De Linksys Smart Wi-Fi Router instellen met behulp van Smart Installatiewizard

Het instellen van de Linksys Smart Wi-Fi Router wordt eenvoudig gemaakt met behulp van de Smart installatiewizard met behulp van een compatibele webbrowser.  De Smart installatiewizard is ingebed in de firmware en is beschikbaar, zelfs als de router geen internetverbinding heeft of de standaardinstellingen heeft.

Dit artikel zal u helpen bij het instellen van uw Linksys Smart Wi-Fi Router met behulp van de
 Smart Installatiewizard.


SNELLE TIP:  De Smart installatiewizard wordt ondersteund door alle Linksys Smart Wi-Fi routers.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie:


Voordelen van Smart installatie
Vereisten voordat u begint met het installeren van uw router
Beginnen met de Smart Installatiewizard


Voordelen van Smart installatie

 
 • U heeft geen installatie-cd of extra software nodig om de router te installeren.
 • U heeft de mogelijkheid om rechtstreeks toegang te krijgen tot de webgebaseerde opstartpagina van de router terwijl u het installatieproces doorloopt.
OPMERKING:  De in de verpakking meegeleverde cd bevat geen installatiesoftware.  Het bevat alleen de documentatie van uw router.

Vereisten voordat u begint met het installeren van uw router

Aan de volgende eisen moet worden voldaan om eventuele problemen te voorkomen tijdens de gehele installatie:
 
 
 • Browser vereisten voor de router installatie en Linksys Smart WiFi toegang:  
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer® 8 of hoger
 • Meest recente versie van Chrome en Firefox®
 • Safari® (voor Mac® of iPad®)
 • Meest recente Adobe® Flash® Player  
 • Materialen voor installatie – U moet over de volgende items beschikken:  
 • ​Linksys Smart Wi-Fi Router 
 • Eén of twee Internet / ethernet (RJ-45) kabels 
 • Een WiFi computer of een computer met een ethernetpoort 
 • Actieve Internetverbinding – Om te controleren of u toegang heeft tot het internet, sluit de modem aan de computer met behulp van een ethernetkabel.  Zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld.
   User-added image
 
Ik heb geen modem.  Zijn er andere alternatieven?  Ja.  Wat u kunt doen is de kabel (ook wel een patch of een optische glasvezelkabel) die geleverd is door uw Internetprovider (ISP), rechtstreeks aansluiten op de ethernet-poort van de computer.
 

Stap 1:
Als uw router met externe antennes komt, sluit de antennes eerst aan op de router voordat u de router in het stopcontact steekt.  Als uw router een AAN- of UIT-schakelaar heeft zorg ervoor dat de schakelaar op de  | (AAN) positie staat.  Wacht tot het aan/uit-lampje effen brandt.


Stap 2:
Sluit de ethernetkabel van uw modem aan op de internetpoort van de router. 


Stap 3:
Sluit aan uw beveiligde WiFi.  U kunt de WiFi-inloggegevens vinden ofwel aan de onderkant van de router of in de snelstartgids.  Om problemen tijdens de installatie te voorkomen, moet u zorgen voor een goed signaal van de router door de computer dichter bij de router te plaatsen of door de computer in dezelfde kamer als de router te plaatsen.

OPMERKING:  Als u een bekabelde computer gebruikt Stap 3 over en ga verder naar Stap 4.


Stap 4:
Open een webbrowser en typ "http://linksyssmartwifi.com" in de adresbalk en druk vervolgens op [Enter].

OPMERKING:  Als u niet in staat bent om Smart Installatie te openen, kunt u ook het standaard IP-adres van de router invoeren, 192.168.1.1 of typ myrouter.local in de adresbalk van de browser.  
 
Stap 5:
Vink het selectievakje naast I have read and accepted the License Terms for using this software (Ik heb de licentievoorwaarden voor het gebruik van deze software gelezen en accepteer deze) aan en klik op Next (Volgende) om door te gaan.

 
OPMERKING:
 
 • Als u liever de router handmatig installeert en de Smart Installatiewizard over wilt slaan, klik op de link Manual Configuration (Handmatige configuratie) onderaan de pagina.
 • Op sommige Linksys Smart Wi-Fi Routers kunt u een selectievakje naast I want to skip Setup and configure my router manually (Ik wil de installatie overslaan en mijn router handmatig configureren) zien.  Vink dit selectievakje aan en klik op Next (Volgende). 
  
User-added image
 
SNELLE TIPS:
 
 • Als het Smart Setup scherm niet verschijnt, druk voor 10 seconden op de Reset-knop aan de achterkant van de router, zet dan de router UIT en vervolgens weer AAN.  Wacht enkele seconden voor dat router is opgestart en begin opnieuw met Stap 1.
 • Als u niet online bent, zal het Your Internet cable is not connected correctly (Uw internetkabel is niet correct aangesloten) venster verschijnen.  Volg de voorgestelde stappen voor Troubleshooting (Probleemoplossing) om het probleem van uw verbinding op te lossen en klik op Next (Volgende).  
 
User-added image
 
 • Voor Digital Subscriber Line (DSL) gebruikers, zal de installatie vragen om de Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) Account name (Accountnaam) en het Password (Wachtwoord).  Typ de vereiste informatie in en klik daarna op Next (Volgende).  
 
User-added image

Stap 6:
In het scherm Updates for your router (Updates voor uw router), is het selectievakje Install future router updates automatically (recommended) (Toekomstige routerupdates automatisch installeren (aanbevolen)) standaard aangevinkt om automatisch updates toe te staan.  U kunt deze uitschakelen om te controleren wanneer een Auto-Update uit te voeren.  Ook kunt u deze optie weer inschakelen na dat u inlogt op de webgebaseerde opstartpagina.  Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.  

 
User-added image

Stap 7:
Voer in uw gewenste Wi-Fi Name (WiFi-naam) en Wi-Fi password (WiFi-wachtwoord) in en klik op Next (Volgende).  In tegenstelling tot de 2,4 GHz WiFi-naam, wordt de 5 GHz WiFi-naam toegevoegd met het achtervoegsel _5GHz.

OPMERKING:  Wilt u een unieke naam te gebruiken voor zowel het netwerk bands, selecteert u Give all my Wi-Fi bands the same name (Al mijn Wi-Fi-banden dezelfde naam geven).

 
User-added image 
   
Stap 8:
Maak verbinding met de nieuwe Wi-Fi Name (WiFi-naam), ga terug naar de instellingen en klik op Next (Volgende).

User-added image

Stap 9:
Voer in een wachtwoord van de router in het veld Create a router password (Een wachtwoord aanmaken) en klik vervolgens op Next (Volgende).  

SNELLE TIP:  Als uw router vraagt om een Add a password hint (Wachtwoord hint in te voeren), voer een wachtwoord hint in.  Dit is om u te helpen bij het onthouden van het wachtwoord van uw router.  
 
User-added image  
 
Stap 10:
Als u een scherm Your router is set up! (Uw router is geïnstalleerd!) ziet, betekent dat uw router nu met succes is geïnstalleerd.  De nieuwe WiFi-instellingen en het router admin wachtwoord zullen weergegeven worden.  Zorg ervoor dat u de nieuwe instellingen noteert in de aangegeven velden in de snelstartgids voor toekomstig gebruik.  Klik op Next (Volgende) om de gehele installatie te voltooien. 

User-added image

Stap 11:
U zult worden doorgestuurd naar de Create Your Linksys Smart Wi-Fi Account (Uw Linksys Smart Wi-Fi Smart Account aanmaken) pagina.  Voor instructies over hoe u een Linksys cloud account kunt aanmaken, klik hier.  

User-added image

U heeft nu met succes uw Linksys Smart Wi-Fi Router geïnstalleerd met behulp van de Smart Installatiewizard.


Gerelateerde artikelen:

Intermitterende draadloze verbinding oplossen
Het oplossen van veelvoorkomende foutmeldingen van de Linksys cloud account
De externe antennes bevestigen aan de Linksys Smart Wi-Fi Router, EA6900
De Linksys EA7300 v2 installeren met behulp van de Linksys app
Hoe de WiFi van mijn router of gateway uitschakelen


Gerelateerde video:

De Linksys Smart Wi-Fi Router installeren met behulp van de Smart Setup (VIDEO)

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken