Een Linksys Mesh WiFi-systeem installeren met Starlink

U kunt uw netwerkdekking uitbreiden en genieten van een constante, betrouwbare internetservice in uw hele huis of bedrijf door uw Starlink-systeem aan te sluiten op een Linksys Mesh-router. Hiervoor moet u eerst een Starlink ethernet adapter aanschaffen. Deze wordt uitsluitend verkocht via de Starlink-winkel en is uitsluitend toegankelijk voor Starlink klanten.

Na het instellen van de Linksys-router via de onderstaande aanwijzingen, moet u de Bypass-modus inschakelen op de Starlink-app om het proces te voltooien.


Wat is de Bypass-modus op de Starlink-app?

Bypass-modus is een functie in de Starlink-app waarmee u de routeringsfuncties van de Starlink-router kunt uitschakelen. Indien geactiveerd, zal de Starlink-router een passthrough zijn en worden alle internetverbinding en routering afgehandeld door de Linksys-router. De Starlink-router moet opnieuw worden ingesteld als u de bypass-modus wilt uitschakelen.

Bezoek de website van Starlink voor aanvullende informatie over hun ondersteuning voor apparaten van derden.


Voordat u begint:
 
  • Zorg ervoor dat uw Starlink-kit correct is ingesteld en is verbonden met internet.
  • Download of update de nieuwste Linksys-app op uw mobiele apparaat.
  • Stappen en afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de versie van uw Linksys Mesh-systeem.

Instructies

Tijdens dit proces gebruikt u de Starlink-router alleen als stroombron en omzeilt u de routeringsfunctie volledig.

1. Verwijder de Starlink-kabel die de terminal verbindt met de Starlink-router.

2. Sluit het ene uiteinde van de Starlink-ethernetadapter rechtstreeks aan op de onderkant van de Starlink-router (in de poort waarop de terminal was aangesloten).


image.png

3. Sluit de kabel die u van de Starlink-router heeft losgemaakt aan op de Starlink-ethernetadapter, zodat deze nu rechtstreeks op de terminal is aangesloten.

image.png

4. Schakel uw Linksys-router in en zorg voor een ethernetkabel.

5. Sluit het ene uiteinde van de ethernetkabel aan op de Starlink ethernetadapter en het andere uiteinde wordt aangesloten op de internet poort van uw Linksys-router.


image.png

6. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat niet is verbonden met een bestaand WiFi-netwerk.

7. Start de Linksys-app. Tik op Set up a New Wi-Fi Network (Een nieuw Wi-Fi-netwerk installeren) voor iOS of Launch setup (Installatie starten) voor Android™-apparaten.
 
iOSAndroid
sf335665-002_en_v1.pngsf335665-003_en_v1.png
 
8. Tik op Velop and Mesh Routers (Velop en Mesh-routers).
 

sf335665-004_en_v1.png

9. Tik op OK om Bluetooth® in te schakelen als daarom wordt gevraagd.

sf335665-005_en_v1.png

sf335665-006_en_v1.png

10. Tik op Next (Volgende), en tik vervolgens op It’s connected (Het is verbonden).

sf335665-007_en_v1.png

sf335665-008_en_v1.png

11. Tik op Node light is solid (Nodeverlichting is effen). Houd uw mobiele apparaat in de buurt van de Linksys-router terwijl deze wordt ingesteld.

sf335665-009_en_v1.png

sf335665-010_en_v1.png

Internetcontrole begint.

sf335665-011_en_v1.png

U krijgt het volgende scherm te zien als er geen internetverbinding wordt gedetecteerd.

sf335665-012_en_v1.png

Mogelijk moet u uw Starlink-verbinding opnieuw opstarten via de Starlink-app. Als de internetverbinding nog steeds niet wordt gedetecteerd, neem dan contact op met Starlink voor ondersteuning.

Zodra de Starlink-verbinding opnieuw is opgestart en de internettoegang is hersteld, tikt u op Next (Volgende).

12. Pas uw WiFi-naam en WiFi-wachtwoord aan. Het WiFi-wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Tik op Next (Volgende) als u klaar bent.


sf335665-013_en_v1.png

13. Tik op Continue (Doorgaan) als u klaar bent.

sf335665-014_en_v1.png

14. Om uw netwerk met uw cloudaccount te verbinden, logt u in met uw huidige Linksys cloudaccount. U kunt uw netwerk op afstand beheren en bewaken vanaf elk mobiel apparaat.

Als u er nog geen heeft aangemaakt, tikt u op Create account  (Account aanmaken) voor iOS of Create an Email Login (Maak een e-mailaanmelding) voor Android-apparaten aan en volg de aanwijzingen op het scherm om een account aan te maken. 

 
iOSAndroid
sf335665-015_en_v1.pngsf335665-016_en_v1.png

sf335665-017_en_v1.png

15. Wacht terwijl uw netwerk wordt geconfigureerd.

sf335665-018_en_v1.png

sf335665-019_en_v1.png

sf335665-020_en_v1.png

16. Tik op Next (Volgende).

sf335665-021_en_v1.png

U kunt uw nodes hernoemen nadat ze zijn ingesteld. Als u meer nodes wilt toevoegen, tikt u op Add more nodes (Meer nodes toevoegen). Zorg ervoor dat u ze in de buurt van de Linksys-router plaatst, bij voorkeur in dezelfde kamer of niet verder dan 3 meter. U kunt ook het installatieproces voltooien en ze later toevoegen.

17. Tik op Next (Volgende) en tik vervolgens op Finish (Voltooien).


sf335665-022_en_v1.png

18. Uw WiFi zou nu klaar moeten zijn. Tik op Go to dashboard (Ga naar dashboard).

sf335665-023_en_v1.png

sf335665-024_en_v1.png

19. Schakel Bypass-modus in de Starlink-app in. Om dit te doen, maakt u verbinding met Starlink WiFi, start u uw Starlink-app, gaat u naar Settings > WIFI CONFIGURATION > ADVANCED > Bypass Starlink WiFi (Instellingen > WIFI-CONFIGURATIE > GEAVANCEERD > Starlink WiFi-router omzeilen), schakelt u de schakelaar in om in te schakelen en tikt u vervolgens op SAVE > OK (OPSLAAN > OK).

Als uw Linksys-router een effen blauw licht of een effen wit licht laat zien, geeft dit aan dat deze verbinding heeft gemaakt met het netwerk en klaar is voor gebruik. U kunt nu uw draadloze apparaten verbinden met uw WiFi.Meer informatie:


Een secundaire node toevoegen aan uw bestaande Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi-systeem

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken