als u zich zorgen maakt over hoe DataRep met uw persoonsgegevens omgaat, raadpleeg dan de privacyverklaring van DataRep, die u hier kunt vinden.

Wij zullen zo snel mogelijk na ontvangst reageren op uw verzoek. Linksys zal trachten te reageren binnen één maand na ontvangst reageren of, als er meer tijd nodig is, zullen we u hierover en over de reden voor de vertraging informeren. We kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen inwilligen. We kunnen uw identiteit per telefoon of e-mail verifiëren. Afhankelijk van uw verzoek vragen we u mogelijk om informatie zoals uw naam, het e-mailadres dat aan uw account bij ons is gekoppeld of de datum waarop u telefonisch contact met ons heeft opgenomen voor ondersteuning. We kunnen u ook vragen om een ondertekende verklaring die uw identiteit bevestigt.

In bepaalde omstandigheden kunt u iemand anders machtigen om namens u verzoeken in te dienen om bepaalde privacyrechten uit te oefenen. We vragen om bewijs dat u de gevolmachtigde toestemming heeft gegeven om namens u een verzoek in te dienen. U dient ons een kopie te overleggen van de ondertekende toestemming die u aan de gevolmachtigde heeft gegeven om het verzoek namens u in te dienen en uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren.

Als u een gevolmachtigde bent die namens iemand in Californië een verzoek indient, u moet een kopie bijvoegen van een ingevuld machtigingsformulier,
hier te vinden, waarmee u aangeeft dat u bevoegd bent om namens de consument op te treden. Als we deze informatie niet ontvangen, wordt het verzoek afgewezen.

Indien uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid bekend zijn gemaakt aan een derde partij, zullen we redelijke stappen ondernemen om de derde partij op de hoogte te stellen van de bijgewerkte gegevens die u aan ons verstrekt.

Als u zich in de EER bevindt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Klik hier voor een lijst met contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER. Als u zich in het VK bevindt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het kantoor van de Britse gegevensbeschermingsautoriteit ICO als u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U heeft mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in andere landen.

We discrimineren personen die een van hun rechten uitoefenen zoals beschreven in dit privacybeleid niet. Als u het niet eens bent met de manier waarop we een verzoek hebben afgehandeld, kunt u in beroep gaan tegen onze beslissing door contact met ons op te nemen via e-mail op privacy@linksys.com met als onderwerp "Bezwaar".


Informatie voor inwoners van Californië

De wet van Californië geeft aan dat bedrijven bekend moeten maken of bepaalde categorieën informatie worden verzameld, tegen vergoeding worden overgedragen of worden overgedragen voor het "zakelijke doel" van een organisatie, zoals die term is gedefinieerd in de wet van Californië. De Linksys Smart WiFi-diensten verzamelen identificatiegegevens en netwerkactiviteitsgegevens, die we voor zakelijke doeleinden kunnen vrijgeven aan onze dienstproviders, product- en dienstfulfilmentbedrijven, internetserviceproviders en overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties, advocaten, auditors, consultants en andere partijen zoals vereist door de wet. We kunnen ook uw creditcard-/betaalkaartgegevens verzamelen wanneer u een aangifte indient, die we voor zakelijke doeleinden bekend kunnen maken aan onze dienstverleners, product- en dienstfulfilmentbedrijven, betalingsverwerkers en financiële instellingen, en overheidsinstanties, wetshandhavers, advocaten, accountants, adviseurs en andere partijen zoals vereist door de wet. Ten slotte verzamelen we accountlogin in combinatie met uw wachtwoord, wat volgens de wet van Californië als gevoelige persoonlijke gegevens wordt beschouwd. We gebruiken deze informatie om accountgerelateerde functionaliteit te bieden en om fraude en illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en te onderzoeken. U kunt hier een lijst vinden met de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen en
delen.

Houd er rekening mee dat we geen persoonsgegevens van Linksys Smart WiFi (inclusief gevoelige persoonsgegevens) verkopen of delen voor cross-context gedragsreclame. We zullen inwoners van Californië die een van hun rechten uitoefenen zoals beschreven in dit Privacybeleid, niet benadelen of anders behandelen.


Hoe neem ik contact met jullie op over mijn privacyrechten?

Als u privacygerelateerde vragen heeft of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u
hier contact met ons opnemen of, als u zich in Californië bevindt, ons gratis nummer bellen op 800-405-8760.

Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, is onze verwerkingsverantwoordelijke voor Britse AVG-doeleinden:

Linksys UK Limited
Governors House
5 Laurence
Pountney Hill
London
EC4R 0BR, United Kingdom

Als u zich in de EER bevindt, heeft Linksys DataRep aangesteld als vertegenwoordiger voor gegevensbescherming voor AVG-doeleinden. Als u een inwoner bent van de EER en Linksys uw persoonsgegevens heeft verwerkt of verwerkt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met DataRep in uw eigen land om uw rechten uit te oefenen. U kunt dit doen door:
 
 • een e-mail te sturen naar DataRep, linksys@datarep.com,
 • contact op te nemen met DataRep via het online webformulier dat u hier kunt vinden, of
 • uw verzoek per post te sturen naar DataRep, De Cuserstraat 93 II III, 1081 CN, Amsterdam, Nederland. Gelieve verzoeken per post te richten aan “DataRep” en niet aan “Linksys”.
Verwijs in uw correspondentie duidelijk naar Linksys. Als u zich zorgen maakt over hoe DataRep met uw persoonsgegevens omgaat, raadpleeg dan de privacyverklaring van DataRep, die u hier kunt vinden.

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken, dus bekijk deze regelmatig. Als we onze privacyverklaring wijzigen, zullen we de herziene versie hier plaatsen, met een bijgewerkte herzieningsdatum. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen of een prominente kennisgeving op de Linksys-website plaatsen.

Herzien en bijgewerkt met ingang van 7 maart 2023

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken