text.skipToContent text.skipToNavigation

Captive Portal configureren in LAPAC1200 of LAPAC1750

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Captive Portal configureert in LAPAC1200 of LAPAC1750.  Volg de onderstaande instructies voor meer informatie.

Stap 1:
Zorg ervoor dat de firmwareversie van uw LAPAC1200 of LAPAC1750 1.0.07 of hoger is.  Als dit niet het geval is, downloadt u het nieuwste bestand van www.linksys.com/support.

Stap 2:
Open de webgebaseerde opstartpagina van uw LAPAC en selecteer de optie Captive Portal.  Klik vervolgens op Global Configuration (Global configuratie) uit het vervolgkeuze navigatievenster.

 
User-added image

Stap 3:
Selecteer Enable (Inschakelen) voor Captive Portal en klik op Save (Opslaan).

 
User-added image

Stap 4:
Klik op Portal profiles onder Captive Portal.

OPMERKING:  Een profiel is een gedefinieerde set parameters van login authenticatie, landing page, sessie time-out, enz.  Voor uw gastnetwerk. Systeem ondersteunt maximaal twee (2) profielen.

 
User-added image

Stap 5:
Selecteer een Profile Name (Profiel naam) uit Captive Portal Profile.  Er zijn twee (2) vooraf gedefinieerde profielnamen in de vervolgkeuzelijst.  Selecteer er één (1) en ga naar de volgende stap.

OPMERKING:  Profile 1 is in dit voorbeeld gebruikt.

 
User-added image

Stap 6:
Configureer de parameter die is gekoppeld aan Profile 1.  Klik voor de definitie van elke parameter op de Help link in de rechterbovenhoek van uw scherm om de details te bekijken.  Klik op Save (Opslaan) zodra uw configuratie is voltooid.

 
User-added image

OPMERKING:  In dit voorbeeld is verificatie ingesteld op Password Only (Alleen wachtwoord).  Als de Authentication (Verificatie) Local (Lokaal) is, moet u echter eerst de Local User (Lokale gebruiker) en de Local Group (Lokale groep) configureren, omdat de verificatie lokaal wordt gecontroleerd op de gebruikersdatabase.  Klik hier voor instructies hoe u dit kunt doen.
 
User-added image

Stap 7:
Klik op Web Customization (Web aanpassing) onder Captive Portal om uw eigen login-opstartscherm voor het gastnetwerk te maken.

OPMERKING:  Als het standaard opstartscherm voldoet aan uw behoeften, kunt u stap 7, 8 en 9 overslaan en direct naar Stap 10 gaan.

 
User-added image

Stap 8:
Selecteer de Profile Name (Profielnaam) die u wilt gebruiken om de splash-pagina aan te passen.  Één profiel wijst naar een aangepast inlogscherm.  In dit voorbeeld is Profile 1 geconfigureerd op de pagina Portal Profiles Poortprofielen).  Selecteer Profile 1 in de vervolgkeuzelijst.

 
User-added image

Stap 9:
Configureer de parameters voor Profile 1.  Klik op Help in de rechterbovenhoek van uw scherm als u hulp nodig heeft bij elke parameter.  Gebruik de knop Preview (Voorbeeld) om te bevestigen dat uw aanpassing is wat u wilt weergeven.  Klik opUser-added image (Opslaan) zodra de configuratie is voltooid om uw wijzigingen toe te passen.

 
User-added image

OPMERKING:  Hieronder ziet u de standaardverificatiepagina als u de standaardinstellingen gebruikt.   Het wordt sterk aanbevolen dat u uw eigen gebruiksvoorwaarden basis van uw zakelijke doelstelling aan te passen.
 
User-added image
 
Stap 10:
Klik op Profile Association onder Captive Portal.  U moet Profile 1 aan de bijbehorende SSID koppelen, omdat zowel de profiel- als webaanpassingsconfiguraties zijn voltooid.

 
User-added image

Stap 11:
Selecteer de Wireless Radio (Draadloze radio) en SSID die u met dit profiel wilt associëren.  Alle gebruikers die aan deze specifieke SSID zijn gekoppeld, moeten de gebruiksvoorwaarden accepteren en aanmeldingsreferenties doorgeven voordat ze toegang tot internet krijgen.  Voor dit voorbeeld is Profiel 1 gekoppeld aan Radio 1 (2.4 GHz Radio) en Gast-SSID.  Klik op Save (Opslaan) om de aangebrachte wijzigingen door te voeren.

 
User-added image

Stap 12:
Gebruik een draadloos cliëntapparaat, bijvoorbeeld laptop, tablet, mobiele telefoon om verbinding te maken met Guest SSID.  Nadat de client verbinding heeft gemaakt, krijgt het een IP-adres toegewezen, maar er is nog geen internettoegang.

 
User-added image

Stap 13:
Open een browser op het clëntapparaat en typ een website-URL, bijvoorbeeld www.linksys.com.  De browser zal doorverwijzen naar het opstartscherm die u heeft aangepast in Stap 9.

 
User-added image

Stap 14:
Voer het Password (Wachtwoord) in als de verificatie van Profiel 1 is ingesteld op Password Only (Alleen wachtwoord).  Als u in Stap 6 een ander authenticatietype hebt geconfigureerd, kunnen de inlogreferentiegegevens dienovereenkomstig veranderen. Vergeet niet de gebruiksvoorwaarden te accepteren voordat u op de knop Connect (Verbinden) klikt.

 
User-added image

Stap 15:
De You have logged on successfully (U bent succesvol ingelogd) pagina wordt weergegeven wanneer de verificatie is voltooid.  Vervolgens wordt het scherm doorgestuurd naar uw bedrijfswebsite als uw profiel de Landing Page Enabled (Bestemmingspagina ingeschakeld) en de promotie-URL heeft geconfigureerd.  Als u Redirect to Original URL selecteert, wordt op het scherm elke website weergegeven die door de gebruiker is ingevoerd toen de browser werd geopend.  Internettoegang wordt vanaf nu aan deze specifieke klant verleend.

 
User-added image


Gerelateerde artikel:

De lokale gebruiker en lokale groep configureren op uw LAPAC1200 of LAPAC1750

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken