Een Linksys Mesh-systeem instellen met behulp van Bluetooth op uw mobiele apparaat

In dit artikel leert u hoe u het Linksys Mesh-netwerk binnen enkele minuten kunt instellen via de Linksys-app met behulp van Bluetooth®.

 • Linksys Cognitive™ Mesh-serie: Linksys MBE7000, MX6200, MR20WH en MR55WH.
 • Linksys Intelligent Mesh™-serie: Linksys MX2000, MX5500, MX8500, MX4200, MX5300, WHW03, MR5500, MR2000, MR7500, MR9600, MR7350, MR6350, MR9000 en MR8300

Voordat u begint:

 • Download of update naar de nieuwste Linksys-app.
 • Hoofdnode - Een Linksys Velop Mesh-router/node die is aangesloten op de modem.
 • Secundaire node - De secundaire node is een extra Linksys Velop Mesh-node dat u kunt toevoegen om uw WiFi-netwerk uit te breiden.
 • Gemengde omgevingen: een netwerk met Linksys Intelligent Mesh™-nodes en Cognitive™ Mesh-nodes.
  • De beste praktijk is om uw netwerk als een volledig intelligent of volledig cognitief netwerk te houden. Als u besluit uw bestaande Intelligente nodes te combineren met nieuwere Cognitieve nodes, moet u van het Cognitieve node de hoofdnode maken met behulp van de nieuwste versie van de Linksys-app.
  • In een gemengde omgeving met Linksys MBE7000-nodes moet u ervoor zorgen dat een Linksys MBE7000 de hoofdnode in het netwerk is. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de node met de hoogste Wi-Fi®-technologie de hoofdnode is, terwijl alle andere secundiare nodes zijn.
  • Voor het opzetten van een gemengde omgeving is Linksys app 3.4.0 of hoger vereist met behulp van Bluetooth-installatie. Tijdelijke WiFi-installatie of het toevoegen van secundaire nodes via de webbrowser wordt momenteel niet ondersteund in een gemengde omgeving.
 • Leer hier het lichtgedrag van de router.


  Instructies
   
  Houd er rekening mee dat in dit artikel een Linksys MBE7000 wordt gebruikt.

  1. Verzamel eerst al uw apparatuur.

  Als u meer dan één Linksys Mesh-node heeft om in te stellen, zorg er dan voor dat u al uw apparatuur in dezelfde ruimte verzamelt als de modem of internetbron. U kunt uw secundaire nodes verplaatsen nadat het installatieproces is voltooid.
   
  2. Verwijder de bestaande WiFi-router. 

  Wat gebruikt u momenteel als uw WiFi-netwerk?
   
  a. Ik heb een modem (geen WiFi) en een losse WiFi-router of bestaand mesh-systeem:
   
  • Verwijder uw bestaande WiFi-router en/of al uw apparaten voor het bestaande mesh-systeem.
  • Powercycle uw modem.
  • Wacht tot uw modem opnieuw is opgestart en ga naar de volgende stap.
  b. Ik heb een WiFi-router en modem in één apparaat of ik heb geen WiFi-routers.
   
  • Ga naar de volgende stap.

  3. Maak verbinding en schakel uw hoofdnode in.

  Als u meer dan één node heeft, kiest u één node, sluit u vervolgens uw modem of internetbron aan op de internetpoort op de node en schakelt u deze in.

  Als u een Linksys WHW03-serie heeft, gebruik dan één van de twee poorten. Nadat de node is ingesteld, wordt de poort die u gebruikt de aangewezen internetpoort.

  In dit voorbeeld gebruiken we een Linksys MBE7000.


  sf50918-001_en_v5.png  

  sf50918-002_en_v5.png  

  4.  Schakel uw secundaire nodes in. 

  Als u secundaire nodes toevoegt, schakel dan al uw secundaire nodes in de buurt van de hoofdnode in. Ze mogen niet meer dan 3 meter verwijderd zijn van de hoofdnode. Indien mogelijk kunt u ze in dezelfde ruimte plaatsen als de hoofdnode. 

  Zorg ervoor dat er tijdens het installatieproces naast de voedingsadapter geen andere kabels zijn aangesloten op een van de poorten op de secundaire nodes.

  5. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat niet is verbonden met een bestaand WiFi-netwerk. Tik vervolgens op Set up a New Wi-Fi Network (Een nieuw Wi-Fi-netwerk instellen) (iOS) of Launch setup (Installatie starten) (Android™).

  Als u al bij de app was ingelogd, moet u eerst uitloggen en de app opnieuw starten.

  iOSAndroid
  image.pngimage.png

  6. Tik op Velop and Mesh Routers (Velop en Mesh-routers).

  image.png

  7. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat (indien daarom wordt gevraagd). Volg de instructies op het scherm of veeg naar beneden en tik op het Bluetooth-pictogram om dit in te schakelen.

  image.png

  8. Als u uw oude router al heeft verwijderd, tikt u op Next (Volgende). Volg anders de instructies en tik op Next (Volgende) als u klaar bent.

  sf50918-007_en_v5.png

  9. Als u uw hoofdnode al heeft aangesloten en ingeschakeld zoals eerder aangegeven, tikt u op Next (Volgende) en tik vervolgens op It’s connected (Het is verbonden).

  Als u dit nog niet heeft gedaan, volg dan de bedradingsinstructies en tik op Next (Volgende) als u klaar bent.


  image.png  image.png

  10. Als u uw secundaire nodes al heeft ingeschakeld, tikt u op Next (Volgende).

  Als u dit nog niet heeft gedaan, volg dan de bedradingsinstructies en tik op Next (Volgende) als u klaar bent.


  sf50918-010_en_v5.png 

  11. Zorg ervoor dat al uw nodes een stabiel blauw lampje hebben en tik vervolgens op Node light is solid (Nodeverlichting is stabiel). Houd uw telefoon in de buurt van de nodes terwijl uw nodes worden ingesteld. 

  image.png  image.png

  12. Internetcontrole begint.

  sf50918-013_en_v5.png   image.png

  Als er geen internetverbinding wordt gedetecteerd, komt u het volgende scherm tegen. Tik op Or, try again (Of, probeer het opnieuw) of volg de instructies in de app.

  sf50918-015_en_v5.png 

  • Checking your wiring (Uw bedrading controleren) - Tik om de bedrading nogmaals te controleren.
  • ​​​Restarting your modem again (Uw modem opnieuw opstarten) - Tik op om de modem opnieuw op te starten.
  • Do you have ISP settings? (Heeft u ISP-instellingen?) - Als u een PPPoE-verbinding heeft of een statisch WAN IP-adres gebruikt, tikt u onderaan op de link Enter them here (Voer ze hier) in en voert u uw instellingen in.​

  sf50918-016_en_v5.png 

  13. Geef uw WiFi een naam.

  Pas uw WiFi-naam en -wachtwoord aan en tik op Next (Volgende). Het WiFi-wachtwoord is hoofdlettergevoelig. 

  sf50918-017_en_v5.png

  Als u uw router opnieuw instelt, wordt u gevraagd dezelfde WiFi-instellingen te gebruiken als voorheen. Tik op Yes (Ja) om dezelfde WiFi-inloggegevens te gebruiken of tik op No, create new Wi-Fi settings (Nee, maak nieuwe Wi-Fi-instellingen).

  sf50918-018_en_v5.png 

  14. Op de Privacy Pledge (Privacybelofte) pagina tik op Continue (Doorgaan) als u klaar bent.

  image.png

  15. Log in met uw Linksys cloud account.

  Log in met uw bestaande Linksys cloud account om uw netwerk op afstand te openen en te beheren. Als u er nog geen heeft gemaakt, tikt u op Create account (Account aanmaken).

  U kunt ook voorlopig op Skip for now (Overslaan tikken) en later inloggen of een account aanmaken.

  sf50918-020_en_v5.png 

  image.png

  16. De configuratie van uw netwerk wordt uitgevoerd. Uw netwerk en secundaire nodes worden geconfigureerd.

  image.png

  image.png

  17. Zodra al uw nodes zijn geconfigureerd, toont het volgende scherm het aantal nodes dat met succes is gedetecteerd en geconfigureerd op uw netwerk. Tik op Next (Volgende).

  U kunt uw nodes een andere naam geven nadat u ze heeft ingesteld.


  image.png

  Mist u een node?

  • Als u extra nodes wilt toevoegen, maar bent vergeten ze in het begin AAN te zetten of als sommige van uw secundaire nodes niet zijn gedetecteerd, tikt u op Add more nodes (Meer nodes toevoegen) om het opnieuw te proberen. 
  • Zorg ervoor dat u uw node dichter bij het hoofdnode plaatst, ten minste binnen 3 meter van de hoofdnode of bij voorkeur in dezelfde ruimte als de hoofdnode. 
  • U kunt ook op Next (Volgende) tikken om het installatieproces te voltooien en ze later toe te voegen.
  • Tips voor probleemoplossing

  18. Tik op Next (Volgende).

  sf50918-025_en_v5.png 

  19. Tik op Finish (Voltooien).

  image.png

  20. Uw WiFi is gereed. Tik op Go to dashboard (Ga naar dashboard).

  Verplaats uw secundaire nodes en schakel ze weer in. De secundaire nodes zijn klaar zodra ze een stabiel wit lampje hebben voor Cognitive Mesh-nodes of een stabiel blauw lampje voor Intelligent Mesh-nodes. U kunt nu uw WiFi-apparaten met uw netwerk verbinden.


  image.png

  sf50918-028_en_v5.png 


  Meer informatie:

  Overzicht van het statuslampje op de Linksys Cognitive Mesh-producten
  De beheerderswachtwoord van de router wijzigen met behulp van de Linksys app
  Overzicht van het Linksys app-dashboard voor mobiele iOS-apparaten

  Was dit artikel nuttig?

  Nog meer vragen?
  Opnieuw zoeken